Képzőink

dr. Bácskai Erzsébet

Pedagógus, pszichodráma vezető, kommunikációs- és mentálhigiénés szakember

/Hivatásszemélyiség és Önismeret, Családbevonás és Közösségépítés modulok/

Az összművészetek egységével és erejével pedagógusként, pszichodráma vezetőként, kommunikációs és mentálhigiénés szakemberként pedagógusjelöltek, családok nemzedékeit támogatom, segítem önmegvalósítási útjukon, hogy örömtelibb, boldogabb és teljesebb életet élhessenek. Mindezt azért, hogy megújulhasson, ami megért a megújulásra, és újjászülethessen bennünk minden, ami megakadt, lelassult.

Együtt, veletek együttműködve – BLUMING!

Fontos a számomra, hogy a Blum által a családok a mesén keresztül kapcsolódjanak össze az óvodával, illetve az óvodapedagógusok a szülőkkel. Az összművészetek egységével és erejével pedagógusként, pszichodráma vezetőként, kommunikációs és mentálhigiénés szakemberként pedagógusjelöltek, családok nemzedékeit támogatom, segítem önmegvalósítási útjukon, hogy örömtelibb, boldogabb és teljesebb életet élhessenek. Napjainkban sokszor ezt online folytatom tovább: a digitális térben oktatok, tartom a kapcsolatot a családommal, órákat tartok a főiskolás hallgatóimnak, valamint a Blum program csodavilágában online kapcsolódunk a team-tagokkal, majd a családokkal és az óvodapedagógusokkal. Mindezt azért, hogy megújulhasson, ami megért a megújulásra, és újjászülethessen bennünk minden, ami megakadt, lelassult.

Együtt, veletek együttműködve – BLUMING!

Horváth Viktória

mentálhigiénés szakember, fókuszolás orientált terapeuta, pszichodráma vezető

/Hivatásszemélyiség és Önismeret, Családbevonás és Közösségépítés modulok/

Az önismereti út folyamán útjelző táblákra, eszközökre, támogatásra, útitársakra lehet szükségünk. Egy megtartó, befogadó légkörű csoport, tapasztalt, elfogadó terapeuta, képzett mentálhigiénés szakember segíthet, hogy kilépjünk az eddig magunkról alkotott ellentmondásos, túlzottan negatív vagy esetleg túlzottan pozitív véleményből. A folyamat végén választ kaphatunk a „Ki vagyok én?” kérdésre, ami minden önismereti folyamatban megfogalmazódik, kialakul az egészséges önbecsülésünk.

Gyakran az, amit önmagunkról gondolunk, nagyon távol van attól, ahogy a külvilág észlel bennünket. Formálunk magunknak egy képet önmagunkról, ami segít elhelyezni magunkat a minket körülvevő világban, igazodási pontként. Az önismereti munka célja önmagunk megértése. Megértés az elménkkel és megértés a szívünkkel, a szó mindkét értelmében. A folyamat végén választ kaphatunk a „Ki vagyok én?” kérdésre, ami minden önismereti folyamatban megfogalmazódik, kialakul az egészséges önbecsülésünk. Az a belső mag, ami segít biztonsággal megélni az életet, nem csak túlélni. Az önismereti út folyamán útjelző táblákra, eszközökre, támogatásra, útitársakra lehet szükségünk. Egy megtartó, befogadó légkörű csoport, tapasztalt, elfogadó terapeuta, képzett mentálhigiénés szakember segíthet, hogy kilépjünk az eddig magunkról alkotott ellentmondásos, túlzottan negatív vagy esetleg túlzottan pozitív véleményből. (Túl pozitív, tehát hamis. Ez is annak kompenzálása révén jön létre, hogy kicsi az önbecsülésünk, tehát nagyon bizonytalanul állunk a világban. Lássuk meg a nagyképű embertársainkban a reszkető kisgyereket, és kevésbé fogjuk silánynak érezni magunkat mellette!) Sajnos ezek a képek, hiedelmek nagyon mélyen rögzültek, eddigi életünk alapvetésének tűnnek, ezért nagyon ragaszkodunk hozzájuk. Félelmetes lehet megválni tőlük. Ezért türelemmel kell lennünk önmagunkhoz, bármilyen nehéz is.

A Blum program önismereti modulja segít elindulni az úton, támpontokat adva ahhoz is, hogy hogyan tudunk közelebb jutni a célhoz.

Gruber Mónika

konduktor, gyógypedagógus, neuropszichológus, tanácsadó szakpszichológus, mesterpedagógus

/A gyermekkori kognitív és társas-érzelmi fejlődés és idegrendszeri zavar modul/

41 éve sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozok a Pető Intézetben, arra tettem fel az életemet, hogy segítsek a sérült gyermeket nevelő családoknak. Neuropszichológusként az agyi plaszticitásra építve nagyon fontosnak tartom a korai életkorban megtervezett fejlesztést, a kisgyermeknevelők és óvodapedagógusok felkészítését a figyelemfelkeltő jelekre való érzékenységre és azok értelmezésére, holisztikus, családi rendszerszemléletre.

41 éve sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozok a Pető Intézetben, arra tettem fel az életemet, hogy segítsek a sérült gyermeket nevelő családoknak. Mivel ez egy gyakorlati hivatás, ezért az évek során igyekeztem az elméleti tudásomat is gyarapítani, mégis itt ragadtam, a szó legnemesebb értelmében, számomra ugyanis a konduktori hivatás a legősibb ösztöneimmel egyezik. A Semmelweis Egyetem Pető András Kar Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység vezetője vagyok és mivel képző és ellátó hely vagyunk, oktatóként is részt veszek a fiatal felnőttek pályaorientációjában. Konduktor, gyógypedagógus, tanácsadó és  általános neuropszichológusként  keresem azokat a lehetőségeket, ahol a gyermekekkel foglalkozó pedagógusokkal közvetlenül találkozhatok, ahol a  képzések,  fejlesztések  holisztikusak és a család egységének erősítésében, a szülők partnerként való bevonásában és  a szakemberek pozitív hozzáállásában látják a jövőt.

Intézményünkben sajátos nevelési igényű, központi idegrendszeri sérült, mozgássérült és lassabban fejlődő tónuseloszlási zavarral küzdő gyermekekkel foglalkozunk, akiknél különösen fontos a korai fejlesztés. Az első 2 év döntő fontosságú, ugyanis pótolhatatlan, amit ilyenkor el lehet érni a fejlesztésben. Természetesen később is elkezdhető a pedagógiai rehabilitáció, viszont sokkal több idő alatt, valamint nagyobb energiabefektetéssel lehet ugyanazt az eredményt elérni. Fontosnak tartom a kisgyermeknevelők és óvodapedagógusok kompetenciáinak, a figyelemfelkeltő jelekre való érzékenység fejlesztését, értelmezését, a hatékony prevenció, intervenció érdekében.

Nélkülözhetetlen, hogy ismerjük és tiszteljük szakemberként egymást munkáját, nemcsak az orvosokét, hanem a különböző fejlesztő szakemberekét is. A szülők gyakran nem tudják, hova forduljanak, ezért fontos az összefogás és az egységes szemlélet az irányított gyermekutak kialakításához. A BLUM képzés előremutató, nyitott és elfogadó szemléletű pedagógusképzést biztosít, örömmel csatlakoztam én is ehhez a kiváló, elhivatott, mélyérzésű és kreatív szakemberekből álló csapathoz!

Gonda-Bőke Melinda

konduktor

/A mozgás, a zene és a drámapedagógiai komplex összművészeti eszköztára inkluzív szemléletben modul/

Konduktorként végeztem tanítói specializációval a – rövidebb nevén – Pető Intézetben. Az Intézetben eltöltött évek alatt tapasztalatot szereztem a programszervezésben, -vezetésben, tanításban, nevelésben, fejlesztési dokumentációk létrehozásában, valamint hallgatók képzésében is volt lehetőségem részt venni a tanítási gyakorlatok által. Saját konduktori hivatásomban hangsúlyt kapnak a művészetek, különösen a zene és a képzőművészeti tevékenységek. Hiszem, hogy a művészetek szerepe a gyermekkorban pótolhatatlan és minden gyermekre hatni tud – függetlenül attól, hogy valaki az általános fejlődésmenetet követi, vagy az átlagostól eltérő fejlődésmenetű.

Konduktorként végeztem tanítói specializációval a – rövidebb nevén – Pető Intézetben. Diplomázásom után az anyaintézet gyakorló általános iskolájában érleltem a megszerzett tudást, egészen a három gyermekünk érkezéséig.

Az Intézetben eltöltött évek alatt tapasztalatot szereztem a programszervezésben, -vezetésben, tanításban, nevelésben, fejlesztési dokumentációk létrehozásában, valamint hallgatók képzésében is volt lehetőségem részt venni a tanítási gyakorlatok által. Csodás kollégák, minták állnak előttem, akiktől lehetőséget kaptam arra, hogy megtaláljam önmagam és a hivatásom a munkánk során.
Gyermekeink által pedig olyan gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodtam, amelyek segítenek az édesanyák és édesapák segítségére lenni a Ringató foglalkozásokon, amelyeket vezetek és a különböző segítő közösségépítések során.

Saját konduktori hivatásomban hangsúlyt kapnak a művészetek, különösen a zene és a képzőművészeti tevékenységek.

Hiszem, hogy a művészetek szerepe a gyermekkorban pótolhatatlan és minden gyermekre hatni tud – függetlenül attól, hogy valaki az általános fejlődésmenetet követi, vagy az átlagostól eltérő fejlődésmenetű.

Hiszem, hogy minden gyermekben ott van a lehetőség, még ha egyeseknél tovább, vagy más eszközökkel kell is keresni.

Hiszem, hogy minden gyermek és felnőtt más és más. Senki sem értelmezhető egy sablon alapján, s önmagához kell mérnünk fejlődését.

Végezetül hiszem és feltételezem a JÓT mindenkiben. Gyermekben és felnőttben egyaránt. Mert csak a pozitív gondolkodás és szemlélet viheti előre a világot. A Gondviselés segítségével.

Dr. Patonay Anita

színész-drámatanár, tanár

/A mozgás, a zene és a drámapedagógiai komplex összművészeti eszköztára inkluzív szemléletben modul/

Drámatanári létemet meghatározza, hogy együtt játszom, együtt gondolkodom gyerekekkel művészeti (színház, képzőművészet, mozdulatművészet, zeneművészet stb.) eszközök segítségével. A közös alkotásokat meghatározza a történeteken keresztüli világteremtés, világértelmezés.

A folyamatos megújulásomhoz, legyen szó akár újjászületésről, a velem játszó, gondolkodó gyerekek, fiatalok, felnőttek egyénisége, egyedisége járul hozzá. A Blum pedig lehetőséget teremt ezeknek a találkozásoknak a megvalósulásához. A drámajátékok fejlesztik a fantáziát, a beszédkészséget, erősítik az együttműködést és a közös gondolkodást, növelik az önbizalmat és a belső erőt. Közösséget formálnak. A célom az, hogy az összes művészeti ágat, mint egyenrangú elemet – a költészetet, a zenét, a táncot, a színművészetet, az építészetet, a festészetet, a filmet, a fotót stb. – egyetlen mű – jelen esetében a mese – mondanivalójának szolgálatába állítsam. Ezt teszi a Blum is! Kapcsolódjunk!

Grecsó Zoltán

táncművész, táncpedagógus, koreográfus

/A mozgás, a zene és a drámapedagógiai komplex összművészeti eszköztára inkluzív szemléletben modul/

18 éve tanítok kortárs-táncot, 14 éve vezetem improvizációs műhelyem, a Willany Leót.
Koreográfusként és táncpedagógusként is megfigyeltem, hogy amikor valaki szabadon táncol, azaz improvizál, akkor az egyéni működésének rendszere megmutatkozik mozdulataiban, választott megoldási lehetőségeiben. Ennek köszönhetően rendkívül sokat tanulhatunk magunkról és társainkról is. A szabadtánc tulajdonképpen önmegfigyelés, a tudatosság kialakítása. Megfigyelni a működésem, a szokásaimat, kikapcsolni a robotpilótát. Felfedezni próbáljuk ezeket a készségeket, ne pedig irányítani. A kreatív gyermektánc remek terep lehet, hogy kipróbáljuk magunkat.

Talán kevesen tudják rólam azt a tényt, hogy 15 éve nézem az előadóművészeket a táncművész növendékeket és az amatőr önkeresőket improvizálni.

Az a tapasztalatom, hogy mozgás közben sokat mesél a testünk és nemcsak a mozdulataink vagy mozdulataink minősége árulkodó.

Sokkal többet árulunk el magunkról mozgás közben, mint hinnénk és ezt meg is láthatjuk, ha megfigyeljük magunk vagy gyermekünk egy külső, bennünket figyelő szemmel is.

Hogy veszi gyermekünk a levegőt, amikor játszunk? Hova néz? Mit lát? Merre áll a lába? Milyen ritmusban mozog? Fókuszált vagy befelé fordul? A teste melyik részén feszül és mit visel lazán? Anatomiánk árulkodik lényünk minden apró személyiségjegyéről és ezeket az ismérveket talán nem is olyan nehéz értelmezni.

Kassai Réka

Zeneterapeuta, meseterapeuta, mentálhigiénés szakember, kamaraművész-zenetanár.

/A mozgás, a zene és a drámapedagógiai komplex összművészeti eszköztára inkluzív szemléletben modul/

Zenetanárként és terapeutaként is az a legfontosabb számomra, hogy a hozzám forduló gyerekek, fiatalok, felnőttek és idősek megtapasztalhassák a zene felszabadító erejét, a mesék varázslatos világát. A zene, a mesék és a mozgás kombinálásával belső világunk képeit a valóságban is megteremtjük, láthatóvá és hallhatóvá tesszük. A Blum pedig lehetőséget ad, hogy megtapasztaljuk ezeket a csodálatos kapcsolódásokat.

Zenetanárként és terapeutaként is az a legfontosabb számomra, hogy a hozzám forduló gyerekek, fiatalok, felnőttek és idősek megtapasztalhassák a zene  felszabadító erejét, a mesék varázslatos világát.

A zene és elemeinek használatával képessé válunk kapcsolódni egymáshoz, szavak nélkül is kifejezni legmélyebb gondolatainkat, érzéseinket. A dallamokon, a ritmusokon keresztül egymásra hangolódunk, együtt rezgünk a másik emberrel. Ebben a folyamatban megéljük az alkotás, az önkifejezés szabadságát, felfedezzük és felszínre hozzuk a bennünk rejlő kreativitást, empatikusabbá válunk.

A mesék pedig nem csupán szórakozást nyújtanak, viselkedési modelleket, megküzdési stratégiákat, erkölcsi alapmintákat mutatnak be. Fejlesztik az önismeretünket és elősegítik a személyiségünk fejlődését, tiszteletre, szeretetre, kitartásra nevelnek. Szimbolikus formában közlik, hogyan küzdhetünk meg a nehézségekkel. A meséken keresztül rálelhetünk  az élet mélyebb összefüggéseseire, szembenézhetünk problémáinkkal. A mesék, népmesék elősegítik, hogy a gyermek összefüggően és érthetően kommunikáljon, fejleszti az empátiájukat és szociális érzékenységüket.

A zene, a mesék és a mozgás kombinálásával belső világunk képeit a valóságban is megteremtjük, láthatóvá és hallhatóvá tesszük. A Blum pedig lehetőséget ad, hogy megtapasztaljuk ezeket a csodálatos kapcsolódásokat.