írta: Kovácsné Kelemen Anikó

szerkesztette: Boldizsár Ildikó

A hetedik álmodó

Merengella elkísérte a vándorokat a fűzfalabirintusig, majd búcsúzóul így szólt: 

Teljes szívemből kívánom, hogy szerencsésen hazatérjetek! Remélem, rátaláltok a hetedik varázsszerre, és a falutokba visszaköltözik a szeretet és a boldogság. – Majd átnyújtotta a varázstükröt Szamócának. – Tessék, nektek adom. Talán ti nagyobb hasznát veszitek. Ki tudja? Lehet, hogy túl sok időt töltöttem azzal, hogy a kertemben járt látogatókat fürkésztem benne. Talán kicsit a rabjává váltam. 

Amikor látta, hogy a manólány tétovázik, hozzáfűzte: 

Tedd el nyugodtan, nincs már szükségem rá. 

A barátok megköszönték az ajándékot, búcsút vettek a tündértől, és kisétáltak a kertből. Merengella még sokáig követte őket a szemével, majd eltűnt a rózsabokrok között.  

A méhecske a fűzfalabirintusban várt rájuk, halk zümmögéssel vezette őket végig a kanyargós ösvényeken. A sziklás hegységbe érve hűvös szél és hószállingózás fogadta őket, hunyorgó szemmel gyalogoltak, ameddig a lábuk bírta. Éjszakára egy sziklahasadékban húzódtak meg. Tudták, hogy még nagyon hosszú út áll előttük, ezért nem beszélgettek sokáig, hamar álomra hajtották a fejüket. Horkoláb tarisznyái a szokásos módon összefonódtak, és puha, meleg takaróként óvták őket a zord időtől. 

Így váltogatták egymást nappalok és éjszakák, erdők és mezők, napsütés és zimankó. Kis hőseink fáradhatatlanul vándoroltak hazafelé, birtokukban a hat álombeli varázsszerrel: a gyémántcseppel, az aranymakkal, a rózsaszirommal, a napraforgómaggal, a legkisebb rubinttal és a soha el nem olvadó hópehellyel. És a reménnyel a szívükben, hogy megtalálják, akit keresnek.

Egyszer, amikor épp szótlanul baktattak egymás mellett, Szamóca arra lett figyelmes, hogy a pocok éktelenül ficánkol a zsebében. 

Mit csinálsz, Bendő? Hagyd abba, ez nagyon csiklandoz – kuncogott.

Akkor segíts kiszedni ezt, nem férek el tőle – nyögött a pocok, s nagy nehezen felemelte a varázstükröt. 

Szamóca kezébe vette a tündér ajándékát. A többiek azonnal köréje gyűltek és kíváncsian vizslatták a tükör homályából kibontakozó arcot. Meglepetésükre ismét Szurkála, a boszorkány arcát látták. Csukott szemmel feküdt ágyában, dunyhák alatt, és úgy reszketett, mintha fázna. 

Hu-hú, de csúf! – hüledezett Huhi. 

Én ezt nem értem – dünnyögte Vadóc. – Mi a csudát keres ez a rusnya banya a tükrünkben? 

Igazad van, Vadóc, semmi keresnivalója itt! – kiáltott Bendő, majd mancsával hessegetni kezdte a tükörképet. – Sipirc innen, vén csoroszlya!

Szurkála mintha egy pillanatra felnézett volna, majd füstös szürkeségbe burkolózott és eltűnt a homályban. A barátok egy percig meg sem tudtak szólalni a döbbenettől. Bendő visszabújt Szamóca védelmet nyújtó zsebébe, Huhi Lompos hátán húzta meg magát. 

Mi volt ez? – törte meg a csendet Szamóca. – Olyan volt, mintha…

Mintha hallott volna bennünket – fejezte be a mondatot Lompos. 

Az lehetetlen – vonta össze a szemöldökét Bukfenc. – Szurkála nem láthatott minket. Tedd csak vissza a tükröt a zsebedbe, Szamóca. 

Én ugyan nem osztom meg a pihenőhelyemet ezzel a boszorkával! Akkor inkább gyalog megyek! – ugrott ki Bendő villámgyorsan a manólány zsebéből. 

Szamóca a pocokra mosolygott, zsebébe csúsztatta a különös tárgyat, majd a többiek felé fordult:

Szurkála már másodjára jelent meg nekünk. Nem gondoljátok, hogy a tükör mondani akar ezzel valamit? 

Merengella szerint azt mutatja, ami igazán fontos a szívnek – gondolkodott hangosan Bukfenc. 

Akkor ez a tükör egyszerűen összezavarodott – találgatott Vadóc. 

Nem hiszem – folytatta Szamóca. – Valami azt súgja, hogy ennek utána kell járnunk. 

Hogy érted ezt?  – fakadt ki Bendő. 

El kell mennünk hozzá – szögezte le a manólány. 

Hu-hú, kire gondolsz, Szamóca? – borzolta meg tollait Huhi. 

Bukfenc Szamóca mellé lépett és elszántan felelte: 

Szamócának igaza van. El kell mennünk Szurkálához. Csak így fejthetjük meg a tükör rejtélyét. 

Szamóca bólintott. Hiába tiltakozott Bendő és Huhi, hiába érvelt Lompos és Vadóc, a két kuncogi gyermek hajthatatlan maradt. Hosszas vitatkozás után végül is meggyőzték a többieket, hogy hazaérve először a boszorkány tanyájához lopakodjanak el, és óvatosan nézzenek körül, hátha találnak valamit, ami közelebb viszi őket a megoldáshoz. Úgy gondolták, mivel Szurkála úgyis beteg, és ki sem dugja az orrát a dunyhák alól, nem lesz olyan nehéz dolguk. Legalábbis ebben bíztak. 

Pár nap gyaloglás után végre elérték a szeretett erdejük melletti völgyet, amelynek legmélyén Szurkála viskója rogyadozott. Az esti szürkületben a völgy alján koromfeketeség honolt. 

Hu-hú, de sötét – rezzent össze Huhi. 

És félelmetes – takarta el szemét mancsával Bendő. 

Pszt, most csendben kell lennünk – intett nekik Bukfenc. – Nem szabad zajt keltenünk. 

Huhi Lompos hátán húzta meg magát, nehogy szárnycsapásaival felverje a völgy csendjét. Bendő ezúttal Bukfenc zsebébe bújt, továbbra is tartózkodott ugyanis attól, hogy a tükör mellett utazzon. Lompos osont elöl, őt követte a két kuncogi, a sort Vadóc zárta. Lassan, nesztelenül ereszkedtek le a völgy aljára. A boszorkány kunyhója sötét volt, csak egy árva gyertyacsonk pislákolt az asztalon. Az ablakhoz lopakodtak. Lompos egy óvatos mozdulattal feltette puha talpát a párkányra, orrát egészen az üveghez nyomta, úgy kémlelte a szobát. 

Alszik – suttogta alig hallhatóan a többieknek. 

A barátok megkönnyebbülten sóhajtottak fel. 

Az ajtó résnyire nyitva van, be kell mennünk! – szólt Bukfenc. 

Mégis miért? – hallatszott a fogvacogás a manófiú zsebéből. 

Bukfenc megsimogatta a pockot. 

A tükör nem tévedhet, Bendő. Ide vezetett minket. Én sem értem még teljesen, de talán odabent lesz a válasz. 

Az ajtóhoz lépett és óvatosan benyitott. A többiek halkan követték. Vagyis, majdnem mindegyik… Hiába igyekezett annyira, Vadóc a szobába lépve véletlenül feldöntötte a boszorkány sarokba állított seprűjét. A seprű nagy koppanással zuhant a padlóra. A rémülettől moccanni sem mertek. Ott álltak dermedten a szoba közepén, tekintetüket Szurkálára szegezve. A boszorkány arca rándult egyet, szemhéja megrezdült. A következő pillanatban halk, rekedtes hangon szólította meg a hívatlan látogatókat: 

Már vártalak benneteket – nyögte bágyadtan. 

Most felfal minket? – kérdezte lemondón Bendő, majd egészen picire kuporodott össze Bukfenc zsebe mélyén. 

Vagy elvarázsol – nyelt nagyot Vadóc. 

Szurkála szeme körül megszaporodtak a ráncok, majd rekedtes nevetésben tört ki. Egyre nehezebben vette a levegőt, a nevetés végül erőtlen köhögésbe fulladt. 

Egyik sem – suttogta elhaló hangon, majd behunyta a szemét. Egész testében reszketett. 

Nagyon beteg vagy?  – kérdezte óvatosan Szamóca. 

A boszorkány arcán halovány mosoly suhant át. 

Lám, lám! A jólelkű kuncogik. A gyógyító kuncogik, akik mindenkin segítenek. Talán még a gonosz, vén boszorkányon is, aki megmérgezte a népüket? 

Szamóca nem felelt. Csak állt némán, és nézte Szurkálát. Nézte a reszkető, öreg testet, az ágyról lelógó vékony, csontos kart. Tekintete a fakó arcot tanulmányozta, s elidőzött a résnyire nyílt szürke szemen. Nagyot sóhajtott és az asztalhoz lépett. Felvette a gyertyát, lábast keresett, megmerítette a tűzhely melletti vizes vödörben és tüzet gyújtott. Bukfenc egy darabig némán figyelte barátját, majd elindult a polcok felé és leemelt néhány szárított növénnyel tömött üvegcsét. Egyesével lepattintotta a kupakokat, és a kiáramló illatot kezével óvatosan az orra felé legyezte. Kiválogatott közülük néhányat, és egy nagy bögrébe szórt belőlük egy keveset. Mikor felforrt a víz, Szamóca ráöntötte. A szobát fűszeres teaillat lengte be. Az állatok fegyelmezetten várakoztak, amíg barátaik sürögtek-forogtak. Amikor elkészült a főzet, Szamóca leszűrte, fújta, kavargatta, majd odanyújtotta Szurkálának. A boszorkány szájához emelte a bögrét és nagyokat kortyolt belőle. Teste átmelegedett a jóleső folyadéktól, hangszálai erőre kaptak. 

Hmm, ez nagyon jó – szólalt meg és felült az ágyon. – Ahogy mondtam, már vártalak benneteket. Hallgassatok hát meg. 

A barátok csendben füleltek, le sem vették a szemüket Szurkáláról. 

Aznap este, amikor rászórtam a falutokra a varázsport és elhallgatott a népetek, elégedetten jöttem haza. Azt gondoltam, végre megnyugodhatok, hisz győzedelmeskedtem a kuncogik fölött, véget vetettem a jókedvüknek, ami annyira bosszantott. Ez a mámor azonban csak néhány óráig tartott. Lassan rajtam is úrrá lett a búbánat, magam sem értettem miért, de nem okozott többé örömöt a csend. Az az átkozott varázspor engem is szomorúságra kárhoztatott! Lefeküdtem hát aludni, és másnap reggel különös álomra ébredtem. Kuncogik jöttek hozzám és én odaadtam nekik a bánathozó varázspor üvegcséjét, aminek az alján még maradt egy csipetnyi. Nem hagyott nyugodni, napokig azon töprengtem, mit jelenthet. Aztán erőt vettem magamon és felkerestem Horkolábot, régi ellenségemet, hogy segítsen megfejteni. 

A barátok izgatottan néztek egymásra, még Bendő is kikukkantott Bukfenc zsebéből.

Te vagy hát a titokzatos hetedik álmodó! – szólt Bukfenc. – A házad a hetedik álom helyszíne, a csipetnyi varázspor pedig az ellenszer hiányzó alkotórésze!

Szurkála bólintott. 

Valóban így van. Amikor Horkoláb ezt elmondta, borzasztóan dühös lettem, hiszen tudtam, hogy csak a ti segítségetekkel lennék képes elkészíteni az ellenszert, amelyre nekem is nagy szükségem volt. A búbánat teljesen elemésztett, hosszú idő óta nem hagytam el a házamat sem. De most már mindegy, túl sokat szenvedtem, elfáradtam. A varázspor ott van abban a faládában, vigyétek nyugodtan – sóhajtott. 

Nem – lépett közelebb a boszorkányhoz határozottan Szamóca, majd megérintette a ráncos kezet. – A varázslat csak akkor sikerülhet, ha te is velünk tartasz, hiszen most már… – ekkor egy pillanatra elhallgatott, és lopva a barátaira pillantott. Bukfenc, Vadóc, Lompos, Huhi és Bendő bátorítóan mosolygott rá, így folytatta – Közénk tartozol, Szurkála. 

A boszorkány arca felderült, majd lesütötte szemeit, s csak ennyit mondott: 

Köszönöm. 

Feltápászkodott az ágyából, kisebb üstöt tett az asztalra, majd elővette a faládából az üvegcsét, beleszórta a maradék varázsport, és várakozva tekintett a többiekre. Bukfenc elővette zsebéből a soha el nem olvadó hópelyhet és az üstbe dobta. Erre Bendő is mancsába tette a parányi rubintot, és belecsúsztatta a porba. Huhi a napraforgómagot, Lompos a rózsaszirmot, Vadóc az aranymakkot adta hozzá. Végül Szamóca felpattintotta a nyakában lógó medaliont, és belecseppentette a gyémántpatak vizét. Abban a pillanatban eggyé váltak a varázsszerek és a helyükön színpompás por tündökölt. A barátok elbűvölten bámulták. Szurkála az üvegcsébe szórta a port, majd így szólt: 

Induljunk!

Felkerekedtek hát, s pirkadatra el is érték a kuncogik faluját. Amikor a közepére értek, Szurkála szétosztotta az ellenszert, s a hét álmodó elindult a házikók felé. A nyitott ablakokon át az alvó kuncogikra szórták a varázsport. Szamóca és Bukfenc hazasiettek, a többiek pedig a házak között várták izgatottan a manónép ébredését. 

Pár perc múlva vidám társalgás és kuncogás töltötte be a házakat, majd nemsokára jókedvű manók lepték el az utcákat. Vadócék akármerre néztek, mindenütt cseverésző, daloló, szorgoskodó kuncogikat láttak. Szurkála arcáról is eltűnt a búbánat, a ráncai mintha kisimultak volna, szája sarkában kedves mosoly bujkált. 

Hurrá, sikerült, sikerült! – trappolta körbe vidáman a társaságot Vadóc. 

Hu-hú, úgy bizony! – ugrándozott Huhi. 

Jó rájuk nézni – szólt elérzékenyülten Lompos. 

Odasüssetek! – mutatott Bendő a feléjük rohanó két kuncogira. – Itt vannak a mi hőseink!

Szamóca felkapta és magához szorította a nevetgélő kis pockot. 

Ti vagytok a mi hőseink, így van, Bukfenc? 

Így van, Szamóca – helyeselt a manófiú. 

Visszatért hát az élet s az öröm a kuncogik falujába. A manók közös erővel rendbe tették az elhanyagolt veteményeseket, gondozták a gyümölcsfákat és gyógyították a bajba jutott állatokat. Szurkála nem háborgatta többé őket, barátságot kötöttek, s békében éltek egymás mellett. Szamóca, Bukfenc, Vadóc, Lompos, Huhi és Bendő elválaszthatatlan cimborák maradtak, s még sokáig meséltek az erdő lakóinak kalandos utazásukról.