Képzőink

Székely Andrea

bábrendező, tanár

Mese-báb képzés

Bábszínészetet, rendezést, pedagógiát és szociálpedagógiát tanultam itthon és Prágában. Bábos vagyok, a bábjáték minden területe érdekel. Mivel a bábjáték komplex műfaj/művészeti ág, így az összes művészeti tevékenységhez kapcsolódik. Pedagógiai munkámban is ez a különböző területeket átszövő és integráló gondolkodás jelenik meg.

Művészként, alkotóként gyerekeknek rendezek előadásokat, figyelem őket, s a színházi kifejezési formákkal olyan gondolatokat, érzéseket próbálok nyújtani nekik, amelyek segítenek jobban megérteni, megérezni a világot, s elhelyezni benne önmagukat. Hiszek a művészet segítő erejében. Ezt a szemléletet szeretném átadni a képzéseken is.

40 éve óvónő. Talán ez a legfontosabb ismérvem. A 40 év az nagyjából 1000 nap az óvodában és ugyanennyi gyerek, akiket rám bíztak a szüleik. Nagyon nagy megtiszteltetés és hihetetlen felelősség. Ez az első, ami eszembe jut arról, hogy ki is vagyok. Egy azok közül, akik nap mint nap megélik, átélik ezeket az érzéseket: bizalom és az ezzel járó felelősség.

Az elmúlt sok-sok év alatt kialakult egy „saját” óvodaképem és egy egyéni hozzáállásom a gyermekekhez, amely többféle pedagógiai, pszichológiai irányzatból, módszerből alakult ki – és formálódik a mai napig az éppen velem lévő gyerekekhez, családokhoz és lehetőségekhez igazodva. Ezek közül az első „szerelem” a Freinet pedagógia volt, aztán jöttek sorban a többiek: Waldorf, Montessori, Reggio és immáron több mint fél évtizede a Blum program. Megtalálható benne minden, ami számomra fontos:

 • Szintézis rendszerként, benne az összes olyan pedagógiai, pszichológiai, módszertani
  irányzat ötvöződik, melyek munkám során a mindennapokban is segítenek.
 • „Körbeölelő és léleksimogató” program, mely nem megköt, nem korlátoz, hanem
  kapaszkodókat ad, segít abban, hogy hogyan is lehet megvalósítani a megtervezett,
  de mégis rugalmas életszervezést megvalósítani az óvodában. Hagy szabadon
  szárnyalni, de támaszként jelen van ahhoz, hogy a sok ötlet hogyan is válhat rendszerré,
  gömbölyűvé.
 • Az együttműködésen és együttgondolkodáson alapszik minden szinten. Közösségformáló.
 • A különböző művészeti területek ötvözésével segíti a fejlődést és nem csak a gyerekek
  oldaláról nézve, hanem a folyamatban résztvevők mindegyikére vonatkoztatva.

Ez egy „játékos” rendszer, melyben mindenki beleteszi magát, egyéniségét, tudását, ötleteit és ezáltal állandóan fejlődik, változik és egyre sokszínűbbé válik. Mert, mint tudjuk, a „játék” komoly dolog.

Vernyik Ilona

óvónő, táncoktató

Vizuális művészetek és mozgás képzés

„A tánc a lélek nyelve”, de számomra magát a túlélést jelentette gyermekkoromban, amikor táncolni kezdtem. S ma sincs ez másként: táncosként és tánctanárként is felszabadult mozgás, kreatív önkifejezés, lelkes alkotókedv jellemeznek. Húsz év tánc (néptánc, balett, kortárstánc, akrobatika) és tizenöt év tanítás során középfokú táncoktatói képesítést szereztem, majd óvodapedagógusi és szociológusi diplomát.

Mindig is érdekelt a különböző művészeti ágak összekapcsolása az alkotás és a nevelés folyamatában.

Tizenöt éve foglalkozom kamasz és serdülőkorú gyerekekkel, nyolc éve pedig már óvodás gyerekekkel is, de tanítok halmozottan sérült, intézetben élő gyerekeket is. Hét éve jógázom, és gyerek, illetve felnőtt jógaoktatóként is működöm.

Mindezeket a tapasztalataimat, ismereteimet folyamatosan bővítem és szívesen ötvözöm vizuális kreatív munkával.

Dr. Ujhelyiné Szeverényi Irma

utazó gyógypedagógus

IKT képzés

Utazó gyógypedagógusként fejlesztem egyéni/ kiscsoportos formában az integrált körülmények között tanuló, sajátos nevelési igényű diákokat. Törekvésem, hogy a különböző tanulási nehézséggel küzdő gyermekekben megtaláljam azokat a pozitív erősségeket, amelyeket kibontakoztatva sikeres felnőttekké válhatnak.

Ennek remek eszköze modern korunk vívmánya, az IKT, azaz az információs és kommunikációs technológia. Kollégámmal együtt vezetjük a Blum program Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) alkalmazásának alternatívái az óvodai nevelés folyamatában, inklúzió és esélyteremtés digitális eszközökkel, az internet lehetőségei, értékei, veszélyei című pedagógus továbbképzést. Fontosnak tartom, hogy ez a terület is szerepeljen a Blum programban, hiszen mára nélkülözhetetlenné vált, hogy kisgyermekkorban a helyes internethasználatra tanítsuk meg a ránkbízottakat. Örülök, hogy a Blum program célkitűzéseihez illeszkedve tevékenykedhetünk a gyermekek egészséges gondolkodásáért.

Nagy Ildikó Mária

intézményvezető

IKT képzés

Óvodapedagógusi pályafutásomat szülővárosomban, Törökszentmiklóson kezdtem, a leghátrányosabb helyzetben élő roma családok gyermekeivel foglalkoztam. Szentesre költözve szintén roma gyermekeket befogadó óvodában dolgoztam, és ott indult tizenhat éves, szakmai kihívásokkal teli óvodapedagógusi munkám.

Két nevelési évet töltöttem el egy értelmileg akadályozott gyermekekkel foglalkozó szegregált óvodai csoportban, amely alapjaiban változtatta meg hozzáállásomat, szemléletemet az óvodai inkluzív nevelésről. Fejlesztő óvodapedagógus szakvizsgámat az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karon szereztem így fejlesztő pedagógusként és alapozó mozgásterapeutaként is foglalkoztam gyermekekkel.

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás területén óvodai szaktanácsadóként Budapest 14. kerület óvodáinak szakmai munkáját koordináltam. Ezzel egyidejűleg rendszeresen részt veszek az Infokommunikációs Technológiák (IKT eszközök) használatának bevezetésére irányuló projektekben, kutatásokban óvodai, gyógypedagógiai és általános iskola alsó tagozat viszonylatában is. Szakmai konferenciák előadójaként a már bevezetett óvodai IKT projekteket népszerűsítem, jó gyakorlatként továbbítom az érdeklődők számára, előtérbe helyezve az online tudásmegosztást, a hálózati tanulást.

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán szerzett tehetségfejlesztő szaktanácsadói képesítésemet tehetséggondozó koordinátorként kamatoztattam pedagógiai szakszolgálati tevékenységem során.

Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központ óvodai nevelés szakterületének vezető szaktanácsadójaként továbbképzéseket tartok a kisgyermekkori digitális eszközök alkalmazásának lehetőségeiről az óvodában, valamint tehetséggondozás témakörben.

Jelenleg a Zuglói Csicsergő Óvoda vezetőjeként gyümölcsöztetem az elmúlt esztendőkben gyűjtött szakmai ismereteimet, tapasztalataimat, törekszem a tradíciók és az innovatív, korszerű szemléletmód ideális ötvözetére, továbbá hangsúlyos szerepet fektetek a Blum program szellemiségének gyökereztetésére.

Fabóné Nagy Andrea

óvodapedagógus és szakvezető mentor

Drámapedagógiai képzés

1965-ben születtem Mezőberényben. A szentesi Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatán érettségiztem 1983-ban. Főiskolai tanulmányaimat a szarvasi Óvónőképzőben végeztem. 1988-ban költöztem Szarvasra, miután férjhez mentem. Jelenleg Freinet óvodapedagógus és szakvezető mentorként dolgozom.

Lassan 30 éves szakmai tapasztalattal a hátam mögött, elmondhatom, mindig is az óvodapedagógia újító formáit, módszereit próbáltam elsajátítani, majd ezt a tudást tovább adni. Diplomám megszerzése óta a szarvasi Óvóképző Főiskola Gyakorlóóvodájában végzem munkámat, ahol a gyerekek nevelésén túl, a Főiskola hallgatóit is oktatom.

Több új kezdeményezés, innováció fűződik a nevemhez.

A projektpedagógia, a projektmódszer kipróbálásában, bevezetésében úttörőmunkát végeztem. A projektpedagógia gyakorlati alkalmazása mellett, tervezési formájának kidolgozását is magaménak mondhatom. Másodmagammal könyv formájában is közreadtam, megjelentettem néhány projekttéma megtervezését, gyakorlati megvalósítását Zöld napok a környezeti nevelésben címmel.

Ahogy egyre inkább mélyedtem el a projektpedagógia, a projekt módszer mélységeibe, úgy találtam rá a Freinet alternatív pedagógiájára. A Freinet program szellemiségében nevelkedő gyermekeink személyiségének fejlődésében nagy szerepe van nevelésfelfogásunknak. Az elmúlt évek tapasztalatai, az utókövetés is azt bizonyítja, hogy a kezeim közül kikerült gyerekek, sokkal nyitottabban, természetesebben, kreatívabban tudnak viszonyulni az óvoda után eléjük kerülő élethelyzetekhez. Saját gyermekeim felnevelése során is tudatosan tereltem őket ezen az úton, aminek a gyümölcse most kezd beérni, hiszen mind a két gyermekem egyre sikeresebb a saját életükben, tanulmányukban, amely nem csak az anyai szívemet, de a pedagógusi vénámat is büszkeséggel tölti el.

2003-tól tagja vagyok a Freinet Egyesületnek. Az Egyesület legnépszerűbb programja, a nyaranként megrendezett 1 hetes tábora, ami akkreditált továbbképzés keretében folyik. Ezeken a táborokon különböző műhelyekben zajlik a gyakorlati tapasztalatszerzés, egymástól való tanulás. Több alkalommal vezettem műhelymunkát a résztvevő kollégáknak, ahol természetesen Freinet technikák alkalmazásával dolgoztuk fel az adott projekttémákat.

A drámapedagógia, a drámajátékok iránti érdeklődésem, szeretetem középiskolából ered, hiszen a szentesi Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatán végeztem. Mindig is fontosnak tartottam, és érdekelt ez a pedagógiai módszer, de mélyebb elkötelezettség iránta, és hasznosítása a munkám során csak az utóbbi években teljesedett ki. 3 éve vezetem a „Tükörcserepek” fantázianévre keresztelt ön- és társismereti műhelyt. Az önismereti műhely vezetése lehetőséget adott, hogy ezt a területet is mélyrehatóbban tanulmányozzam, és szervezett keretek között alkalmazzam a drámajátékokat, ezáltal fejlesszem a kreatív, tehetséges gyerekeket.

Azonban az igazi kihívást mégis az jelentette, amikor felkértek, hogy továbbképzés keretében is osszam meg tudásomat, és tartsak óvópedagógusoknak másodmagammal akkreditált továbbképzést. Szívesen vállaltam el, tettem eleget a felkérésnek, azzal a tudattal, hogy ezáltal át tudom adni, azt a tudást, tapasztalatot, azokat a jó gyakorlatokat, amit, mint gyakorló óvodapedagógus, és mint szakvezető mentor az évek során elsajátítottam, és munkámban képviselem.

Szurmik Zoltán

drámapedagógus

Drámapedagógiai képzés

1972-ben születtem, 1997-ben diplomáztam Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-orosz, majd 1999-ben a József Attila Tudományegyetem magyar szakán. Drámapedagógus végzettségemet 2002-ben szereztem Zsámbékon, majd egy évvel később szakvizsgázott drámapedagógus lettem.

A szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban tanítok magyart és drámát 2001 óta. 2010 szeptembere óta vezetem a gimnázium irodalmi-drámai tagozatát. 2012-ben a Corvinus Egyetemen végeztem mint tanügyigazgatási-szakértő, emellett pedig különböző művészeti iskolákban tevékenykedtem és tevékenykedem ma is.

Szerepet vállalok a felnőtt pedagógusképzésben, akkreditációs tanfolyamokat írok és tartok a drámával való nevelésről kollégáknak. Bemutató órákat, diákszínpadokat vezetek, rendezek, egy amatőr társulatban színészi ambícióimat is kiélem.

Pedagógusként fő célom a hitem, vagyis a drámapedagógia módszereivel való nevelés, egy teljesebb, nyitottabb élet felé tartó úton.

Gelencsérné Tamási Márta

zeneterapeuta, zenepedagógus

Zeneterápiás képzés

Jelenleg a Bethesda KIDSZ (Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Bethesda Kora-gyermekkori Intervenciós és Diagnosztikai Szolgáltató Tagintézményének) zeneterapeutájaként és zenepedagógusaként dolgozom. Korábban a Budapesti Korai Fejlesztő Központban sérült kisgyermekek zeneterápiáját vezettem.

Már tanári pályám kezdetén tudtam, hogy számomra az énekóra többet jelent a zenei írás-olvasás és a zenetörténet tanításánál. Éveken át foglalkoztam Orff módszerével, s zeneterapeuta diplomám megszerzése után már biztosan tudtam, hogy a zenét a gyermeki személyiség alakításának, fejlesztésének szolgálatába szeretném állítani.

Nagy örömmel töltött el, mikor a GE! Programmal találkoztam, mert nagyszerű szakemberekkel gondolkodhatok együtt, és lehetőséget nyújt arra is, hogy eddig megszerzett ismereteimet és tapasztalataimat tovább adjam. Vallom, hogy a zene nagyon fontos szerepet tölt be a gyermeki személyiség fejlesztésében, s ennek szellemében terveztük meg az akkreditált képzésünk tematikáját is: szó van benne a zene sokféle eszközrendszeréről, bemutatunk játékokat, dalokat, saját kézzel is elkészíthető egyszerű hangszereket, s megismerhetik a kedves kollégák, milyen csodákra lehet képes egy egyszerű szalag vagy kendő.

Lelkes Kati

óvodapedagógus

Zeneterápiás képzés

Legkisebb testvérem óvodába kerülésekor ébredt fel bennem a vágy, hogy óvónő legyek. Úgy láttam, hogy túlzott elvárásokkal vannak a 3 évesek felé, biztos voltam benne, hogy én másképp csinálnám. Ilyen indíttatásból jelentkeztem a Zsámbéki Tanítóképző óvodapedagógia szakra.

Az itt eltöltött idő során sokat beszélgettem a pedagógia tanárnőmmel (Bakonyi Annával). Tőle hallottam a waldorf pedagógiáról. Ez az irányzat közel állt az általam kialakított jól működő óvoda képéhez. A diplomám megszerzése után amint lehetett, rögtön jelentkeztem a solymári Waldorf óvónő képzésre. Itt találkoztam először azokkal a művészeti tevékenységekkel, amelyek ma már a terápiás foglalkozások részét képezik. Meggyőződésem, hogy nem lenne szükség mese-, zene-, mozgás- és egyéb terápiákra, ha a gyerekeknek a felnőttek minden nap mesélnének, ha jókedvükben vagy éppen szomorúságukban énekelnének, a versek mondókák ritmusával játszanának, ha sokat sétálnának, mozognának a természetben.

Az ének, a zene, a vers, a mozgás, az ábrázolás, mind- mind játék: szabad és örömteli. A zeneterápiás képzés során sok-sok játékkal találkozunk, és mi magunk is átélhetjük önbizalom erősítő, közösségformáló erejét.

Török Judit

pedagógiai tanácsadó, óvodai szakmentor, egyéni- és teamcoach, mediátor

Szülőbevonási képzés

25 évnyi alternatív pedagógiai gyakorlat van mögöttem. Sokszínű szakmai tapasztalatomat ez idő alatt szereztem pedagógusként, mozgásterapeutaként, intézményvezetőként, óvodát- iskolát alapító tanárként, mentorként.

Dolgoztam a Lauder Óvodában, egy budai gyógypedagógiai intézményben, a Budapest Schoolban, televíziós produkcióban.

A gyerekek helyzete az intézményi nevelésben/oktatásban folyamatos szívügyem. Elköteleződésem az abban szereplők – gyerekek-szülők- pedagógusok – vezetők – coaching szemléletű támogatásában és szakmai tréningek vezetésében valósul meg.

Az oktatási intézmények munkáját tanácsadóként, trénerként segítem. A közös munkában a változások csapat szintű támogatására és a vezetés fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. A csapatok együttműködési készségének javítása, a bizalomépítés, a konfliktuskezelés, a kommunikáció, az elismerés kultúrájának alakítása, a pozitív folyamatok megerősítése, a működési folyamatok rendszerezése kerülnek fókuszba. Az inspirálás, az egyéni és csapat szintű motiváció felkeltése és megtartása izgalmas területe munkáimnak.

A GE Programban a szülők és pedagógusok kapcsolata modul trénere vagyok.

Az óvodás gyerekek nevelése elképzelhetetlen a szülők bevonása nélkül. Az ebben a kontextusban értelmezett kapcsolatot minden résztvevőnek tanulnia, gyakorolni kell – pedagógusnak, szülőnek egyaránt. A szemléletváltás elsőként minket, pedagógusokat érint. Az új készségek, gyakorlatok, technikák segítségével a pedagógusok, intézményvezetők képessé válnak az együttműködésen alapuló intézményi folyamatok kialakítására, támogatására. Ez a szemlélet a legtöbb, mi adható a gyermek érdekében.

A folyamatos tanulás, inspirálódás, az önismereti út, a fejlődés híve vagyok. A tudás megszerzése és gyakorlása szórakoztat. Ezért választom mottóul Bárdos András szavait

“Nincsenek csodák. Amit nem tanulsz, és nem gyakorolsz, azt nem tudod, hiába gondolod, hogy nagyon is jó vagy! Nem tudod megúszni. Tanulj, gyakorolj, tanuld újra és gyakorold tovább.”

Csak titokban írom, hogy a legjobb tréning partnerek az óvópedagógusok. Miért? Mert ők pontosan tudják, hogy a játék komoly dolog 🙂