Zeneterápiás képzés 

// A képzés elvégzése nem ad zeneterapeuta végzettséget //

A dallamokon, a ritmusokon keresztül egymásra hangolódunk, együtt rezgünk a másik emberrel, érezzük egymás érzéseit, könnyebben megértjük egymás gondolatait, empatikusabbá válunk. Ebben a folyamatban megéljük az alkotás, az önkifejezés szabadságát, felfedezzük és felszínre hozzuk a bennünk rejlő kreativitást. A zeneterápia lehetőséget nyújt önmagunk felfedezésére, megismerésére, önismeretünk elmélyítésére is, amely különösen fontos gyermekekkel és emberekkel foglalkozó hivatások esetén.

A Blum program szemléletét tükröző 30órás zeneterápiás továbbképzés célja, hogy a pedagógusok munkáját egy olyan terápiás szemlélettel, és új eszköztárral gazdagítsuk, amelynek alkalmazásával segíthetjük a gyermekek önkifejezését, személyiségük, kreativitásuk, képességeik kibontakozását, önbizalmuk erősödését. A résztvevők a képzés során saját élményeiken keresztül is megtapasztalhatják a zeneterápia személyiségre, önismeretre gyakorolt hatását, az elsajátított zeneterápiás technikákkal, játékokkal pedig színesebbé, kreatívabbá és élménydúsabbá varázsolhatják foglalkozásaikat.

A program 5 téma köré csoportosul. A bevezető, ismerkedő játékok után a résztvevők megismerkednek a zeneterápia elméletével és gyakorlatával, a zeneterápiás játékok szerepével az egészséges gyermeki személyiség kibontakoztatásában és ismereteket szereznek az összművészetek  gyermeki személyiségre történő hatásáról. Részt vesznek – saját élmény szintjén –  5 téma köré csoportosított zeneterápiás játékokban. Megtanulják, hogyan alkalmazhatják a zeneterápiás módszert a mindennapokban.

Képzésünk célja, hogy segítse az új kihívások elé állított nevelők munkáját a gyermeki személyiség minél teljesebb kibontakoztatásában. Olyan eszköztárat szeretnénk a pedagógusoknak átadni, melynek alkalmazása bármilyen életkorú és hátterű gyermekekre jó hatással van és segíti képességeik, személyiségük kibontakozódását – függetlenül az intézmény tárgyi adottságaitól.

A módszer a gyermekcsoportokban, tehát közösségben zajlik, és ezzel együtt hat a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, a tehetséges és az „átlagos” kisgyermekre egyaránt.

A továbbképzés saját élményen alapul, melyben kiemelt szerepet kap a megélés és az élményfeldolgozás, az együttgondolkodás során pedig megfogalmazódik és tudatosul a zeneterápiás játékok helye és szerepe az óvodai nevelésben.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Tóth-Ilkó Zsuzsanna

zeneterapeuta, énektanár, színész

„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (…) azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig életét mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.” Kodály Zoltán

A gyermekek számára a zene egy különleges önkifejező és személyiségfejlesztő csatorna. A dalokban, zenei játékokban otthon érzik magukat, így élményeken keresztül tapasztalhatják meg saját határaikat, társaikhoz és a külvilághoz való kapcsolódásukat. A terápiás szemlélet, és a zeneterápiás játékok egy újfajta segítséget nyújtanak a nehezebben alkalmazkodó, lassabban megnyíló gyermekek számára is, valamint a tehetséggondozás területén is hatékonyan alkalmazhatóak.

Képzésünk célja, hogy segítse az új kihívások elé állított nevelők munkáját a gyermeki személyiség minél teljesebb kibontakoztatásában. Olyan eszköztárat szeretnénk a pedagógusoknak átadni, melynek alkalmazása bármilyen életkorú és hátterű gyermekekre jó hatással van és segíti képességeik, személyiségük kibontakozódását – függetlenül az intézmény tárgyi adottságaitól.

Egyedi egyeztetés alapján.

A továbbképzési program megnevezése:
A gyermeki személyiség kibontakoztatása zeneterápiás módszerekkel az óvodában

Összóraszám:
30 óra, amely 4 képzési napból áll

A képzés alapítási engedélyének száma:
957/153/2013

A képzés nyilvántartási száma:
A/7509/2013

A képzés ideje és helyszíne:
Töltse ki az – érdekel a következő képzés – űrlapot a bal oldalon

A képzés vezetője:
Tóth-Ilkó Zsuzsanna
zeneterapeuta, énektanár, színész

További információért keresse:
E-mail: kapcsolat@blumprogram.hu

Ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, szükségünk van a támogatásra. Minden apróság számít.

TÁMOGASS