SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ PROGRAM AZ ÓVODÁBAN

Szakmai körökben is egyre több szó esik arról, amit a mindennapokban is tapasztalunk, hogy a mai élet és a mai gyerekek mások. Sokszor nehezebb – de mindenesetre – más velük az óvodai együttlét, a családok is többféle módon vannak jelen a gyerekek életében, így sokszor a velük történő kapcsolatteremtés és együttműködés sem könnyű. A diverzitás valóságos jelenség az óvodai életben is, amelyre alapozva mondhatjuk, hogy a 21. századi pedagógia egyik legnagyobb kihívása a differenciálás megvalósítása. A megoldást, véleményünk szerint, az jelenti, hogy elfogadjuk a különbözőségeket és megpróbáljuk figyelembe venni az egyes gyerekek családi hátterét, a gyerek személyiségét, eltérő képességeiket, készségeiket, miközben a közösség és az együttműködés lehetőségeit is elősegítjük.

A Blum programmal ehhez a modernkori pedagógiai kihíváshoz kínálunk tudást és eszköztárat az óvodapedagógusok számára.

A Blum program kezdetben az egészséges életmód sajátos megoldásait tárta az óvodapedagógusok és a gyerekek elé, azonban egyre inkább kikristályosodott, hogy az EGÉSZ-SÉG komplex életvezetéssel – testi-lelki-szellemi egységben – érhető el. E komplexitás mentén haladva jutott el a program oda, hogy a célja nem más, mint az, hogy minden gyermek önmaga lehessen, saját közegében, otthon és az óvodában.

ESZKÖZTÁR AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK

Minden felnőtt, gyermek más és más, így kerek és színes a világ. Kezdeményezésünk a 21. század kihívásaira reagáló személyiségfejlesztő óvodapedagógiai program, és ezen túlmenően egy átfogó szemléleti rendszeren alapuló szakmai-közösségi mozgalom, amelynek célja a kortárs pedagógiai kultúra megújulásának hatékony segítése.

Transzgenerációs örökség hatására született meg a ma 17 éves Blum Program. A Magyarországon fejlesztett, tudományos mérésekkel alátámasztott szisztémában elsődlegesen a gyermekkel foglalkozó szakember jóllétét tartjuk szem előtt. Hisszük, hogy ha jól van a felnőtt, akkor jól van a gyerek is. Valamennyi tevékenységünk arra is irányul, hogy a gyermekek mindennapjait biztonságossá, félelem- és erőszakmentessé, teljessé és örömtelivé tegyük. 

A Blum Program nem tételesen lefektetett pedagógiai irányzat, hanem a pedagógus belső megújulását támogató paradigma, amely azon az elven alapul, hogy a nevelő hatás forrása a pedagógus személyisége, ily módon minden kedvező folyamat a vele való kapcsolatból indul ki. A hatékony pedagógus teljes lényével vesz részt a pedagógiai interakciókban, speciális pszichikai jelenlétével sugárzik a gyermek felé. Hivatásunknak tekintjük, hogy segítsük megőrizni a szakemberek belső énjéből fakadó pedagógiai géniuszt, és megújítani az ebből a géniuszból fakadó értékteremtő energiát.

Célunk, hogy minél több óvodába, szakemberhez és szülőhöz jusson el a Blum híre.
Fontosnak tartjuk, hogy szakember és szülő is felszabadultnak és mindenkor kompetensnek érezze magát gyermekei társaságában, megtalálja azokat a mondatokat, játékokat, meséket, és általában azt a nevelő attitűdöt, amellyel a gyerek személyiségét tovább színesítheti, kibontakozását szeretettel támogathatja. Az óvodapedagógusoknak, illetve az óvodás korosztállyal foglalkozó szakembereknek egyedülálló, komplex, elismert nemzetközi és hazai tanárok által kísért képzés keretében adjuk át a Blum összművészetek erejével ható szemléletét, gyerekszeretetét.

A Bluming nem egy szokványos pedagógusképzés. A Blumingban a vágyott megtartó közösségre, elismerésre, mentorokra, támogatókra lelnek a pedagógusok, visszatér magabiztosságuk, szakmába vetett hitük, motiváltságuk. A Bluming mindamellett, hogy a jelenkor kihívásaira készíti fel a pedagógusokat (fokozódó figyelemzavar, lassuló beszédkészség, beilleszkedési-viselkedési zavarok), megszólítja művészetekre, mesékre fogékony lelküket, játékosságukat, feléleszti kreativitásukat, önismereti vágyukat. 

A Blum különlegessége továbbá, hogy hisz az összművészetek alkalmazásában az óvodás korosztálynál. Az összművészetek alkalmazása ugyan a mai napig még kísérlet a művészetek és a pedagógia területein, de a Blumban sokat kísérletezünk, hogy hogyan lehet egyre hatékonyabban teret adni az összművészetek megjelenésének az óvodás korosztálynál. Célunk az, hogy az összes művészeti ágat mint egyenrangú elemeket a mese mondanivalójának szolgálatába állítsuk.

A program kulcselemei a célcsoportok szempontjából

Az óvodás korú
gyermekek

Pedagógiai programunk alkalmas minden gyermek egyéni fejlődési és tanulási útjainak támogatására. 

 • Egészségtudatos nevelés: prevenciós hangsúllyal;
 • Komplex összművészeti nevelés: alkotó, kreatív lét támogatása;
 • Differenciálás: különböző színtereken, módszerekben, eszközökben;
 • Az iskolaérettség kritériumaihoz igazodva a gyermekek kognitív, érzelmi és nyelvi készségeinek fejlesztése.

Óvodás korosztállyal foglalkozó szakemberek

Kiemelten fontos a pedagógusok mentálhigiénés jóllétének biztosítása, a folyamatos belső megújulás gondozása. 

 • Pedagógusok akkreditált továbbképzése, átfogó kompetenciafejlesztő rendszerben mentálhigiénés eljárásokkal, innovatív, játékos technikákkal.  
 • A 21. századi nevelés új típusú helyzeteire inkluzív szemlélet és gyakorlati megoldások; 
 • A Blum pedagógiai program adaptációja: bármely óvodai programba beilleszthető; 
 • Szupervízió: többek között stresszkezelés, krízismegoldás, kiégés-prevenció;
 • Szakmai hálózat: social media kommunikáció, szakmai események, fórumok, Blum Hét;

Családok

Célunk a szemléletformálás, a tudatosság és a nevelésben való önbizalom növelése, jó gyakorlatok megosztása.

 • Szülő-edukációs kampányok: otthon is alkalmazható játékok, gyakorlatok bemutatása, a gyermek autentikus megismerését is elősegítő szemlélet közvetítése.  
 • Szülőknek podcastok, playshopok, kiadványok: a 21. századi tudományos irányzatoknak megfelelően képviseljük, hogy a hiteles és irányadó szakmai ismereteknek el kell jutniuk a legszélesebb közönséghez.

Társadalom

Dolgozunk a társadalmi szintű tudományos ismeretterjesztésen és párbeszéden, valamint ehhez kapcsolódó aktivitás, közösségi mozgalom kialakításán a nevelés új kihívásainak (atipikus fejlődésmenetű gyermekek sajátosságai, különféle magatartásproblémák és figyelemzavarok stb.) témájában.

 • A szakemberek közötti kapcsolat és a hivatásbeli együttműködés megerősítése;
 • Széles körű edukáció kibontakoztatása a nevelés kérdéseiről (konferenciák, szakmai napok, rendezvények, média-megjelenések),
 • Fokozottabb eszmecsere a nyilvánosságban.

Tevékenységünk idáig több mint 800.000 család, 4500 óvoda és 456 óvodapedagógus életére volt közvetlen hatással.

A Blum program tudástárát és képzéseit ajánljuk jó szívvel minden óvoda számára, bízva a közös együttműködésben!

OLVASD EL A CÉLJAINKAT