2021. november 29 – december 9.

Kedves Mindannyian!

17 éve álmodtam meg többedmagammal a Blum programot (régi nevén Gondolkodj Egészségesen! program). A víziómban egy személyiségfejlesztő óvodapedagógiai program jelent meg. Olyan program, melynek a középpontjában a gyerek áll; az ő jólléte, lehetőségeinek kivirágoztatása, stabil, harmonikus, önbizalommal teli személyiség kialakulása, a világban való boldogulása. A 17 éve dédelgetett és érlelgetett gyümölcs, nagy összefogás hatására, idén beérni látszik. Itt ragadom meg az alkalmat és köszönöm meg, hogy oly sokan hisznek, hisztek a Blum programban, a program létjogosultságában, célkitűzéseiben. 17 év alatt csak nő és nő a hazai és külföldi kísérők, támogatók, partnerek száma. Hiszek, hiszünk abban, hogy lennie kell egy olyan világnak, melyben a gyerekeink szabadon, a játék és a művészetek fényében, az önmagukhoz és egymáshoz kapcsolódáson keresztül, szeretetben nőhetnek fel.

Idén is, csakúgy, mint az elmúlt 16 évben, minden év novemberében, megszervezzük a Blum hetet. 4500 óvodába, azaz Magyarország legtöbb óvodájába kiment a felhívás. Bízunk benne, hogy minél többen összekapcsolódunk a virtuális térben. Idén második alkalommal használjuk ki és élünk teljes mértékben a digitália adta lehetőségekkel. A Blum hét teljes mértékben az online világban zajlik majd. Kíváncsian és izgatottan várom, hogy a virtuális világban hogyan mennek át az üzeneteink, a választott mese, a művészeti játékok. Egyszóval, várom és várjuk majd a megéléseiteket és a visszajelzéseiteket a Blum hét kapcsán.

Ez az év is sok szempontból más, mint a többi. Felkavaróan nehéz történések zajlanak a külvilágban, de, ahogyan látom, a belső, személyes világainkban is. Talán ilyenkor tud a hit, a bizalom, az összefogás segíteni, hiszen mindannyian, az egész világban mindenki, ugyanabban a helyzetben vagyunk! Ugyanazokat a kérdéseket tesszük fel magunknak talán, és egyformán bízunk abban, hogy ép tudattal, testtel és lélekkel érkezünk meg egy napsütötte, fényesebb világba, együtt, de mégis külön-külön. Ehhez a törekvéshez kíván a Blum program csapata idén is hozzájárulni! Nagyszerű szakértőkkel együtt indulunk el az érzékelés útján, ahol lehetőséget teremtünk a kapcsolódásra. Kapcsolódhatunk önmagunkhoz, a testünkhöz, embertársainkhoz vagy bárkihez, akihez csak szeretnénk. A mesék világában bármi megtörténhet.

Bízom benne, hogy találkozunk kicsikkel és nagyokkal a Blum héten!

Szeretettel:
Bácskai Márta
a Blum program alapítója

A Blum program alapgondolata az abban való hit, hogy gyerekeink jelentik a jövőt. Ám csak a testileg, lelkileg, szellemileg egészséges gyerekekből válhatnak olyan felnőttek, akik megfelelően tudják formálni társadalmunk jövőjét. Meggyőződésünk az is, hogy a biztos alapokon nyugvó személyiség rugalmassággal kombinálva minden jövőbeli élethelyzettel való megküzdéshez szükséges. Mindehhez az alapokat pedig az óvodás korban szükséges lerakni.

A Blum hét fő támogatója:

A Blum program partnere:

A Blum hét programja

BLUM HÉT 2021
November 29. Hétfő A művészeti hét megnyitása – a mese MŰVÉSZETI HÉT
December 30. Kedd A mese értelmezése Boldizsár Ildikóval
December 1. Szerda Hajnal Edina: érzékelési vagy érzékleti modalitások
December 2. Csütörtök Támogatói interjú: Cseke Máté, FAIR PLAY
December 6. Hétfő Művészeti feldolgozás SZAKÉRTŐI HÉT
December 7. Kedd Művészeti feldolgozás
December 8. Szerda Művészeti feldolgozás
December 9. Csütörtök Művészeti feldolgozás

A Blum hét középpontjában a gyermek áll és azok a személyek, akiknek fontos feladata, hogy a gyermek világra való nyitottságát megőrizzék, kiapadhatatlan kérdéseinek sokaságát megválaszolják, és megtalálják a legmegfelelőbb formákat mérhetetlen tudásvágyának kielégítésére: a szülők-nagyszülők és velük szoros szövetségben az óvodapedagógusok.

A Blum hét nagyon fontos célja a művészetekkel való nevelés lehetőségeinek bemutatása. A programok bepillantást engednek – s egyben „aktív alakító-alkotó” részvételt is biztosítanak – az adott művészeti ágak sajátosságaiba, jellegzetességeibe. Az együtt játszásra, együtt „tevékenykedésre” való felhívás révén saját élményeket teremtenek és nyerhetnek a benne részt vevők.

Maguk is megtapasztalhatják a kiválasztott mesének, drámajátéknak, képmegjelenítésnek, színválasztásnak, és magának a létrehozásnak a folyamatában az önkifejezés segítségével a művészetek mozgósító, cselekvésre ösztönző, sodró, „érzelemteli” lendületét.

A Blum összművészeti módszerekre, technikákra épülő pedagógiai program, ahol a gyermekek alkotási folyamatokban és szabadjátékban vesznek részt, amely biztosítja képességeik, készségeik és személyiségük maximális fejlődését. A programban az óvodapedagógusok képzése mellett, arra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a szülőket is felvértezzük egy eszköztárral, amelynek segítségével otthon is könnyen tudják ösztönözni gyermekeiket a szabad, játékos alkotásra.

A Blum program vallja, hogy az alkotásra képes személyiséget, az ehhez szükséges alapvető képességeket kisgyerekkorban, illetve óvodáskorban lehet leginkább megalapozni és tovább kell fejleszteni iskoláskorban is. A Blum szellemiséget képviselő, illetve a Blum héten résztvevő óvodákban a művészeti ágakat nem külön-külön, hanem együttesen, komplex módon alkalmazzák, ahogy az a gyerekek lelkében is él, ezzel még inkább felerősítve azok pozitív hatásait. A művészetek kombinált alkalmazását különböző projektek, témák szolgálatába állítják, értelmet és célt adva ezzel a gyerekeknek, az óvodai csoportoknak.

A Blum program kommunikációs kampányaiban, mint például a BLUM HÉTEN, otthon is végezhető művészeti tevékenységekkel, játékokkal és mesével szólítja meg a családokat és az óvodákat. Célja a családi kapcsolatok és harmónia erősítése, ötletek és megoldások nyújtása a minőségi időtöltéshez, illetve az óvodai intézmény és a családok közötti kapcsolat megerősítése.

Laikusként is tapasztalhatjuk, hogy a gyerekek számára mennyire fontosak a művészetek, hiszen minden gyermek elmélyülten alkot, rajzol, fest, táncol, gyurmázik, épít, és ezt szívesen meg is osztja a környezetével. Az alkotás során a gyermek képessé válik a kommunikációra, nemcsak verbálisan, hanem vizuálisan is, így rátalálhat saját kifejezésmódjára. Az alkotás nemcsak a jobb agyfélketét fejleszti, hanem számos más agyterületet is, amely révén a gyermek egy teljesebb élményen keresztül szabadon eljuthat önmagához, és kiteljesedhet.

A művészetek gyakorlásának köszönhetően kialakuló agyi, vagyis kognitív tartalék pozitív hatással van többek között a tanulmányi eredményekre, a lelki- és viselkedési tényezőkre, a családi és társas kapcsolatok harmóniájára, hosszú távon pedig csökkenti a depressziót, az addiktív hajlamot és az időskori demencia kialakulásának esélyét. A művészetek alkalmazása mentális egészséget és életminőség-javulást eredményez. A művészeti tevékenységek segítenek hosszabb és egészségesebb életet élni, hozzájárulnak a rugalmasság (reziliencia), a kreativitás, az önkifejezés erősödéséhez.

A választott mese: A szív igazsága (indonéz népmese)

Ahhoz, hogy boldog ember lehessen belőlünk, jó kapcsolatot kell ápolnunk saját testünkkel. Ismerni kell összehangolt működését, tisztelni igényeit és szeretni mindazért, amit értünk tesz. Túlságosan egyértelműnek gondoljuk, hogy van testünk, és addig, amíg valami probléma nem adódik vele, nem is gondolkodunk azon, milyen fontos védelmet nyújt számunkra életünk során.

A test- és érzékszerv-tudatosítás nem újkeletű dolog. A hagyományban található mondókák és ölbeli játékok zöme a születéstől kezdve kísérte a kisgyerekeket azon a megismerési úton, amelyen először saját testével, később pedig a körülötte lévő jelenségekkel, személyekkel kapcsolódhatott össze. A sorrend mindig ez volt: legelőször is elengedhetetlen megismerni a testet, az érzékszervi modalitásokat, mert minden más ezeken a csatornákon keresztül válik megismerhetővé.

Ezért van szükség arra, hogy az óvodákban kiemelten foglalkozzunk az érzékeléssel, s ehhez első lépésként megtapasztaltassuk a gyerekekkel saját testük működését. A mondókák és játékok mellett a mesék is segítségünkre lehetnek ebben. A szív igazsága című indonéz népmese például egyértelműen és tömörön meséli el azt a tényt, hogy életünk minősége testünk összehangolt működésétől függ. Minden testrésznek, érzékszervnek megvan a maga feladata, és egyik sem képes egyedül, a másik segítsége nélkül működni. A mese jó alapot ad a különféle testtudatosító játékokhoz: a gyerekek a mese feldolgozása során kipróbálhatják szájukat szemüket, fülüket, orrukat, kezüket és lábukat, ugyanakkor megérthetik, átélhetik, hogy van a testben egy központi irányítórendszer, amely mindenért felelős. A mese abban is segít, hogy megismerjük belső testállapotainkat, tudatosítsuk érzelmeinket, megtanuljuk szabályozni vagy átalakítani dühünket, haragunkat. A gyerekek kipróbálhatják, milyen káoszt tud okozni egy veszekedés, és megtanulhatják, hogyan lehet megszüntetni azt. Az is nagy lehetőség ebben a mesében – bár maga az agy nem szerepel a szövegben –, hogy beszélgetést kezdeményezzünk a szív és az agy, az érzelmek és a racionalitás szintén összehangolt működéséről.

A Blum héthez tartozó mese

A SZÍV IGAZSÁGA

Mese letöltése

Hol lehet követni a Blum hét programjait?

Szülőknek, érdeklődőknek

A Blum program Facebook oldalán várjuk az érdeklődőket a mesével és a hozzá tartozó játékokkal.

Óvodás korosztállyal foglalkozó szakembereknek

A Blum közösségben várjuk az óvodapedagógusokat, óvodás korosztállyal foglalkozó szakembereket, ugyancsak a mesével és a hozzátartozó játékokkal, illetve szakmai tartalmakkal.

A Blum hét csapata

Bácskai Márta

A Blum program alapítója

Már tizenévesen tudtam, hogy majd egyszer, ha felnőtt leszek, tenni fogok azért, hogy a gyerekek jól legyenek a bőrükben, az életükben, és boldogan, harmonikusan nőhessenek fel. 26 éves voltam, amikor megszületett bennem a Blum (akkor még Gondolkodj Egészségesen! Program) ötlete. Bár közgazdasági diplomát szereztem, de a munkámban leginkább a családból hozott, generációkon átívelő biztos tudáshoz nyúlok vissza, miszerint a játéknak és a művészeteknek személyiségfejlesztő, világokat megnyitó hatása és gyógyító ereje van. Ebben a tudatban induljunk el együtt a Blum hét mesebeli utazására!

Bácskai Dávid

A Blum program alapítója, grafikus

Szerencsésnek érzem magam, Franciaországban az alternatív Freinet óvodába jártam. Onnan és a családomból hozom magammal a nyitottságot a művészetekre és a világra. Az egymás iránti tisztelet, az elfogadás, az önismeret és az önmagunkhoz való kapcsolódás az, amit az óvodában, játékosan, a művészetek segítségével ültettek el bennünk, gyerekekben. Végigkísértem a Blum program 17 évét. Voltak könnyebb és nehezebb szakaszok. A kitartás és a hit egy egyedülállóan komplex személyiségfejlesztő képzést eredményezett, a Blumingot. Szeretem, hogy a világ különböző pontjairól kapcsolódnak szakemberek a Blumhoz, ettől lesz még színesebb, szabadabb a képzési folyamat. Élünk a digitális világ lehetőségeivel, így kapcsolódási akadályok, határok sem léteznek. Szerencsésnek gondolom azokat a gyerekeket, akik a Blum szellemiségében nőhetnek fel. Azon dolgozunk, hogy egyre több gyerek számára tegyük elérhetővé ezt a különleges tudást, itthon és külföldön. A Blum hétre azt kívánom, hogy minél többen tudjunk kapcsolódni önmagunkhoz. Így lehet boldogabb, szeretetteljesebb ez a világ.

Balázsy Panna

Meseíró

Fotó: Szalmás Kriszta

Sok éve kísérem a Blum program útját és egyedülálló eseményeit, gondolatiságát. Több évtizedes műsorvezetői, újságírói és szülői tapasztalatommal támogatom az azóta újjászületett programot, ami az összművészetek segítségével dolgozik azon, hogy a gyerekekből csodás felnőttek váljanak. 12 gyerekkönyvet írtam eddig, és kitartóan törekszem arra, hogy a rácsodálkozás és a kíváncsiság ugyanolyan fényesen lobogjon bennem, mint kislány koromban.

Boldizsár Ildikó

Mesekutató, meseterapeuta

Fiatalkori útkeresésemnek akkor értem a végére, amikor először hallottam élőszavas mesemondást. Abban a pillanatban tudtam, mivel szeretnék foglalkozni egész életemben: mesékkel. Ennek immár 35 éve. Azóta kutatom, írom, és minden korosztálynál, minden élethelyzetben használom a világ népmesekincsét. Ötvenhárom könyvem jelent meg eddig a mesékről és a meseterápiáról, s még rengeteg további tervem és ötletem van azzal kapcsolatban, hogyan gazdagíthatnánk életünket letűnt korok meséinek soha el nem avuló bölcsességével. A mesékkel való munkában egyébként az a legjobb, hogy nagyon hamar közösség teremtődik azok között, akik beszélik a mesék nyelvét. Ez történt akkor is, amikor a Blum program útnak indult – boldog vagyok, hogy egy meseközösség tagja lehetek!

Grecsó Zoltán

Koreográfus, táncpedagógus

17 éve tanítok kortárs-táncot, 13 éve vezetem improvizációs műhelyem, a Willany Leót.

Koreográfusként és táncpedagógusként is megfigyeltem, hogy amikor valaki szabadon táncol, azaz improvizál, akkor az egyéni működésének rendszere megmutatkozik mozdulataiban, választott megoldási lehetőségeiben. Ennek köszönhetően rendkívül sokat tanulhatunk magunkról és társainkról is.

Fotó: Dömölky Dániel

Hajnal Edina

Tudományos segédmunkatárs
SZTE, Kognitív-Neuropszichológiai tanszék

Mindig lenyűgözött az, hogy a gyerekek milyen elképesztően gyorsan képesek bármit megtanulni. Hogy lehet az, hogy egy gyerek 3 éven belül elsajátít egy komplett nyelvet? Hogyan működik a képzelet vagy a kreativitás, ami annyira meghatározza a mindennapjaikat? Hogyan képesek a gyerekek arra, hogy új és új megoldásokat találjanak ki, amelyekkel a nappaliból egy mesebeli helyet varázsolnak?

Számomra a reziliencia és a kreativitás biztosítja, hogy a nehézségekkel megküzdjünk és egy megoldás által eljussunk valami egészen váratlan, új tudáshoz. A gyerekek ezt tudják, nekünk, felnőtteknek pedig újra kell tanulnunk ezt a képességet. Engedjük nekik, hogy tanítsanak minket!

Anyaként és kutatóként nagy öröm számomra, hogy a Blum programban be merünk lépni ennek a néha eltűnő világnak a kapuján, és a gyerekeinkkel együtt fedezhetjük fel ezt a titokzatos birodalmat.

Kassai Réka

Zeneterapeuta, kamaraművész-zenetanár

Zenetanárként és zeneterapeutaként is az a legfontosabb számomra, hogy a hozzám forduló gyerekek, fiatalok, felnőttek és idősek megtapasztalhassák a zene varázslatát, felszabadító erejét.

A zene és elemeinek használatával képessé válunk kapcsolódni egymáshoz, szavak nélkül is kifejezni legmélyebb gondolatainkat, érzéseinket. A dallamokon, a ritmusokon keresztül egymásra hangolódunk, együtt rezgünk a gyerekekkel. Ebben a folyamatban megéljük az alkotás, az önkifejezés szabadságát, felfedezzük és felszínre hozzuk a bennünk rejlő kreativitást. A zene, a mesék és a mozgás kombinálásával belső világunk képeit a valóságban is megteremtjük, láthatóvá és hallhatóvá tesszük. Az újjászületés jelen van a zenében, a mozdulatban, minden „most-ban” született zenei improvizációban, minden lejátszott dallamban. A Blum pedig lehetőséget ad, hogy megtapasztaljuk ezeket a csodálatos kapcsolódásokat.

Menyhárt Felícia

Szociálpolitikus-közgazdász, pszichodramatista

A megismerés – megértés vágya miatt indultam el az önismereti úton, amely során a leghatékonyabb eszköznek a játékot, a befelé figyelést és a művészetek általi önkifejezést találtam. Pszichodramatistaként különösen hiszek a játék erejében, akár gyerekről, akár felnőttről legyen szó. Érdekel nagyon, hogy milyen szerepet játszanak az élet különböző dimenziói a társadalomban, hogyan támogathatják a nagyobb, akár rendszerszintű folyamatok a személyes fejlődést. Fontosnak tartom az egyéni, a közösségi-társadalmi erőforrások, értékek előhívását és megőrzését. Célom olyan közösségi formák és tartalmak kialakítása, ahol ennek lehetősége megteremtődik.

Patonay Anita

Színész-drámatanár

Drámatanári létemet meghatározza, hogy együtt játszom, együtt gondolkodom gyerekekkel művészeti (színház, képzőművészet, mozdulatművészet, zeneművészet stb.) eszközök segítségével. A közös alkotásokat meghatározza a történeteken keresztüli világteremtés, világértelmezés. A velem játszó, gondolkodó gyermekek, fiatalok, felnőttek egyénisége, egyedisége járul hozzá folyamatos megújulásomhoz. A Blum pedig lehetőséget teremt ezeknek a találkozásoknak a megvalósulásához. Kapcsolódjunk!