Zeneterápiás képzés 

// A képzés elvégzése nem ad zeneterapeuta végzettséget //

A zene, a dal a gyermek természetes közege. A zene önmagában is fejlesztő eszköz. A ritmus a figyelmet, fegyelmet és a beidegződést segíti, a dallam az érzelmek formálója. A zenei nevelés – transzferhatása által – a gyermek egész személyiségére döntő hatással van.

A zeneterápia ezt a nevelői munkát hivatott kiegészíteni egy új módszerrel. A tudatosan és módszeresen kiválasztott zeneterápiás játékok és a terápiás szemléletmód együttesen biztosítják azt a közeget, melyben a gyermek önkifejezése, kreativitása szabadon bontakozhat, bizalma a társak felé mélyülhet és önbizalma erősödhet. Ezáltal testileg és lelkileg egészséges személyiséggé válhat.

A program 5 téma köré csoportosul. A bevezető, ismerkedő játékok után a résztvevők megismerkednek a zeneterápia elméletével és gyakorlatával, a zeneterápiás játékok szerepével az egészséges gyermeki személyiség kibontakoztatásában és ismereteket szereznek az összművészetek  gyermeki személyiségre történő hatásáról. Részt vesznek – saját élmény szintjén –  5 téma köré csoportosított zeneterápiás játékokban. Megtanulják, hogyan alkalmazhatják a zeneterápiás módszert a mindennapokban.

Képzésünk célja, hogy segítse az új kihívások elé állított nevelők munkáját a gyermeki személyiség minél teljesebb kibontakoztatásában. Olyan eszköztárat szeretnénk a pedagógusoknak átadni, melynek alkalmazása bármilyen életkorú és hátterű gyermekekre jó hatással van és segíti képességeik, személyiségük kibontakozódását – függetlenül az intézmény tárgyi adottságaitól.

A módszer a gyermekcsoportokban, tehát közösségben zajlik, és ezzel együtt hat a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, a tehetséges és az „átlagos” kisgyermekre egyaránt.

A továbbképzés saját élményen alapul, melyben kiemelt szerepet kap a megélés és az élményfeldolgozás, az együttgondolkodás során pedig megfogalmazódik és tudatosul a zeneterápiás játékok helye és szerepe az óvodai nevelésben.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Gelencsérné Tamási Márta

zeneterapeuta, zenepedagógus

Bemutatkozó

Lelkes Kati

óvodapedagógus

Bemutatkozó

Egyedi egyeztetés alapján.

A továbbképzési program megnevezése:

A gyermeki személyiség kibontakoztatása zeneterápiás módszerekkel az óvodában

Összóraszám:

30 óra, amely 4 képzési napból áll, pénteken 15:00-18:30 és szombaton 9:00-18:30 között

A képzés alapítási engedélyének száma:

957/153/2013

A képzés nyilvántartási száma:

A/7509/2013

A képzés ideje és helyszíne:

Töltse ki az – érdekel a következő képzés – űrlapot a bal oldalon

A képzés vezetője:

Gelencsérné Tamási Márta

zeneterapeuta, zenepedagógus

Lelkes Kati

óvodapedagógus

További információért keresse:

E-mail: kapcsolat@blumprogram.hu

Ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, szükségünk van a támogatásra. Minden apróság számít.

TÁMOGASS