Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) képzés

A GE Program akkreditált IKT/digitális eszközök alkalmazására irányuló továbbképzését jó szívvel ajánljuk elsősorban az óvodapedagógusok és az óvodás korosztállyal foglalkozó más képzettségű pedagógusok figyelmébe. Programunk hiánypótló és egyedi, ezért rendkívüli jelentőséggel bír országos viszonylatban is. Kimondottan az óvodákra fókuszál, az óvodás korú gyermekek játékkal, művészetekkel történő személyiségfejlesztését tűzte ki célul pedagógusokkal és szülőkkel összefogásban.

Digitális képzésünkkel egy olyan rendkívül gazdag szemléletmódot és eszköztárat szeretnénk átadni az óvodás korú gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak, amelyből saját óvodájuk jellegzetességeinek megfelelően, gyermekcsoportjaik összetételének ismeretében bátran, szabad szellemben válogathatnak a legszebb, legnemesebb cél: a gyermek személyiségfejlesztése érdekében!

„Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a digitális eszközök nem szoríthatják ki a hagyományos, manuális tevékenységeket az óvodai csoportszobákból, hanem a bölcs egyensúlyt megteremtve kell, hogy szolgálják gyermekeink egészséges gondolkodásra nevelését a 21. század kihívásainak megfelelően.”

(Nagy Ildikó Mária és Ujhelyiné Szeverényi Irma, képzésvezetők)

Laptop, tablet, interaktívtábla, okostelefon az óvodában?!

Mindez a gyermek kedve szerint a szabad játék vagy éppen a tanulási tevékenységek során?!

Nem elég otthon, még az óvodában is?!

Nem túl korai ez?!

Ugye ismerős kérdésfelvetések, aggodalmak napjainkban. Felelős szülők, felelős óvodapedagógusok félelme fogalmazódik meg ezekben a mondatokban.

Kurzusunk legfőbb célja, hogy eloszlassuk a kételyeket és fenntartásokat. Való igaz, ezernyi veszély leselkedik gyermekeinkre e hatalmas sebességgel modernizáló világunkban. Megoldást keresünk, választ, kiutat abból a sodrásból, ami minket felnőtteket is elért a technika robbanásszerű változásával.

Megváltoztak kommunikációs lehetőségeink, szinte szükségszerűvé vált az okostelefon, nekünk pedagógusoknak is. Manapság már egy-egy óvodai tevékenységre készülve is az interneten keresünk és találunk jó ötleteket. Szembesülünk azzal a ténnyel is, hogy a gyermekek milyen korán találkoznak a digitális eszközökkel, s döbbenten ámulunk azon, hogy valami ösztönszerű hozzáértéssel kezdik birtokba venni használatukat.

Meglátásunk szerint a tiltás nem vezet megoldásra, viszont legalább annyira veszélyes, ha szabadjára engedjük őket online keresgéléseikben. Egy gondos, szerető szülő és nevelő megfogja gyermeke kezét, amikor járni vagy egyéb másra tanítja, ezért van szükség tehát arra, hogy a digitális világ országútján velünk együtt tegyék meg az első lépéseket.

A képzés során abban kívánunk segítséget nyújtani az új, korszerű információkra nyitott óvodapedagógusoknak, hogy miként emeljék be a jól bevált hagyományos, manuális eszköztárukba a digitális eszközöket, hogyan sajátítsák el azt a módszertant, amivel felfrissíthetik pedagógiai kultúrájukat.

Motiváltságunkkal motiváltakká szeretnénk tenni őket arra, hogy bátorsággal nyúljanak a különböző webes alkalmazásokhoz, s tudjanak majd szakszerűen válogatni abból a számtalan, csodás, élményt nyújtó online játékos programból, amelyek saját óvodai csoportjuk korosztályához és képességeihez illeszkedve ideális fejlesztési lehetőséget nyújthat.

A képzés alatt személyre szabott segítséget kapnak a résztvevők, hogy digitális kompetenciájukfejlődjön. Olyan bizalmi légkört kívánunk megteremteni a kurzus során, ahol bátran kérdezhet bárki bármilyen felmerülő problémát illetően.

A képzés alatt megismert fejlesztőjátékok, mobil applikációk, weboldalak megismerésével, s majdani alkalmazásával új utak nyílhatnak meg az óvodapedagógusok számára a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek – sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, tehetségígéret – felzárkóztatására vagy tehetségük kibontakoztatására, hogy majd ezáltal az inklúzió saját pedagógiai tevékenységük alapjául szolgáljon.

A kurzus alatt az internet értékei és lehetőségei mellett a veszélyek felismerésére és elhárítására is kaphatnak útbaigazítást a résztvevők. Célunk, hogy az új szakmai tudás birtokában a szülők felé is tudják majd tolmácsolni mindazt az ismeretet, amivel segítséget nyújthatnak számukra gyermekeik otthoni okos és biztonságos internethasználatához.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a digitális eszközök nem szoríthatják ki a hagyományos, manuális tevékenységeket az óvodai csoportszobákból, hanem a bölcs egyensúlyt megteremtve kell, hogy szolgálják gyermekeink egészséges gondolkodásra nevelését a 21. század kihívásainak megfelelően.

Szíves szeretettel várjuk a bátor, vállalkozó szellemű Kollégákat, mert: TANULNI ÉRDEMES!

Nagy Ildikó Mária

mesterpedagógus óvodapedagógus

tehetségfejlesztő szaktanácsadó

Ujhelyiné Szeverényi Irma

utazó gyógypedagógus

Ujhelyiné Szeverényi Irma

utazó gyógypedagógus

Blog: https://szevirma.blogspot.hu/

Bemutatkozó

Nagy Ildikó Mária

intézményvezető

Bemutatkozó

SaveSave

Egyedi egyeztetés alapján.

A továbbképzési program megnevezése:
Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) alkalmazásának alternatívái az óvodai nevelés folyamatában, inklúzió és esélyteremtés digitális eszközökkel, az internet lehetőségei, értékei, veszélyei

Összóraszám:
30 óra, amely 2 képzési napból (Szo-V), majd két hét blended, azaz nem kontaktórás, hanem otthoni tanulásra épülő szakaszból, végül egy 3. képzési napból (SZo) áll. Az első szombat-vasárnap 09:00-17:00-ig (egy óra ebédszünettel), a második szombaton 09:00-15:00-ig (egy óra ebédszünettel).

A képzés alapítási engedélyének száma:
27282-166/2016

A képzés ideje és helyszíne:
Hamarosan

A képzés vezetői:
Nagy Ildikó Mária, mesterpedagógus óvodapedagógus és tehetségfejlesztő szaktanácsadó, valamint Ujhelyiné Szeverényi Irma, utazó gyógypedagógus

A képzés szakmai védnöke:
Dr. Bakonyi Anna, pedagógiai szakértő

Részvételi feltételek:
A képzés elvégzéséhez alapszintű számítástechnikai ismeretek szükségesek. Azaz a jelentkező értsen a számítógép ki- és bekapcsolásához, annak egyszerű kezeléséhez. Tudjon tájékozódni az interneten. Ismerje a Microsoft Office csomagot (word, ppt). Rendelkezzen Gmail-es postafiókkal, s tudjon egyszerű regisztrációs folyamatokat végig vinni. Előny, ha saját laptoppal, tablettel, okostelefonnal érkezik a kurzusra – természetesen a szervezők biztosítanak eszközt a továbbképzés idejére, viszont a saját, már jól ismert eszköz használata biztos kiindulási alap lehet.

További információért, kérjük, keresse:
E-mail: kapcsolat@blumprogram.hu

Ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, szükségünk van a támogatásra. Minden apróság számít.

TÁMOGASS