Vissza a gyökerekhez

Bácskai Márta – a Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány létrehozója – számára mindig is fontos volt arra a családjától kapott transzgenerációs örökségre építeni, amelyet ösztönösen, mégis eltökélten vitt tovább. Az inspirációhoz elsődleges forrása volt a nagyapa, Bácskai Mihály drámapedagógus, az amatőr színjátszás hazai egyik alapítója. „Miska bácsi”, ahogy mindenki szólította, 1953-tól vezette a szentesi Horváth Mihály Gimnázium igazgatójaként a Diákszínpadot. 1978-ban indította el az irodalmi-drámai tagozatot, amely ismertté vált az egész országban. Márta másik múzsája édesanyja, dr. Bácskainé Fazekas Márta volt, aki 2000-től igazgatta a szentesi Alma Matert, őrizte és tovább is fejlesztette a Miska bácsi és csapata által életre hívott szellemiséget. A szeretet iskoláját hozták létre, ahonnan érző és gondolkodó fiatal felnőttek léptek ki a nagybetűs életbe. Elsődleges céljuk a gyerekek alkotóképességének kibontása, a kibontakoztatáshoz szükséges tér és biztonságos közeg megteremtése volt.

2006-ban megszületett a kezdetben Gondolkodj Egészségesen!, később Blumra keresztelt prevenciós program ötlete. Azaz létrejött egy olyan civil kezdeményezés, amely az egészségnevelésben a megelőzésre helyezte a hangsúlyt, így a legkorábban, az óvodás korban avatkozott be, a mindennapi élet minden területét lefedte (pl. mennyit mozogjunk, milyen mesét olvassunk), szülőt és pedagógust is mozgósított a gyerek egészségének érdekében.

A program a kezdetektől mostanáig azonos értékrenddel és szemlélettel működik, ám preferenciáiban átalakult. Gyakorlati működésünk tapasztalatai alapján az óvodás korú gyerekek személyiségfejlesztése úgy került programunk középpontjába, hogy továbbra is valljuk a gyerekek testi-lelki-szellemi EGÉSZ-SÉGÉNEK fontosságát is. Felmérések alapján azonban a Gondolkodj Egészségesen! programnév inkább csak a testi egészséget jelentette a közvélemény számára, ezért a névváltoztatás mellett döntöttünk. Olyan nevet kellett választanunk a programnak, amely nem csak a testi egészségre enged asszociálni, de az adaptálhatóságot is segíti. Így született meg a transzgenerációs alapokon nyugvó Blum személyiségfejlesztő óvodapedagógiai program elnevezés (nagyapánk, Bácskai Mihály drámapedagógus, a magyarországi amatőr színjátszás egyik alapítója után, aki Blum Mihályként született 1929-ben). Bácskai Márta és Bácskai Dávid nagyapjuk emlékének is adóznak a program elnevezésével.

Nézd meg a képzéseinket

Ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, szükségünk van a támogatásra. Minden apróság számít.

TÁMOGASS