Drámapedagógiai képzés 

A Blum Program akkreditált drámapedagógiai továbbképzését jó szívvel ajánljuk elsősorban az óvodapedagógusok és az óvodás korosztállyal foglalkozó más képzettségű pedagógusok figyelmébe. Programunk hiánypótló és egyedi, ezért rendkívüli jelentőséggel bír országos viszonylatban is. Kimondottan az óvodákra fókuszál, az óvodás korú gyermekek játékkal történő személyiségfejlesztését tűzte ki célul.

Drámapedagógiai képzésünkkel egy olyan rendkívül gazdag eszköztárat szeretnénk átadni az óvodás korú gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak, amelyből saját óvodájuk jellegzetességeinek megfelelően, gyermekcsoportjaik összetételének ismeretében bátran, szabad szellemben válogathatnak a legszebb, legnemesebb cél: a gyermek személyiségfejlesztése érdekében!

„Csak egy útravalóval tudok szolgálni. Ez a szeretet vállalása. A szeretet olyan kulcs, amelyik biztos módon nyitja a különböző zárakat. Ha ez a kulcs megvan, vagy nem vesztették el, akkor sikeres és eredményes lesz a pedagógus munkája.”

(Bácskai Mihály, drámapedagógus)

Képzésvezetői ajánlás Fabóné Anditól

„Játszótársam, mondd, akarsz e lenni?” Ha igen, akkor itt a helyed!

Jó szívvel ajánlom a „Drámajáték – vezetés projektszemlélettel az óvodai egészségnevelésben” képzésünket mindazoknak az óvónőknek, tanítóknak, akik maguk is szívesen játszanak, és akik szeretnék játéktárukat bővíteni, oktató-nevelő munkájukat színesebbé, eredményesebbé, hatékonyabbá tenni!

A képzés során olyan drámajáték gyűjteményt nyújtunk át, ismertetünk meg a résztvevőkkel, amelyek hozzásegítenek a gyerekek egészséges életmód szemléletének játékos formában történő feldolgozásához, attitűdjük formálásához, miközben ezeknek a játékoknak írásos dokumentálását, projektben történő tervezését is elsajátíthatják.

„Többet megtudhatsz másoktól egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt” (Platón)

Továbbá ajánlom mindazon kollégáknak, akik a tanulást, az ismeretszerzést szívesebben sajátítják el a megtapasztalás, a gyakorlás útján, miközben vidáman, önfeledten tölthetik el a 6 napot.

Garantált a képzésünkön a jókedv, a nevetés, az újszerűség, a csapatjáték, a gyakorlati megtapasztalás, a baráti viszony és a magas szakmai színvonal.

„Csinálj bármit, mindig az számít, hogy hogyan csinálod, és van-e kivel, mert ez csapatjáték, és már az is ajándék, ha figyelsz arra, aki rád figyel.” (Shakespeare)

Fabóné Nagy Andrea

A drámapedagógia képzés társvezetője, óvodapedagógus, szakvezető mentor

Óvodapedagógusi ajánlás Kavalecz Angélától

Kedves pedagógustársaim!

Ezúton szeretnék minden megújulni, fejlődni kész kollégám figyelmébe ajánlani egy olyan önképzési formát, amely minden szavával, játékával tanít, segít, ad a képzés résztvevőinek.

Nekünk azt ígérték, hogy feledhetetlen lesz – és ez valóban így is van!

Amit kaptunk: magas színvonalú tudás, szemléletformálás, innovatív készségeink felerősítése – a drámapedagógia eszközeivel, stressz-, és konfliktuskezelési-, valamint csapatépítést-, és közösségformálást segítő technikák, játékok, mindez elfogadó, szeretetteljes légkörben.

Amit adtunk: nyitottság, aktivitás, együttműködés – ez elengedhetetlen, de megtérülő befektetés – a sikeres munkához és a közösen átélt élményekhez.

Biztosan állíthatom, hogy a GONDOLKODJ EGÉSZSÉGESEN PROGRAM által hirdetett képzések mindegyike szakmai frissülést, lelki feltöltődést, kiégés elleni felvérteződést nyújt minden pedagógus számára.

Személyes garanciát biztosít erre;

Bácskai Márta programvezető a Program megálmodója, létrehozója és alkotótársai;
Bakonyi Anna pedagógiai szakértő
Fabóné Nagy Andrea drámapedagógus
Szurmik Zoltán drámapedagógus
Tischler Tamara programszervező.
A csapat által hitelesen képviselt szellemiség, szakmaiság egészen egyedülálló és kivételes. Tapasztalataimat alkalmazom a nevelőtestületen belül, a gyerekekkel, szülőkkel való kommunikáció során és nagy hasznát veszem magánemberként is.

Köszönöm, hogy részese lehettem, szívből kívánom, hogy sokan éljenek át hasonlóan pozitív érzéseket a képzéseken.

Kavalecz Angéla

Tagóvoda vezető

Programvezetői ajánlás Bácskai Mártitól

Továbbképzési programunk egyedisége

A Gondolkodj Egészségesen! Program akkreditált drámapedagógiai továbbképzését jó szívvel ajánljuk elsősorban az óvodapedagógusok és az óvodás korosztállyal foglalkozó más képzettségű pedagógusok figyelmébe. Programunk hiánypótló és egyedi, ezért rendkívüli jelentőséggel bír országos viszonylatban is. Kimondottan az óvodákra fókuszál, az óvodás korú gyermekek játékkal történő személyiségfejlesztését tűzte ki célul.

Motiváció

A GE! Programban csapattársaimmal együtt hosszú évek óta azon fáradozunk, hogy sokszínű módszereinkkel, ajánlásainkkal hozzájáruljunk a gyermekek testi-lelki egészségének hosszútávú megőrzéséhez. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani akkreditált drámapedagógiai továbbképzési programunkkal is, amely gyakorlati segítséget nyújthat ehhez a nehéz feladathoz. A drámapedagógia évtizedek óta alkalmazott eredményes módszer hazánkban, elsősorban a középiskolás korosztály oktató-nevelő munkájában. Az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő, a napi munkában alkalmazható speciális képzési program azonban hiányzott a képzési kínálatból. Fontosnak tartottuk a hiánypótlást, az óvodai program alapos szakmai kidolgozását, s a továbbképzési kínálatban való megjelentetését.

A GE! Program kínálatának bővítésén túl más, egészen személyes motiváció is szerepet játszott a számomra oly kedves és fontos speciális drámapedagógiai módszer óvodákra való adaptálásában. Emléket szeretnék állítani nagypapámnak, Bácskai Mihálynak, a neves drámapedagógusnak, a gyermeklélek avatott ismerőjének, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium egykori elismert igazgatójának, az országos hírűvé vált drámatagozat alapítójának, a Kiváló tanár elismerés, a rangos Apáczai Csere János és a Csokonai Vitéz Mihály Alkotói díj tulajdonosának, Szentes város díszpolgárának, sokak Miska bácsijának, akire már csak emlékezni tudunk.

Hitvallás

Örülök, hogy a Gondolkodj Egészségesen! Programmal továbbvihetjük a módszerét, melynek hatékonyságához nem fér kétség, s továbbvihetjük pedagógiai hitvallásának lényegét, melyet a következő formában hagyott ránk: „Csak egy útravalóval tudok szolgálni. Ez a szeretet vállalása. A szeretet olyan kulcs, amelyik biztos módon nyitja a különböző zárakat. Ha ez a kulcs megvan, vagy nem vesztették el, akkor sikeres és eredményes lesz a pedagógus munkája.” Ilyen egyszerű…

Sikeres személyiségformálás

Elsősorban tehát érzelmi motiváltság vezérelt abban, hogy a gyermekkori élményeim, emlékeim alapján is különös fontosságot tulajdonítsak az alkotó, dramatikus játéknak a gyermek személyisége formálásában, a klasszikus meséknek, a kreativitást sem nélkülöző improvizatív családi meséléseknek, a közös bábozás felszabadító játékának. A bábkészítés önmagában is élmény, és a vele való játék újabb és újabb örömforrásokhoz vezethet.

Kétségtelen, hogy a kisgyermek életének alapvető eleme a játék, míg a felnőttek ritkán, kedvtelésből játszanak. Minden korosztálynak megvan a maga játéka, amely egész életünket végigkíséri. Azonban a játék fejlődése során más-más funkciók kerülnek előtérbe.

A játék öröme

Miért is szeret minden gyerek játszani? Mert szárnyalhat a képzelete! Örömforrás számára az illúzió, az alkotás, az utánzás, az átváltozás, a titok feszültsége, a másnak lenni érzése. Azzá válhat, akinek vagy aminek csak el tudja magát képzelni!

A szerepjáték során a gyermek úgy tesz, mintha másvalaki vagy valami volna, megjelenít személyeket, tárgyakat, megelevenít gondolatokat, érzéseket, átírja a valóságot, megtapasztalja a társas együtt-alkotás örömét.

Közben fejlődik a személyisége, fejlődik a beszédkészsége, a kreativitása, a mozgáskészsége, a játék hat az érzelmeire és hatással van az esztétikai ízlésére is.

Gazdag eszköztár

A drámapedagógiai képzésünkkel egy olyan rendkívül gazdag eszköztárat szeretnénk átadni az óvodás korú gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak, amelyből saját óvodájuk jellegzetességeinek megfelelően, gyermekcsoportjaik összetételének ismeretében bátran, szabad szellemben válogathatnak a legszebb, legnemesebb cél, a gyermek személyiségfejlesztése érdekében!

Közös felelősségünk

A Gondolkodj Egészségesen! Program akkreditált pedagógus-továbbképző programjával is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a jövő generáció egészséges gondolkodású, egészséges lelkületű, boldog lehessen! Ezért is dolgozunk csapatmunkában, nagy összefogással azon, hogy drámapedagógiai elveink, hitvallásunk alapján igényesen összeállított, egyedi és hiteles programunkkal segíthessük az óvodapedagógusok szép, tiszteletre méltó és felelősségteljes munkáját.

Bácskai Márta

A Gondolkodj Egészségesen! Program alapítója és vezetője

Fabóné Nagy Andrea

óvodapedagógus és szakvezető mentor

Bemutatkozó

Szurmik Zoltán

drámapedagógus

Bemutatkozó

 Egyedi egyeztetés alapján.

A továbbképzési program megnevezése:

Drámajáték-vezetés projektszemlélettel az óvodai egészségnevelésben

Összóraszám:

30 óra, mely 3 képzési napból áll, pénteken 15-18 óráig, szombaton 9-18 óráig, vasárnap 9-16 óráig

A képzés minimum 14 fő résztvevővel tud indulni. Alacsonyabb létszám esetén a képzést későbbi időpontra halaszthatjuk.

A képzés alapítási engedélyének száma:

575/60/2017

A képzés ideje és helyszíne:

Töltse ki az – érdekel a következő képzés – űrlapot a bal oldalon

A képzés vezetői:

Szurmik Zoltán, drámapedagógus
Fabóné Nagy Andrea, óvodapedagógus és szakvezető mentor

A képzés szakmai védnöke:

Dr. Bakonyi Anna, pedagógiai szakértő

További információért, kérjük, keresse:

E-mail: kapcsolat@blumprogram.hu

Ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, szükségünk van a támogatásra. Minden apróság számít.

TÁMOGASS