2022. november 21 – december 9.

Kedves Mindannyian!

18 éve álmodtam meg többedmagammal a Blum programot (régi nevén Gondolkodj Egészségesen! program). A víziómban egy személyiségfejlesztő óvodapedagógiai program jelent meg. Olyan program, melynek a középpontjában a gyerek áll; az ő jólléte, lehetőségeinek kivirágoztatása, stabil, harmonikus, önbizalommal teli személyiség kialakulása, a világban való boldogulása. A 18 éve dédelgetett és érlelgetett gyümölcs, nagy összefogás hatására beérett. Itt ragadom meg az alkalmat és köszönöm meg, hogy oly sokan hisznek, hisztek a Blum programban, a program létjogosultságában, célkitűzéseiben. 18 év alatt csak nő és nő a hazai és külföldi kísérők, támogatók, partnerek száma. Hiszek, hiszünk abban, hogy lennie kell egy olyan világnak, melyben a gyerekeink szabadon, a játék és a művészetek fényében, az önmagukhoz és egymáshoz kapcsolódáson keresztül, szeretetben nőhetnek fel.

Idén is, csakúgy, mint az elmúlt 17 évben, minden év novemberében, megszervezzük a Blum hetet. 4500 óvodába, azaz Magyarország legtöbb óvodájába kiment a felhívás. Bízunk benne, hogy minél többen összekapcsolódunk a virtuális térben. A Blum hét idén nemcsak az online világban, hanem élőben, személyesen is zajlik majd két óvodában. Kíváncsian és izgatottan várom, hogy a virtuális világban hogyan mennek át az üzeneteink, a választott mese, a művészeti játékok. Egyszóval, várom és várjuk majd a megéléseiteket és a visszajelzéseiteket a Blum hét kapcsán.

Ez az év is sok szempontból más, mint a többi. Felkavaróan nehéz történések zajlanak a külvilágban, de, ahogyan látom, a belső, személyes világainkban is. Talán ilyenkor tud a hit, a bizalom, az összefogás segíteni, hiszen mindannyian, az egész világban mindenki, ugyanabban a helyzetben vagyunk! Ugyanazokat a kérdéseket tesszük fel magunknak talán, és egyformán bízunk abban, hogy ép tudattal, testtel és lélekkel érkezünk meg egy napsütötte, fényesebb világba, együtt, közösségben. Ehhez a törekvéshez kíván a Blum program csapata idén is hozzájárulni! Nagyszerű szakértőkkel együtt indulunk el a közösséggé válás útján, lehetőséget teremtünk a kapcsolódásra. Kapcsolódhatunk önmagunkhoz, a testünkhöz, embertársainkhoz vagy bárkihez, akihez csak szeretnénk. A mesék világában bármi megtörténhet.

Bízom benne, hogy találkozunk kicsikkel és nagyokkal a Blum héten!

Szeretettel:

Bácskai Márta

a Blum program alapítója

A Blum program alapgondolata az abban való hit, hogy gyerekeink jelentik a jövőt. Ám csak a testileg, lelkileg, szellemileg egészséges gyerekekből válhatnak olyan felnőttek, akik megfelelően tudják formálni társadalmunk jövőjét. Meggyőződésünk az is, hogy a biztos alapokon nyugvó személyiség rugalmassággal kombinálva minden jövőbeli élethelyzettel való megküzdéshez szükséges. Mindehhez az alapokat pedig az óvodás korban szükséges lerakni.

A Blum hét fő támogatója:

A Blum program partnere:

BLUM HÉT 2022
November 21. Hétfő Kampányindítás – Bemutatkozik a Blum hét csapata 1. HÉT
November 23. Szerda A mese – Pokorny Lia színművész előadásában
November 25. Péntek Add tovább – Bátorság! Tarts velünk – Dr. Bácskai Erzsébet
November 28. Hétfő Élőszavas mesélés – Dr. Zalka Csenge Virág nemzetközi mesemondó 2. HÉT
November 29. Kedd A mese eredete, szimbólumai – Dr. Zalka Csenge Virág nemzetközi mesemondó
November 30. Szerda A mese neveléstudományi ereje – Dr. Molnár Krisztina neveléskutató, irodalomtörténész
December 1. Csütörtök Drámás mesefeldolgozás – Dr. Patonay Anita színész-drámatanár
December 2. Péntek Zenés mesefeldolgozás – Kassai Réka zeneterapeuta, Metamorphoses meseterapeuta, kamaraművész-zenetanár
December 2. Péntek Óvodai foglalkozás – Pokorny Lia színművésszel és a Blum program művészeivel
December 5. Hétfő Táncos mesefeldolgozás – Grecsó Zoltán koreográfus, táncművész, táncpedagógus 3. HÉT
December 7. Szerda Összművészeti mesefeldolgozás – Farsang Anita óvodapedagógus
December 9. Péntek Család és óvodai közösség, jóllétünk alapkövei – Dr. Bácskai Erzsébet nevelési- és mentálhigiénés szakember
December 9. Péntek Óvodai foglalkozás – Pokorny Lia színművésszel és a Blum program művészeivel

A Blum hét középpontjában a gyermek áll és azok a személyek, akiknek fontos feladata, hogy a gyermek világra való nyitottságát megőrizzék, kiapadhatatlan kérdéseinek sokaságát megválaszolják, és megtalálják a legmegfelelőbb formákat mérhetetlen tudásvágyának kielégítésére: a szülők-nagyszülők és velük szoros szövetségben az óvodapedagógusok.
A Blum hét nagyon fontos célja a művészetekkel való nevelés lehetőségeinek bemutatása. A programok bepillantást engednek – s egyben „aktív alakító-alkotó” részvételt is biztosítanak – az adott művészeti ágak sajátosságaiba, jellegzetességeibe. Az együtt játszásra, együtt „tevékenykedésre” való felhívás révén saját élményeket teremtenek és nyerhetnek a benne részt vevők.
Maguk is megtapasztalhatják a kiválasztott mesének, drámajátéknak, képmegjelenítésnek, színválasztásnak, és magának a létrehozásnak a folyamatában az önkifejezés segítségével a művészetek mozgósító, cselekvésre ösztönző, sodró, „érzelemteli” lendületét.
A Blum összművészeti módszerekre, technikákra épülő pedagógiai program, ahol a gyermekek alkotási folyamatokban és szabadjátékban vesznek részt, amely biztosítja képességeik, készségeik és személyiségük maximális fejlődését. A programban az óvodapedagógusok képzése mellett, arra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a szülőket is felvértezzük egy eszköztárral, amelynek segítségével otthon is könnyen tudják ösztönözni gyermekeiket a szabad, játékos alkotásra.
A Blum program vallja, hogy az alkotásra képes személyiséget, az ehhez szükséges alapvető képességeket kisgyerekkorban, illetve óvodáskorban lehet leginkább megalapozni és tovább kell fejleszteni iskoláskorban is. A Blum szellemiséget képviselő, illetve a Blum héten résztvevő óvodákban a művészeti ágakat nem külön-külön, hanem együttesen, komplex módon alkalmazzák, ahogy az a gyerekek lelkében is él, ezzel még inkább felerősítve azok pozitív hatásait. A művészetek kombinált alkalmazását különböző projektek, témák szolgálatába állítják, értelmet és célt adva ezzel a gyerekeknek, az óvodai csoportoknak.
A Blum program kommunikációs kampányaiban, mint például a BLUM HÉTEN, otthon is végezhető művészeti tevékenységekkel, játékokkal és mesével szólítja meg a családokat és az óvodákat. Célja a családi kapcsolatok és harmónia erősítése, ötletek és megoldások nyújtása a minőségi időtöltéshez, illetve az óvodai intézmény és a családok közötti kapcsolat megerősítése.

Laikusként is tapasztalhatjuk, hogy a gyerekek számára mennyire fontosak a művészetek, hiszen minden gyermek elmélyülten alkot, rajzol, fest, táncol, gyurmázik, épít, és ezt szívesen meg is osztja a környezetével. Az alkotás során a gyermek képessé válik a kommunikációra, nemcsak verbálisan, hanem vizuálisan is, így rátalálhat saját kifejezésmódjára. Az alkotás nemcsak a jobb agyféltekét fejleszti, hanem számos más agyterületet is, amely révén a gyermek egy teljesebb élményen keresztül szabadon eljuthat önmagához, és kiteljesedhet.
A művészetek gyakorlásának köszönhetően kialakuló agyi, vagyis kognitív tartalék pozitív hatással van többek között a tanulmányi eredményekre, a lelki- és viselkedési tényezőkre, a családi és társas kapcsolatok harmóniájára, hosszú távon pedig csökkenti a depressziót, az addiktív hajlamot és az időskori demencia kialakulásának esélyét. A művészetek alkalmazása mentális egészséget és életminőség-javulást eredményez. A művészeti tevékenységek segítenek hosszabb és egészségesebb életet élni, hozzájárulnak a rugalmasság (reziliencia), a kreativitás, az önkifejezés erősödéséhez.

A Blum héthez tartozó mese

A jéglámpások

Mese letöltése

Hol lehet követni a Blum hét programjait?

Szülőknek, érdeklődőknek

A Blum program Facebook oldalán várjuk az érdeklődőket a mesével és a hozzá tartozó játékokkal.

Óvodás korosztállyal foglalkozó szakembereknek

A Blum közösségben várjuk az óvodapedagógusokat, óvodás korosztállyal foglalkozó szakembereket, ugyancsak a mesével és a hozzátartozó játékokkal, illetve szakmai tartalmakkal.

A Blum hét csapata

Bácskai Márta

A Blum program alapítója

Már tizenévesen tudtam, hogy majd egyszer, ha felnőtt leszek, tenni fogok azért, hogy a gyerekek jól legyenek a bőrükben, az életükben, és boldogan, harmonikusan nőhessenek fel. 26 éves voltam, amikor megszületett bennem a Blum (akkor még Gondolkodj Egészségesen! Program) ötlete. Bár közgazdasági diplomát szereztem, de a munkámban leginkább a családból hozott, generációkon átívelő biztos tudáshoz nyúlok vissza, miszerint a játéknak és a művészeteknek személyiségfejlesztő, világokat megnyitó hatása és gyógyító ereje van. Ebben a tudatban induljunk el együtt a Blum hét mesebeli utazására!

Bácskai Dávid

A Blum program alapítója, grafikus

Szerencsésnek érzem magam, Franciaországban az alternatív Freinet óvodába jártam. Onnan és a családomból hozom magammal a nyitottságot a művészetekre és a világra. Az egymás iránti tisztelet, az elfogadás, az önismeret és az önmagunkhoz való kapcsolódás az, amit az óvodában, játékosan, a művészetek segítségével ültettek el bennünk, gyerekekben. Végigkísértem a Blum program 17 évét. Voltak könnyebb és nehezebb szakaszok. A kitartás és a hit egy egyedülállóan komplex személyiségfejlesztő képzést eredményezett, a Blumingot. Szeretem, hogy a világ különböző pontjairól kapcsolódnak szakemberek a Blumhoz, ettől lesz még színesebb, szabadabb a képzési folyamat. Élünk a digitális világ lehetőségeivel, így kapcsolódási akadályok, határok sem léteznek. Szerencsésnek gondolom azokat a gyerekeket, akik a Blum szellemiségében nőhetnek fel. Azon dolgozunk, hogy egyre több gyerek számára tegyük elérhetővé ezt a különleges tudást, itthon és külföldön. A Blum hétre azt kívánom, hogy minél többen tudjunk kapcsolódni önmagunkhoz. Így lehet boldogabb, szeretetteljesebb ez a világ.

Dr. Bácskai Erzsébet

Pedagógus, pszichodráma vezető, kommunikációs- és mentálhigiénés szakember

Fontos a számomra, hogy a Blum héten a családok a mesén keresztül kapcsolódjanak össze az óvodával, illetve az óvodapedagógusok a szülőkkel. Az összművészetek egységével és erejével pedagógusként, pszichodráma vezetőként, kommunikációs és mentálhigiénés szakemberként pedagógusjelöltek, családok nemzedékeit támogatom, segítem önmegvalósítási útjukon, hogy örömtelibb, boldogabb és teljesebb életet élhessenek. Mindezt azért, hogy megújulhasson, ami megért a megújulásra, és újjászülethessen bennünk minden, ami megakadt, lelassult. Együtt, veletek együttműködve – BLUMING!

Anne-Claire Bourgeois

neuropediátriára szakosodott logopédus

Anne-Claire Bourgeois szerzett agykárosodásra szakosodott logopédus, agykárosodott gyerekekkel dolgozik egy kórházban. Emellett 4 éve a Réseau Aloïs-nál (Alois Network) is dolgozik, a Blum program partnerénél. Tanárok, orvosok, szakemberek számára tart képzéseket az egészséges nyelvi fejlődésről és a nyelvi fejlődési zavarokról. A Blum programnál képzőként, valamint kutatóként is dolgozik, ahol a Blum pedagógia program óvodáskorú gyermekekre kifejtett hatását vizsgálja.

Farsang Anita

óvodapedagógus

Lassan 10 éve, hogy óvó néniként nevelem, fejlesztem a gyermekeket, illetve önmagamat, mert hiszem, hogy a fejlődés, változás magunk vagyunk, s hogy minden változáshoz bátorság kell! Hogy gyerekekkel kell foglalkozzam elég hamar kiderült, főként külső pozitív megerősítésekből. Mint egy népmesei hőst, folyton megsegítettek, terelgettek, hogy az utamra találjak, és azon is maradjak, a nehézségek ellenére is. Mindig is szerettem a gyerekeket, imádtam játszani, a szentesi irodalmi-dráma tagozat feltarisznyázott minden olyan erősséggel, mellyel kompetens óvó néni és gazdag személyiség lehetek, mert vallom, hogy igazán a személyiségével nevel egy pedagógus. Megtapasztalhattam már a kezdetekben, milyen egy erős, összetartó, értékeket képviselni akaró és tudó közösség része lenni. Ezért célom, hogy a Blum-pedagógusok közössége is egy ilyen szakmailag, szellemileg és emberileg is méltó értékeket hordozó, biztonságos, bátorító, inspirációs közeg legyen mindannyiunk számára. A Bluming elvégzése számomra egy szakmai mérföldkő. Örülök, hogy a Blum óvó nénije, és a Csapat tagja lehetek, mert tudom, hogy a művészet, a szabad játék, az önismereti munka, a közösség ereje sejtig hatol, strukturál, előhív, mélyít, szárnyakat ad, és hogy ez végre méltó helyen, egy programon belül egyesül, egy valóra vált álmom.

Grecsó Zoltán

Koreográfus, táncpedagógus

18 éve tanítok kortárs-táncot, 14 éve vezetem improvizációs műhelyem, a Willany Leót.
Koreográfusként és táncpedagógusként is megfigyeltem, hogy amikor valaki szabadon táncol, azaz improvizál, akkor az egyéni működésének rendszere megmutatkozik mozdulataiban, választott megoldási lehetőségeiben. Ennek köszönhetően rendkívül sokat tanulhatunk magunkról és társainkról is.
Az újjászületés számomra az a fajta tudatosság, amely ezen rendszerek megértésével kezdődik, és amelynek a tudatunk formálása lehet a hozadéka.

Fotó: Dömölky Dániel

Kassai Réka

Zeneterapeuta, Metamorphoses meseterapeuta, kamaraművész-zenetanár

 

Zenetanárként és zeneterapeutaként is az a legfontosabb számomra, hogy a hozzám forduló gyerekek, fiatalok, felnőttek és idősek megtapasztalhassák a zene varázslatát, felszabadító erejét.
A karantén ideje alatt megnyugtató volt számomra a tudat, hogy mindez egy kis megújulással, de digitális formában is közvetíthető.
A zene és elemeinek használatával képessé válunk kapcsolódni egymáshoz, szavak nélkül is kifejezni legmélyebb gondolatainkat, érzéseinket. A dallamokon, a ritmusokon keresztül egymásra hangolódunk, együtt rezgünk a gyerekekkel. Ebben a folyamatban megéljük az alkotás, az önkifejezés szabadságát, felfedezzük és felszínre hozzuk a bennünk rejlő kreativitást. A zene, a mesék és a mozgás kombinálásával belső világunk képeit a valóságban is megteremtjük, láthatóvá és hallhatóvá tesszük. Az újjászületés jelen van a zenében, a mozdulatban, minden „most-ban” született zenei improvizációban, minden lejátszott dallamban. A Blum pedig lehetőséget ad, hogy megtapasztaljuk ezeket a csodálatos kapcsolódásokat.

Kertész Tímea

vezetőtárs

Hiszek abban, hogy semmi nem történik véletlenül. Amióta először hallottam a Blumról, éreztem, hogy nekünk valamikor még “lesz dolgunk egymással.” Pénzügyi területen dolgoztam évtizedeken át, de éreztem, hogy valami más is van bennem és nem biztos, hogy teljesen jó helyen vagyok. És ez a megérzett “közös dolog” az idei évben, egyazon évben azzal, amikor elindultam önismereti utamon, bekövetkezett. Most értünk meg a kapcsolódásra, most, mikor a program 18 éves, azaz hivatalosan is nagykorú lett. Mártin, akivel gyerekkorunk óta ismerjük egymást, az általam mindig is csodált küldetésén kívül összehozott minket a Blum egyik fő esszenciája, az önismeret. Hogy soha ne feledkezzünk meg az örökké bennünk lévő, velünk született jólétről, a belső békéről, a szabadságról, hogy elfogadjuk és szeressük magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. És ezt a Blumon keresztül, mesékkel, játékkal a kicsik egész életükre megalapozhatják, a felnőttek, óvodapedagógusok és szülők, nagyszülők pedig újra felfedezhetik, ha esetleg elfelejtették volna. Én pedig úgy érzem, megérkeztem, hogy támogassam ezt a küldetést, hogy minél több helyre eljusson ez az új-régi érzés és bátran adják tovább egymásnak kicsik és nagyok.

Menyhárt Felícia

Projektvezető

 

A megismerés, megértés vágya legerősebb mozgatórugóim. Felnőttként indultam el az önismereti úton, amely során a leghatékonyabb eszköznek a játékot, a befelé figyelést és a művészetek általi önkifejezést találtam. Pszichodramatistaként különösen hiszek a játék erejében, akár gyerekről, akár felnőttről legyen szó. Érdekel, vajon hogyan lehet szerepe az élet különböző dimenzióinak az egyénekben, a társadalomban. Illetve, hogy hogyan támogathatják a nagyobb, akár rendszerszintű folyamatok a személyes fejlődést.
Szociálpolitikus-közgazdászként, pszicho- és szociodramatistaként is fontosnak tartom az egyéni, valamint a közösségi-társadalmi értékek előhívását és megőrzését. Célom olyan közösségi formák és tartalmak kialakítása, ahol ennek lehetősége megteremtődik.

Molnár Krisztina PhD, PhD

Neveléskutató, irodalomtörténész, tanszékvezető főiskolai tanár

 

Személyiségfejlesztő trénerként elsősorban pedagógusoknak tartok önismereti és különféle képességeket fejlesztő foglalkozásokat. Mélyen hiszek abban, hogy a hivatásgondozáson alapuló szakmaiság a leghatékonyabb mód a pályamotiváció fennmaradásához. A pedagógust alapvetően művésznek tartom, aki eredetiségével, személyes kisugárzásával, kifinomult kapcsolati kultúrájával vesz részt a nevelési folyamatban. Ez a pedagógusközpontú gyakorlat nem jelent hangsúlyeltolódást a gyermekközpontú pedagógia vonatkozásában, inkább a nevelő és a nevelt közötti viszonyra irányítja a figyelmet. Számomra ebben áll a Blum szellemiségének lényege, és fontosnak tartom a lelki egészség, az alkotóképesség erősítésén alapuló praxisának további terjedését.

Molnár-Tóth Alinka PhD

logopédus

 

Napjainkban soha nem látott mértékben válik fontossá az őszinte elfogadás és szeretetteljes összekapcsolódás igénye. A szeretetneveléssel, elfogadással jól tudjuk, hogy szárnyakat adhatunk. Olyan tartalékokat képezhetünk, amelyhez az élet bármely nehézsége során biztonsággal nyúlhatunk. Ehhez a megtartó családon túl, a gyermekeink kísérésében tevékenyen részt vevő pedagógusok lelki, mentális támogatását, végső soron jóllétét kiemelten kell kezelni, hiszen alapvetően meghatározza, hogy a gyermekek képességei, személyiségjegyei, hogyan és milyen módon bontakozhatnak ki. A Blum ebben nyújt alternatívát, s egyúttal lehetőséget az önfejlődésre, amelynek áldásos hatásai a gyermekeink jóllétében tükröződnek. Számomra logopédusként, kutatóként és anyaként is ez a valódi Blum hatás. A Blum héthez kapcsolódóan azt kívánom mindannyiunknak, hogy ebben minél többször lehessen részünk!

Dr. Patonay Anita

Színész-drámatanár

Drámatanári létemet meghatározza, hogy együtt játszom, együtt gondolkodom gyerekekkel művészeti (színház, képzőművészet, mozdulatművészet, zeneművészet stb.) eszközök segítségével. A közös alkotásokat meghatározza a történeteken keresztüli világteremtés, világértelmezés. A folyamatos megújulásomhoz, legyen szó akár újjászületésről, a velem játszó, gondolkodó gyerekek, fiatalok, felnőttek egyénisége, egyedisége járul hozzá. A Blum pedig lehetőséget teremt ezeknek a találkozásoknak a megvalósulásához. Kapcsolódjunk!

Dr Bertrand Schoentgen

neuropszichológus

 

Bertrand a párizsi székhelyű Aloïs Network gyermekgyógyászati osztályának vezetője. Doktori fokozatot gyermekgyógyászati klinikai neuropszichológiából szerzett. A Réseau Aloïs-nál magánpraxist tart fenn az idegrendszeri fejlődési rendellenességekben (ADD / ADHD, Dys, autizmus stb.), kognitív zavarokban illetve szerzett agykárosodásban szenvedő gyermekek és fiatal felnőttek számára. A francia kísérleti gyermekgyógyászati hálózat projektvezetője, amely lehetővé teszi a korai multidiszciplináris diagnózist és az idegrendszeri fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek ellátását. Előadásokat tart a párizsi St Antoine Orvosi Karon (Sorbonne Egyetem) és az Angers-i Egyetemen. Klinikai kutatási irányai a gyermekkori neuropszichológiai zavarokra összpontosítanak, a fejlődési, pszichopatológiai és sérülési területeken keresztül. A Gyermekek Stroke-jával foglalkozó Nemzeti Referencia Központ referense és a Francia Nyelvi Neuropszichológiai Társaság (SNLF) tagja. A Blummal együtt dolgozik előadóként és kutatóként. A Blum pedagógiai program óvodáskorú gyermekeknél kifejtett hatásával foglalkozik.