A program célkitűzése

A 2005 óta működő Blum program célja, hogy minden gyerek kibontakoztathassa képességeit abban a közegben, amelyben él, tehát elsősorban a családban és az óvodában. Ahhoz, hogy a Blum programja hatni tudjon, a gyerekeket magukat, a szüleiket és az óvodapedagógusaikat egyszerre, egy szellemben kell megszólítani, hiszen akkor tud igazán egészségesen fejlődni egy kisgyerek, ha a különböző közegekben, amelyekben él, megközelítőleg hasonlóan gondolkodnak a testi és szellemi jóllétéről.

A Blum program nem egy tételesen lefektetett pedagógiai irányzat, hanem a gyermekek, a jövő generációja optimális fejlődése érdekében a 21. század valóságára reagáló szellemiség és szakmai-társadalmi aktivitás, amely szervesen és innovatív módon beépíthető mind egyéni praxisba, mind intézményi pedagógiai programba, mind pedig a szakmai közélet szintjén a köznevelés világába, illetve a családi nevelés gyakorlatába. Célunk mindezen keresztül:

 • az óvodapedagógusok módszertani kultúrájának frissítése, élményalapú képzése,
 • a pedagógushivatás szupervíziójának további kidolgozása és alkalmazása,
 • intézményi szintű szemléletváltás a vezetők megszólításával, pedagógiai programunk adaptálásával,
 • egy olyan közösségépítés és tudáscentrum-alakítás, amely hasznosan járul hozzá a pedagógiai tudatosság erősödéséhez társadalmi szinten, 
 • a családok támogatása a kortárs fejlődéslélektani és pedagógiai innovációk megosztásával, 
 • referencia óvodák kialakítása az ország több pontján,
 • hálózatműködés megerősítése és működtetése a programba bekapcsolódott óvodákból,
 • a hálózat kiterjesztése az EU tagállamaira,
 • közösségépítés és tudáscentrum-alakítás, a tudás társadalmi szintű megosztása,
 • több éven át tartó tudományos kutatás folytatása,
 • hazai és nemzetközi publikációk megjelentetése, nemzetközi konferenciákon való részvétel.

Az elkövetkező időszak fontos célkitűzése számunkra, hogy a Blum program adaptációja minél több óvodai csoportban megtörténjen.

Olvasd el a történetünket

Ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, szükségünk van a támogatásra. Minden apróság számít.

TÁMOGASS