SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ PROGRAM AZ ÓVODÁBAN

Szakmai körökben is egyre több szó esik arról, amit a mindennapokban is tapasztalunk, hogy a mai élet és a mai gyerekek mások. Sokszor nehezebb – de mindenesetre – más velük az óvodai együttlét, a családok is többféle módon vannak jelen a gyerekek életében, így sokszor a velük történő kapcsolatteremtés és együttműködés sem könnyű. A diverzitás valóságos jelenség az óvodai életben is, amelyre alapozva mondhatjuk, hogy a 21. századi pedagógia egyik legnagyobb kihívása a differenciálás megvalósítása. A megoldást, véleményünk szerint, az jelenti, hogy elfogadjuk a különbözőségeket és megpróbáljuk figyelembe venni az egyes gyerekek családi hátterét, a gyerek személyiségét, eltérő képességeiket, készségeiket, miközben a közösség és az együttműködés lehetőségeit is elősegítjük.

A Blum programmal ehhez a modernkori pedagógiai kihíváshoz kínálunk tudást és eszköztárat az óvodapedagógusok számára.

A Blum program kezdetben az egészséges életmód sajátos megoldásait tárta az óvodapedagógusok és a gyerekek elé, azonban egyre inkább kikristályosodott, hogy az EGÉSZ-SÉG komplex életvezetéssel – testi-lelki-szellemi egységben – érhető el. E komplexitás mentén haladva jutott el a program oda, hogy a célja nem más, mint az, hogy minden gyermek önmaga lehessen, saját közegében, otthon és az óvodában.

ESZKÖZTÁR AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK

Mindenki hasonló tervekkel dolgozik, ezt a személyiségfejlesztő óvodapedagógiai programunk munkatársai tudják. Éppen ezért nem kívántunk – a szó hagyományos értelmében – eredendően újat alkotni, hiszen nincs olyan óvoda, aki ne tűzne ki hasonló célt.

Megoldásmódunk mégis új, hiszen egy sajátos rendszert alkottunk meg, melyben a módszertani ismereteket felváltotta egy lehetőségrepertoár-gyűjtemény. Ezt a tudástárat foglaltuk össze a Blum program kézikönyvében. Nem tudunk, mert nem akarunk „receptet” adni, hanem olyan megoldásokat kínálunk, amelyek bárki számára adaptálhatóak, mindenki átalakíthatja azt a saját körülményeihez illesztve.

Az elmúlt évek munkájának köszönhetően elkészült módszertani kézikönyvünk és komplett egésszé vált a program mögött álló szakmai tartalom is: az egyes művészeti ágak és a szabad játék óvodapedagógiai programba való komplex módon való beépítésének eszköztára.

Azonos szemléletre van szükség

Abból indulunk ki, hogy azonos szemléletre van szükség mind a gyerekek, mind a szülők, mind a pedagógusok vonatkozásában. A közös gondolkodás valódi, életteli, aktív partnerviszonyban tud megvalósulni a hétköznapokban, ahol a családokat rendszerben látja az óvodapedagógus.

A komplex művészeti nevelés személyiségfejlesztő csodája

Tevékenységünk fő vezérfonala a művészetek intenzív gyakorlása. Ennek oka az, hogy a művészeti alkotás és a szabad játék számtalan közös vonással rendelkezik, így mindez a kisgyerek hétköznapjaiba könnyen belesimul. A művészeti ágak önmagukban is hatnak, komplexen pedig különösen fejlesztik a személyiséget és a közösséget, mégpedig egyszerre.

A művészeteknek terápiás hatásuk van, akkor is, ha nem kifejezetten terápiában vesz részt az egyén – az óvodában a gyerek, és a szülők. Az alkotás maga fejti ki ezt a hatást.

Mindezt a 21. század kontextusában szükséges megvalósítani, amely a digitális világban zajlik, az összes kiaknázható lehetőséggel, ugyanakkor a veszélyekkel, nehézségekkel együtt.

A Blum program ehhez a szemlélethez és megoldásmódokhoz ad támogatást.

Megoldásaink:

Óvodapedagógusok részére:

  • akkreditált pedagógus-továbbképzések (művészetek és digitális pedagógia) szervezése
  • szülőbevonási technikák tanítása
  • rövidebb tréningek, műhelyek, nevelés nélküli napok, szakmai napok szervezése
  • óvodai csoportok, teljes óvodák bevonása a hálózatba
  • önismereti, önreflexiós szupervízió, esetmegbeszélések, konzultációs lehetőség biztosítása
  • módszertani kézikönyv és játéktár kiadása, terjesztése
  • óvodapedagógusi közösség építése
  • országos Blum Hét szervezése

Szülőkkel való kapcsolattartás formái:

  • országos Blum Hét, Blum magazin és Egészség Zsák
  • képzések tartása (pl. digitális kihívások a kisgyermekes családokban, a játék szerepe, stb.)

Tevékenységünk idáig több mint 310.000 család, 1600 óvoda és 280 óvodapedagógus életére volt közvetlen hatással.

A Blum program tudástárát és képzéseit ajánljuk jó szívvel minden óvoda számára, bízva a közös együttműködésben!

OLVASD EL A CÉLJAINKAT