AKKREDITÁLT 30 ÓRÁS KÉPZÉSEINK ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK

A Blum program akkreditált továbbképzéseit elsősorban az óvodapedagógusok, illetve az óvodás korosztállyal foglalkozó más képzettségű szakemberek figyelmébe ajánljuk. Továbbképzéseink hiánypótlóak és egyediek, ezért úgy gondoljuk, rendkívüli jelentőséggel bírnak országos viszonylatban is.

Képzéseink által egy olyan összművészeti eszköztárat és tudást szeretnénk átadni az óvodáskorú gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak, amelyből saját óvodájuk jellegzetességeinek megfelelően, gyermekcsoportjaik összetételének ismeretében bátran válogathatnak a legszebb, legnemesebb cél: a gyermek személyre szabott személyiségfejlődése és -fejlesztése érdekében.

Képzéseink az Oktatási Hivatal által akkreditáltak, ami többek között azt jelenti, hogy a képzés elvégzéséről tanúsítványt adunk, s a hétévente kötelezően teljesítendő 120 órába/kreditbe beszámíttathatóak.

Személyes és szakmai képzésajánló

Óvodapedagógusokat oktató pedagógia szakos tanár vagyok. Nagyon nem szerettem iskolába járni, azért, mert a teljesítménykényszer legátolt. De láttam és tudtam, hogy vannak gyerekek, akiket éppen ez dobott fel, fokozta a teljesítményüket, szerették a versenyt.

Már kicsi gyerekként is megéltem, hogy ahányan élünk, annyifélék vagyunk, és éreztem, hogy mindenkihez más út vezet. Ettől a kora gyermekkori tapasztalattól vezérelve lettem tanár, de nem ám bárkit tanító, hanem csakis óvodapedagógusokat. Nagyon könnyű volt ugyanis észrevenni, hogy az ovi más; lehet szabadon játszani, jó esetben minden kisgyermek kibontakoztathatja saját személyiségét, és a tanulás is egyfajta aktivitással párosul. Ez volt a célom: arra buzdítottam a hallgatókat, hogy tanulják meg ennek a szakmának minden csínját-bínját, ugyanakkor tekintsék önállónak magukat, vállalják személyiségüket, bátran próbálják ki ötleteiket. Tegyék mindezt úgy, hogy a gyerekek képességeit, vágyaikat, a hozzájuk tartozó családjaikat ismerjék meg, minél többet tudjanak róluk és így, differenciáltan neveljenek. Így lesz ebből a szakmából hivatás, egyúttal így lehet biztosítani a gyerekek fejlődését.

A differenciált bánásmódnak azonban komoly szakmai eszköztára van, nem lehet „csak úgy” bárkivel bármit kísérletezni. Megtanulni azt, hogy milyen szempontok szerint döntsünk abban, hogy kivel hogyan érdemes bánni, az bizonyos értelemben nehezebb, mint egy konkrét kapaszkodóval élni. Az óvodás életkorban a játék az, ami meghatározza a gyermeki fejlődést. A játék azonban komoly, hiszen minden egyéb tevékenység – így a tanulás is – összefügg vele.

Van egy cselekvés, amely nagyon hasonlít a játékhoz: a művészetek gyakorlása. Schiller, a nagy német költő is mondta, hogy az esztétikum létrejöttéhez szükséges folyamat olyan mint a játék, mert szabad, egyedi, kreatív, ihletett. Az óvodában sok-sok művészi élményt élnek át a gyerekek, maguktól is, és pedagógusi irányítással is. Mesélnek, dramatizálnak, báboznak, rajzolnak, festenek, ábrázolnak speciális eszközökkel és anyagokkal, táncolnak és zenélnek.

Aki részt vesz ezeken a képzéseken, nem csak megtanulhatja, hanem saját bőrén megtapasztalhatja, átélheti, hogy milyen mély rétegeket mozgatnak meg a művészi alapú játékok, és hogyan fejleszti – „véletlenül”, indirekten” – a személyiséget is és a közösséget is. A művészet mindenkié! De az élet is! Mit mond Claperéde erről? „Az ebihal (kopoltyúval lélegzik) nem béka, a gyermek nem kicsinyített felnőtt.” Saját életet szeretne élni. Az iskola – így az óvoda is – nem az élet előszobája, hanem maga az élet. Ezt segítik a művészetek és azoknak terápiás hatásai.

Mindez a XXI. századan, a digitális kommunikáció „kellős közepén” zajlik, ezért az ebből következő sajátosságokra is kitérünk.

Ma már unokáimmal is szoktam játszani,  és persze zenélni, mesélni, bábozni, rajzolni, táncolni is. A nagy rohanásban mindenkinek muszáj megállni és alkotni! Várunk Mindenkit a Nagy Közös Kalandra, azzal a céllal és reménnyel, hogy a megtanult, ám saját élményként is átélt tudástartalmakat örömmel és hatékonyan alkalmazzák majd az óvodapedagógusok a gyerekek körében.

dr. Bakonyi Anna, a program pedagógiai szakértője

Drámajáték-vezetés projektszemlélettel az óvodai egészségnevelésben

A játék a gyermek elemi tevékenysége, amely az óvodás korban meghatározó nevelő és fejlődés-lélektani erővel bír. Ezért nem mindegy, hogy mit és hogyan játszunk a gyermekekkel. A drámajátékok éppen azt a célt szolgálják, hogy általuk különböző készségek fejlődjenek, hogy a játékok és feladatok tudatos és módszeres kiválogatásával egy alapozó, testileg és lelkileg egészséges életmódra nevelő hatás érje a gyermekeket.  Képzésünket azoknak az óvónőknek, tanítóknak ajánljuk, akik maguk is szívesen játszanak, és akik szeretnék játéktárukat bővíteni, oktató-nevelő munkájukat színesebbé, eredményesebbé, hatékonyabbá tenni. Olyan drámajáték gyűjteményt nyújtunk át, ismertetünk meg a résztvevőkkel, amelyek hozzásegítenek a gyerekek egészséges életmód szemléletének játékos formában történő feldolgozásához, attitűdjük formálásához, miközben ezeknek a játékoknak írásos dokumentálását, projektben történő tervezését is elsajátíthatják.

Fabóné Nagy Andrea, óvodapedagógus és szakvezető mentor & Szurmik Zoltán, irodalom és drámapedagógia tanár vezetésével

Részletek és jelentkezés

A gyermeki személyiség kibontakoztatása zeneterápiás módszerekkel az óvodában

A zene, a dal a gyermek természetes közege. A zene önmagában is fejlesztő eszköz. A ritmus a figyelmet, fegyelmet és a beidegződést segíti, a dallam az érzelmek formálója. A zenei nevelés – transzferhatása által – a gyermek egész személyiségére döntő hatással van. A zeneterápia ezt a nevelői munkát hivatott kiegészíteni egy új módszerrel. A tudatosan és módszeresen kiválasztott zeneterápiás játékok és a terápiás szemléletmód együttesen biztosítják azt a közeget, melyben a gyermek önkifejezése, kreativitása szabadon bontakozhat, bizalma a társak felé mélyülhet és önbizalma erősödhet. Ezáltal testileg és lelkileg egészséges személyiséggé válhat. Képzésünk célja, hogy segítse az új kihívások elé állított nevelők munkáját a gyermeki személyiség minél teljesebb kibontakoztatásában. Olyan eszköztárat szeretnénk a pedagógusoknak átadni, melynek alkalmazása bármilyen életkorú és hátterű gyermekekre jó hatással van és segíti képességeik, személyiségük kibontakozódását – függetlenül az intézmény tárgyi adottságaitól.

Gelencsérné Tamási Márta, zeneterapeuta, zenepedagógus vezetésével

Részletek és jelentkezés

Mese és bábjáték az óvodában a szociális és erkölcsi kompetenciák fejlesztésére

A továbbképzés célja, hogy a résztvevőket felkészítse arra, hogy a mindennapi nevelőmunkájuk során, a gyermekekkel való együttélés alkalmával a mesék és a bábjáték eszközeivel tudjanak segítséget nyújtani a gyermekek számára – pozitív és negatív – feszültséget jelentő emberi helyzetek kezelésében. A nép- és műmesekincsben, valamint a bábtechnikában és dramaturgiában való jártasság erősítése által a résztvevők képessé váljanak a gyermekek érzelmi, értelmi és szociális kompetenciáinak fejlesztésére.

Oktató: Székely Andrea, bábművész

Részletek és jelentkezés

Zene, mozgás, tánc, vizuális művészetek komplex megvalósítása, személyiségformáló hatása az óvodában

A résztvevők a mozgás, a zene, a tánc és a vizuális művészetek területén addig megszerzett ismereteire, tapasztalataira támaszkodva olyan élmények átélése és új módszerek elsajátítása, melyek a gyermekek jobb megismerését segítik, valamint együttes hatásukkal komplexen fejlesztik a gyermeki
személyiséget.

Oktatók: Karczewicz Ágnes, óvodapedagógus, Vernyik Ilona óvoda- és táncpedagógus

Részletek és jelentkezés

Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) alkalmazásának alternatívái az óvodai nevelés folyamatában, inklúzió és esélyteremtés digitális eszközökkel, az internet lehetőségei, értékei, veszélyei

Digitális képzésünk legfőbb célja, hogy eloszlassuk a kételyeket és fenntartásokat. Való igaz, ezernyi veszély leselkedik gyermekeinkre e hatalmas sebességgel modernizáló világunkban. Megoldást keresünk, választ, kiutat abból a sodrásból, ami minket felnőtteket is elért a technika robbanásszerű változásával. Megváltoztak kommunikációs lehetőségeink, szinte szükségszerűvé vált az okostelefon, nekünk pedagógusoknak is. Manapság már egy-egy óvodai tevékenységre készülve is az interneten keresünk és találunk jó ötleteket. Szembesülünk azzal a ténnyel is, hogy a gyermekek milyen korán találkoznak a digitális eszközökkel, s döbbenten ámulunk azon, hogy valami ösztönszerű hozzáértéssel kezdik birtokba venni használatukat. A képzés során abban kívánunk segítséget nyújtani az új, korszerű információkra nyitott óvodapedagógusoknak, hogy miként emeljék be a jól bevált hagyományos, manuális eszköztárukba a digitális eszközöket, hogyan sajátítsák el azt a módszertant, amivel felfrissíthetik pedagógiai kultúrájukat.

Nagy Ildikó Mária, mesterpedagógus óvodapedagógus és tehetségfejlesztő szaktanácsadó & Ujhelyiné Szeverényi Irma, utazó gyógypedagógus vezetésével

Részletek és jelentkezés

Szakmai programok

Az óvodás gyerekek nevelése elképzelhetetlen a szülők, tágabb értelemben a családok bevonása nélkül. Ezt a kapcsolatot minden résztvevőnek tanulnia, gyakorolni kell – pedagógusnak, szülőnek egyaránt. A szemléletváltás elsőként minket, pedagógusokat érint. A tréningünkön elsajátítható új készségek, gyakorlatok, technikák segítségével a pedagógusok, intézményvezetők képessé válnak az együttműködésen alapuló intézményi folyamatok kialakítására, támogatására.

Képzésünk megoldás és jövő fókuszú, hiszen a szülő-óvodapedagógus viszonylatában jelen lévő kihívások feloldásán túl egy jövőbeni szemléletet is átadunk az érdeklődőknek. 3 – 6 órás workshopunkon a szülői értekezleteknek szentelünk hangsúlyos figyelmet. Konkrét tervezéssel és gyakorlatokkal segítünk, hogy mindenki felkészülhessen a saját intézménye, csoportja szülős beszélgetéseire.

Török Judit, pedagógiai tanácsadó, óvodai szakmentor, egyéni- és teamcoach, mediátor vezetésével

Részletek és jelentkezés
Kiváló szakember gárdánkkal (mind a felnőttoktatásban, mind az óvodás korosztály sajátosságaiban jártas pedagógusok, óvodapedagógusok, művészek és pszichológusok) és dr. Bakonyi Anna szakmai vezetőnk, pedagógiai szakértő védnökségével szeretnénk segítséget nyújtani óvodai szakmai napok, nevelés nélküli napok és műhelyek megszervezéséhez az alábbi témákban:

 • szülők aktív bevonása az óvodai életbe, kommunikációs technikák, partnerség kiépítése a szülőkkel
 • szülői értekezlet másként – zenével, tánccal, játékkal
 • gyermekek egymás iránti elfogadásának segítése
 • agresszió csökkentése, konfliktuskezelés az óvodai csoportban
 • a gyermeki önbizalom erősítése, együttműködés képesség erősítése, önkifejezés
 • óvodai nevelőtestület együttműködésének javítása, egymás jobb megismerése
 • lélektől lélekig: pedagógusi önismeret gazdagítása, esetmegbeszélés, jógyakorlat megosztás szakemberekkel és egymással
 • az összművészetek szerepe a nevelésben: programunk által képviselt művészeti ágaknak megfelelően, egyenként vagy kombináltan összeállított pedagógiai műhelyek a mese, zene, bábjáték, drámajáték projektmódszerrel, mozgás-tánc és képzőművészetek (vizuális nevelés) témakörében, fókuszban ezek gyermeki személyiségre (és természetesen a felnőtt személyiségre is a műhely során megtapasztalt, átélt saját élmény által) gyakorolt, terápiás hatása
 • szabad játék és a gyermeki tanulás összefüggése, a gyermek megismerése, megfigyelési szempontok
 • digitális pedagógia, IKT eszközök és rájuk épülő programok beültetése az óvodai nevelésbe, biztonságos internetezés, szülők tájékoztatása és bevonása, inklúzió és esélyteremtés IKT eszközökkel
 • inklúzió, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési-tanulási–magatartási nehézséggel küzdő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedően tehetséges gyermekek magatartási, viselkedésbeli, tüneti jellegzetességei, ezek felismerése és a gyermek személyiségéhez és képességrendszeréhez legjobban illeszkedő technikák, játékok, helyzetek alkalmazása

Lehetőség van egyéni igények szerint – az óvoda által kért tematikának megfelelően – egy egész vagy akár több napos szakmai nap és pár órás műhely megtartására is országos lefedettséggel. Árajánlatot is személyre szabottan tudunk küldeni.

Testületek, akiknél már jártunk, így referenciával szívesen szolgálnak: Péceli Harangvirág Református Óvoda, Erdőkertesi Ki Akarok Nyílni Óvoda,  III. kerületi Gyermeksziget Montessori Óvoda, Tatabányai Micimackó Óvoda, Környei Vackor Óvoda.

A szakmai programokról szívesen adunk bővebb tájékoztatást az alábbi elérhetőségen:

E-mail: kapcsolat@blumprogram.hu

Várjuk megtisztelő érdeklődésüket!