Bluming

Képzés, mentorálás, közösség
óvodapedagógusoknak, óvodás korosztállyal foglalkozó szakembereknek

A Blum program Bluming (kivirágzás) névre keresztelt 180 órás akkreditált pedagógus továbbképzési programja (a továbbiakban: Bluming) az óvodapedagógusok és szakemberek kivirágoztatását, motiváltságuk, inspiráltságuk megerősítését, az egyre nagyobb számban előforduló fejlődési zavarok kezelésére kompetenssé tételt tűzte ki célul.  A képzés egészét áthatja a Blum szemlélet: a gyermek és a pedagógus egyszerre kap támogatást, felemelő érzést.

Képzési modulok

  • A gyermekekkel foglalkozó szakemberek, különösen az óvodapedagógusok hivatásszemélyiségének és önismeretének megerősítése – 40 óra
  • A gyermekkori kognitív és társas-érzelmi fejlődés és idegrendszeri fejlődési zavarok – 40 óra
  • A mozgás, a zene és a drámapedagógia komplex összművészeti eszköztára inkluzív szemléletben – 60 óra
  • A családbevonás és óvodai közösségépítés eszközei, technikái és az ahhoz szükséges önismeret – 40 óra

A Blum program kilenc hónapon át tartó 180 órás akkreditált pedagógus továbbképzését, a Bluming koncepciót nemzetközi és magyar szakértők, neuropszichológusok, logopédusok, országosan ismert művésztanárok, fejlesztőpedagógusok, konduktorok, pszichológusok valamint mentálhigiénés szakemberek dolgozták ki.

A Bluming mentorálást és egy erős megtartó szakmai közösségbe kerülést is biztosít résztvevőknek, mely lehetoséget teremt a folyamatos szakmai párbeszédre, és megújulásra.

A képzés az Oktatási Hivatal által akkreditált, ami többek között azt jelenti, hogy a képzés elvégzéséről tanúsítványt adunk, s a hétévente kötelezően teljesítendő 120 órába/kreditbe beszámíttathatóak.

A szemlélet- és személyiségformáló, összesen négy képzési modulból álló komplex képzés kilenc hónapon át tart.  A digitális világ térnyerése, a felgyorsult technológiai fejlődés miatt – amelyek egyre intenzívebben befolyásolják a mai gyermekek fejlődését – szükséges, hogy az óvodai intézmények dolgozói támogatást kapjanak ahhoz a rendkívül nehéz feladathoz, amivel nap, mint nap szembesülnek, vagyis, hogy egyre több a fejlődési zavarral küzdő gyermek. Egyszerre kell kommunikációs és mentálhigiénés szakembernek, fejlesztőnek, játszótársnak és kereteket adó pedagógusnak lennie a mai kor szakembereinek.

Az alapítvány 17 éves működési tapasztalata, tevékenysége, felmérései, hatástanulmányai, alapján kifejlesztett, neveléstudományi és nevelésmódszertani megalapozottságú Bluming képzési program az idegtudományi-logopédiai ismeretek, az összművészetekben és alkotásban rejlő potenciál megismertetésével, önismereti, szülőbevonási, kommunikációs, közösségfejlesztő technikáival támogatja a nevelőket annak érdekében, hogy a gyermekek magabiztosan tudjanak helytállni a mai kor kihívásaiban. Az iskolaérettséget játékosan, szeretettel, elfogadással elérő program olyan ismeret- és eszközrepertoárt kínál a képzésbe érkezőknek, melyeket bárki könnyedén beépíthet nevelési munkájába, alkalmazhatja azzal összhangban.

A képzés elején a résztvevők önmagukon dolgoznak, reflektálnak szakmai és személyes életútjukra. Ezután következik a képzési program egyik nagy újdonsága, a neuropszichológus és neuropediátriára szakosodott logopédus szakemberek idegfejlődés és fejlődési zavarokról szóló modulja, mely a rendszerbe helyezés és megértés mellett eszközöket is kínál az egyre nagyobb számban előforduló viselkedési, magatartási, beilleszkedési, kommunikációs, tanulási, figyelem és érzelmi zavarokra. Mindemellett a résztvevők megismerkedhetnek a Blum komplex művészeti eszközrepertoárjával, melyet projektszemléletben tudnak alkalmazni munkájuk során. Az egymásba fonódó művészetek alkalmazása elősegíti a munkamemória fejlődését, a rugalmas gondolkodásmód kialakulását és megerősödését valamint a jobb viselkedésszabályozást. Zárásként a kortárs családbevonás és közösségépítés eszközei nyújtanak segítséget a nevelőknek a szülőkkel való kommunikációban.

A képzéshez csoportos szupervízió, (az esetek, kérdések átbeszélésének lehetősége), folyamatos mentorálás (a csoport neveléstudományi, idegtudományi, művészeti, pszichológiai, gyermekvédelmi, egyéb tárgykörű előadás illetve beszélgetés a téma szakértőjével) és egy megtartó szakmai közösségbe kerülés lehetősége is kapcsolódik.

A Bluminghoz kapcsolódó kézikönyv magában foglalja a program szemléletbeli, elméleti és gyakorlati ismeretanyagát. A képzés résztvevői a kézikönyvet a képzési program keretében megkapják.

A Bluming hatása:

  • szakmai- és személyiségfejlődés,
  • kompetencia, megújulás,
  • nevelői motiváció megerősödése,
  • együttműködő, erősödő munkaközösség, közösségi élet,
  • erősödő hazai és nemzetközi partnerkapcsolatok.


Dr. Bácskai Erzsébet
Kommunikációs- és mentálhigiénés szakember, tanár


Horváth Viktória
Fókuszorientált terapeuta, pszichodráma vezető, mentálhigiénés szakember

Dr. Bertrand Schoentgen Ph.D

Neuropszichológus


Anne-Claire Bourgeois
Neuropediátriára szakosodott logopédus


Grecsó Zoltán
Koreográfus, táncpedagógus


Patonay Anita
Színész-drámatanár


Kassai Réka
Kamaraművész-zenetanár, meseterapeuta, zeneterapeuta

Gruber Mónika
konduktor, gyógypedagógus, neuropszichológus, tanácsadó szakpszichológus, mesterpedagógus

Gonda-Bőke Melinda
konduktor

Egyedi egyeztetés alapján.

A továbbképzési program megnevezése:
Bluming

Összóraszám:
180 óra, 9 képzési alkalom, 9 hónapon át, péntek és szombati napon

A képzés alapítási engedélyének száma:
369/8/2021, 370/8/2021, 316/10/2021, 371/8/2021

A következő képzés ideje:
2024. február – 2024. december

A képzés helyszíne:
1015 Budapest, Hattyúház, Hattyú utca 14. 

A képzés vezetői:
Dr. Bácskai Erzsébet, kommunikációs- és mentálhigiénés szakember, tanár

Horváth Viktória, fókuszorientált terapeuta, pszichodráma vezető, mentálhigiénés szakember

Dr. Bertrand Schoentgen Ph.D, neuropszichológus

Anne-Claire Bourgeois, neuropediátriára szakosodott logopédus

Grecsó Zoltán, koreográfus, táncpedagógus

Gruber Mónika, konduktor, gyógypedagógus, neuropszichológus, tanácsadó szakpszichológus, mesterpedagógus

Dr. Patonay Anita, színész-drámatanár

Kassai Réka, kamaraművész-zenetanár, meseterapeuta, zeneterapeuta

További információért, kérjük keresse:
kapcsolat@blumprogram.hu