Drámapedagógiai képzés 

A Blum Program akkreditált drámapedagógiai továbbképzését jó szívvel ajánljuk elsősorban az óvodapedagógusok és az óvodás korosztállyal foglalkozó más képzettségű pedagógusok figyelmébe. Programunk hiánypótló és egyedi, ezért rendkívüli jelentőséggel bír országos viszonylatban is. Kimondottan az óvodákra fókuszál, az óvodás korú gyermekek játékkal történő személyiségfejlesztését tűzte ki célul.

Drámapedagógiai képzésünkkel egy olyan rendkívül gazdag eszköztárat szeretnénk átadni az óvodás korú gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak, amelyből saját óvodájuk jellegzetességeinek megfelelően, gyermekcsoportjaik összetételének ismeretében bátran, szabad szellemben válogathatnak a legszebb, legnemesebb cél: a gyermek személyiségfejlesztése érdekében!

„Csak egy útravalóval tudok szolgálni. Ez a szeretet vállalása. A szeretet olyan kulcs, amelyik biztos módon nyitja a különböző zárakat. Ha ez a kulcs megvan, vagy nem vesztették el, akkor sikeres és eredményes lesz a pedagógus munkája.”

(Bácskai Mihály, drámapedagógus)

Képzésvezetői ajánlás Patonay Anitától

Képzésünket azoknak az óvónőknek, tanítóknak ajánljuk, akik maguk is szívesen játszanak, és akik szeretnék játéktárukat bővíteni, oktató-nevelő munkájukat színesebbé, hatékonyabbá tenni.

A képzés egészét áthatja a Blum szemlélet: a gyermek és a pedagógus egyszerre kap támogatást, felemelő érzést. Fontos az óvodapedagógus személye, meghatározó, hogy őt mi foglalkoztatja, mindezt pedig hogyan tudja kreatívan használni, hasznosítani a csoportjában. A művészetek világán belül a drámajáték segíti az egyéni kibontakozást, a gyermekét és a pedagógusét egyaránt: a szabad gondolkodást és annak kreatív megvalósítását.

Továbbképzési programunk egyedisége

A Blum program akkreditált drámapedagógiai továbbképzését jó szívvel ajánljuk elsősorban az óvodapedagógusok és az óvodás korosztállyal foglalkozó más képzettségű pedagógusok figyelmébe. Programunk hiánypótló és egyedi, ezért rendkívüli jelentőséggel bír országos viszonylatban is. Kimondottan az óvodákra fókuszál, az óvodás korú gyermekek játékkal történő személyiségfejlesztését tűzte ki célul.

Motiváció

A Blum programban csapattársaimmal együtt hosszú évek óta azon fáradozunk, hogy sokszínű módszereinkkel, ajánlásainkkal hozzájáruljunk a gyermekek testi-lelki egészségének hosszútávú megőrzéséhez. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani akkreditált drámapedagógiai továbbképzési programunkkal is, amely gyakorlati segítséget nyújthat ehhez a nehéz feladathoz. A drámapedagógia évtizedek óta alkalmazott eredményes módszer hazánkban, elsősorban a középiskolás korosztály oktató-nevelő munkájában. Az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő, a napi munkában alkalmazható speciális képzési program azonban hiányzott a képzési kínálatból. Fontosnak tartottuk a hiánypótlást, az óvodai program alapos szakmai kidolgozását, s a továbbképzési kínálatban való megjelentetését.

A Blum program kínálatának bővítésén túl más, egészen személyes motiváció is szerepet játszott a számomra oly kedves és fontos speciális drámapedagógiai módszer óvodákra való adaptálásában. Emléket szeretnék állítani nagypapámnak, Bácskai Mihálynak, a neves drámapedagógusnak, a gyermeklélek avatott ismerőjének, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium egykori elismert igazgatójának, az országos hírűvé vált drámatagozat alapítójának, a Kiváló tanár elismerés, a rangos Apáczai Csere János és a Csokonai Vitéz Mihály Alkotói díj tulajdonosának, Szentes város díszpolgárának, sokak Miska bácsijának, akire már csak emlékezni tudunk.

Hitvallás

Örülök, hogy a Blum programmal továbbvihetjük a módszerét, melynek hatékonyságához nem fér kétség, s továbbvihetjük pedagógiai hitvallásának lényegét, melyet a következő formában hagyott ránk: „Csak egy útravalóval tudok szolgálni. Ez a szeretet vállalása. A szeretet olyan kulcs, amelyik biztos módon nyitja a különböző zárakat. Ha ez a kulcs megvan, vagy nem vesztették el, akkor sikeres és eredményes lesz a pedagógus munkája.” Ilyen egyszerű…

Sikeres személyiségformálás

Elsősorban tehát érzelmi motiváltság vezérelt abban, hogy a gyermekkori élményeim, emlékeim alapján is különös fontosságot tulajdonítsak az alkotó, dramatikus játéknak a gyermek személyisége formálásában, a klasszikus meséknek, a kreativitást sem nélkülöző improvizatív családi meséléseknek, a közös bábozás felszabadító játékának. A bábkészítés önmagában is élmény, és a vele való játék újabb és újabb örömforrásokhoz vezethet.

Kétségtelen, hogy a kisgyermek életének alapvető eleme a játék, míg a felnőttek ritkán, kedvtelésből játszanak. Minden korosztálynak megvan a maga játéka, amely egész életünket végigkíséri. Azonban a játék fejlődése során más-más funkciók kerülnek előtérbe.

A játék öröme

Miért is szeret minden gyerek játszani? Mert szárnyalhat a képzelete! Örömforrás számára az illúzió, az alkotás, az utánzás, az átváltozás, a titok feszültsége, a másnak lenni érzése. Azzá válhat, akinek vagy aminek csak el tudja magát képzelni!

A szerepjáték során a gyermek úgy tesz, mintha másvalaki vagy valami volna, megjelenít személyeket, tárgyakat, megelevenít gondolatokat, érzéseket, átírja a valóságot, megtapasztalja a társas együtt-alkotás örömét.

Közben fejlődik a személyisége, fejlődik a beszédkészsége, a kreativitása, a mozgáskészsége, a játék hat az érzelmeire és hatással van az esztétikai ízlésére is.

Gazdag eszköztár

A drámapedagógiai képzésünkkel egy olyan rendkívül gazdag eszköztárat szeretnénk átadni az óvodás korú gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak, amelyből saját óvodájuk jellegzetességeinek megfelelően, gyermekcsoportjaik összetételének ismeretében bátran, szabad szellemben válogathatnak a legszebb, legnemesebb cél, a gyermek személyiségfejlesztése érdekében!

Közös felelősségünk

A Blum program akkreditált pedagógus-továbbképző programjával is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a jövő generáció egészséges gondolkodású, egészséges lelkületű, boldog lehessen! Ezért is dolgozunk csapatmunkában, nagy összefogással azon, hogy drámapedagógiai elveink, hitvallásunk alapján igényesen összeállított, egyedi és hiteles programunkkal segíthessük az óvodapedagógusok szép, tiszteletre méltó és felelősségteljes munkáját.

Bácskai Márta

A Blum program alapítója és vezetője

Patonay Anita

színész-drámatanár

Patonay Anita vagyok, jelenleg színész-drámatanárként dolgozom, főiskolán és egyetemen tanítok drámapedagógiát. 1998-ban kezdtem a drámatanári működésem. Az óvodás korosztály a kezdetektől jelen volt az életemben, sokat tanultam tőlük a játékról, a drámajáték erejéről. Az óvodások a drámajátékban olyan világokat építettek, amelyek inspiráltak arra, hogy az általuk kreált helyzeteket, jelenségeket megfigyeljem, és gondolkodási módként megfogalmazzam, a velük való drámajátékot erre építsem. A sok éves tapasztalatom szemléletté vált, amelynek a Blum program teret ad.

 Egyedi egyeztetés alapján.

A továbbképzési program megnevezése:
Drámajáték-vezetés projektszemlélettel az óvodai egészségnevelésben

Összóraszám:
30 óra, mely 3 képzési napból áll

A képzés minimum 14 fő résztvevővel tud indulni. Alacsonyabb létszám esetén a képzést későbbi időpontra halaszthatjuk.

A képzés alapítási engedélyének száma:
575/60/2017

A képzés ideje és helyszíne:
Töltse ki az – érdekel a következő képzés – űrlapot a bal oldalon

A képzés vezetője:
Patonay Anita, színész-drámatanár

További információért, kérjük, keresse:
E-mail: kapcsolat@blumprogram.hu

Ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, szükségünk van a támogatásra. Minden apróság számít.

TÁMOGASS