A program célkitűzése

A 2005 óta működő Blum program célja, hogy minden gyerek kibontakoztathassa képességeit abban a közegben, amelyben él, tehát elsősorban a családban és az óvodában. Ahhoz, hogy a Blum programja hatni tudjon, a gyerekeket magukat, a szüleiket és az óvodapedagógusaikat egyszerre, egy szellemben kell megszólítani, hiszen akkor tud igazán egészségesen fejlődni egy kisgyerek, ha a különböző közegekben, amelyekben él, megközelítőleg hasonlóan gondolkodnak a testi és szellemi jóllétéről.

Az óvodai nevelés feladatai közül az egyik legfontosabb az esélyteremtés. A nevelés folyamatában a „más” gyereknek, a hazai rendszer kategóriáiban, a kiemelt figyelmet igénylő gyerekekként jelennek meg. Nézetünk szerint minden gyerek más, és mindenkinek önmagához illeszkedve kell fejlődnie az óvodai környezetben, közösségben, szokások, szabályok, alapértékek mentén. Ezért meg kell találni azokat az eljárásokat, amelyek az esélyteremtést közösségen belül segítik. A differenciálásnak nagyon sok változata, módszertana van. Az egyik a művészetek gyakorlása.

A művészeti cselekvések spontán módon jelennek meg, szinte úgy, mint a szabad játék, ami az óvodás gyermek alaptevékenysége. A Blum program abból indul ki, hogy a művészeteknek terápiás hatásuk van. Az óvodapedagógus nem terapeuta, de munkájával el tud érni terápiás hatást is. A differenciálás és a közösség egyszerre történő nevelése folyamatában ennek különösen nagy szerepe van. Ezért hármas a célcsoportunk: az óvodapedagógusok, a szülők és a gyerekek felé egyszerre fordulunk.

Az elkövetkező időszak fontos célkitűzése számunkra, hogy a Blum program adaptációja minél több óvodai csoportban megtörténjen.

Olvasd el a történetünket

Ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, szükségünk van a támogatásra. Minden apróság számít.

TÁMOGASS