2020. november 30 – december 6.

Kedves Mindannyian!

17 éve álmodtam meg többedmagammal a Blum programot (régi nevén Gondolkodj Egészségesen! program). A víziómban személyiségfejlesztő óvodapedagógiai program jelent meg. Olyan program, melynek a középpontjában a gyerek áll; az ő jólléte, lehetőségeinek kivirágoztatása, stabil, harmonikus, önbizalommal teli személyiség kialakulása, a világban való boldogulása. A 17 éve dédelgetett és érlelgetett gyümölcs, nagy összefogás hatására, idén beérni látszik. Itt ragadom meg az alkalmat és köszönöm meg, hogy oly sokan hisznek, hisztek a Blum programban, a program létjogosultságában, célkitűzéseiben. 17 év alatt csak nő és nő a hazai és külföldi kísérők, támogatók, partnerek száma. Hiszek, hiszünk abban, hogy lennie kell egy olyan világnak, melyben a gyerekeink szabadon, a játék és a művészetek fényében, az önmagukhoz és egymáshoz kapcsolódáson keresztül, szeretetben nőhetnek fel. Hogy mi is a Blum program, jelenleg hol és merre tartunk, erről szól a következő írás a magazinban.

Idén is, csakúgy, mint az elmúlt 15 évben, minden év novemberében, megszervezzük a Blum hetet. 4500 óvodába, azaz Magyarország összes óvodájába kiment a felhívás. Az idei év különleges, mert ezúttal nemcsak az óvodák, hanem a szülők és hozzátartozók csatlakozását is várjuk a Blum program Facebook oldalán. Bízunk benne, hogy minél többen összekapcsolódunk a virtuális térben. Idén először használjuk ki és élünk teljes mértékben a digitália adta lehetőségekkel. A Blum hét teljes mértékben az online világban zajlik majd. Kíváncsian és izgatottan várom, hogy a virtuális világban hogyan mennek át az üzeneteink, a választott mese, a művészeti játékok. Egyszóval, várom és várjuk majd a megéléseiteket és a visszajelzéseiteket a Blum hét kapcsán.

Ez az év sok szempontból más, mint a többi. Felkavaróan nehéz történések zajlanak a külvilágban, de, ahogyan látom, a belső, személyes világainkban is. Érzékelem magamban és magam körül is a szorongást, a félelmet, a küzdelmet, a bizonytalanságot is, mert nem tudjuk, hogy pontosan meddig fog ez a nehéz állapot tartani. Talán ilyenkor tud a hit, a bizalom, az összefogás segíteni, hiszen mindannyian, az egész világban mindenki, ugyanabban a helyzetben vagyunk! Ugyanazokat a kérdéseket tesszük fel magunknak talán, és egyformán bízunk abban, hogy ép tudattal, testtel és lélekkel érkezünk meg egy napsütötte, fényesebb világba, együtt, de mégis külön-külön. Ehhez a törekvéshez kíván a Blum program csapata idén is hozzájárulni! Összekapcsolódásra hívunk mindenkit, aki hisz a mese, a művészetek, a játék varázslatos erejében. Nagyszerű szakértőkkel együtt indulunk el az úton, ahol megkeressük magunkban, magunk körül a fényt, a „piciny csodát”. A fény erő, mely bennünk van, mindenkiben ott van! Hiszünk abban, hogy amennyiben ezt az erőt megtaláljuk, és vele együtt megyünk az úton, szép, lélekemelő megtapasztalások, vagyis mesebeli utazás vár ránk! Együtt, de mégis egyenként megy végbe a csoda! Nem véletlen, hogy az idei Blum hét címe: Amikor a fény születik – mesebeli utazás a Blummal!

Bízom benne, hogy találkozunk kicsikkel és nagyokkal a Blum héten. Higgyünk együtt és bízzunk abban, hogy Luca-napjára megszülethet a fény, a csoda!

Szeretettel:
Bácskai Márta
a Blum program alapítója

A Blum program alapgondolata az abban való hit, hogy gyerekeink jelentik a jövőt. Ám csak a testileg, lelkileg, szellemileg egészséges gyerekekből válhatnak olyan felnőttek, akik megfelelően tudják formálni társadalmunk jövőjét. Meggyőződésünk az is, hogy a biztos alapokon nyugvó személyiség rugalmassággal kombinálva minden jövőbeli élethelyzettel való megküzdéshez szükséges. Mindehhez az alapokat pedig az óvodás korban szükséges lerakni.

A Blum hét fő támogatója:

A Blum program partnere:

A Blum hét programja

BLUM HÉT 2020
November 30. Hétfő A művészeti hét megnyitása – a mese MŰVÉSZETI HÉT
December 1. Kedd Játékos gyakorlat – mozgás, dráma, zene
December 2. Szerda Játékos gyakorlat – mozgás, dráma, zene
December 3. Csütörtök Játékos gyakorlat – mozgás, dráma, zene
December 4. Péntek Játék az újrahasznosításról
December 7. Hétfő Az alkotás és művészetek hatása a gyermeki agyfejlődésre SZAKÉRTŐI HÉT
December 8. Kedd A Blum hét játékos gyakorlatainak hatása a fejlesztő szemével
December 9. Szerda Digitális érzékenyítés
December 10. Csütörtök Kommunikáció a digitális térben – áldás vagy átok?
December 11. Péntek MEGLEPETÉS

A Blum hét középpontjában a gyermek áll és azok a személyek, akiknek fontos feladata, hogy a gyermek világra való nyitottságát megőrizzék, kiapadhatatlan kérdéseinek sokaságát megválaszolják, és megtalálják a legmegfelelőbb formákat mérhetetlen tudásvágyának kielégítésére: a szülők-nagyszülők és velük szoros szövetségben az óvodapedagógusok.

A Blum hét nagyon fontos célja a művészetekkel való nevelés lehetőségeinek bemutatása. A programok bepillantást engednek – s egyben „aktív alakító-alkotó” részvételt is biztosítanak – az adott művészeti ágak sajátosságaiba, jellegzetességeibe. Az együtt játszásra, együtt „tevékenykedésre” való felhívás révén saját élményeket teremtenek és nyerhetnek a benne részt vevők.

Maguk is megtapasztalhatják a kiválasztott mesének, drámajátéknak, képmegjelenítésnek, színválasztásnak, és magának a létrehozásnak a folyamatában az önkifejezés segítségével a művészetek mozgósító, cselekvésre ösztönző, sodró, „érzelemteli” lendületét.

A Blum összművészeti módszerekre, technikákra épülő pedagógiai program, ahol a gyermekek alkotási folyamatokban és szabadjátékban vesznek részt, amely biztosítja képességeik, készségeik és személyiségük maximális fejlődését. A programban az óvodapedagógusok képzése mellett, arra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a szülőket is felvértezzük egy eszköztárral, amelynek segítségével otthon is könnyen tudják ösztönözni gyermekeiket a szabad, játékos alkotásra.

A Blum program vallja, hogy az alkotásra képes személyiséget, az ehhez szükséges alapvető képességeket kisgyerekkorban, illetve óvodáskorban lehet leginkább megalapozni és tovább kell fejleszteni iskoláskorban is. A Blum szellemiséget képviselő, illetve a Blum héten résztvevő óvodákban a művészeti ágakat nem külön-külön, hanem együttesen, komplex módon alkalmazzák, ahogy az a gyerekek lelkében is él, ezzel még inkább felerősítve azok pozitív hatásait. A művészetek kombinált alkalmazását különböző projektek, témák szolgálatába állítják, értelmet és célt adva ezzel a gyerekeknek, az óvodai csoportoknak.

A Blum program kommunikációs kampányaiban, mint például a BLUM HÉTEN, otthon is végezhető művészeti tevékenységekkel, játékokkal és mesével szólítja meg a családokat és az óvodákat. Célja a családi kapcsolatok és harmónia erősítése, ötletek és megoldások nyújtása a minőségi időtöltéshez, illetve az óvodai intézmény és a családok közötti kapcsolat megerősítése.

Laikusként is tapasztalhatjuk, hogy a gyerekek számára mennyire fontosak a művészetek, hiszen minden gyermek elmélyülten alkot, rajzol, fest, táncol, gyurmázik, épít, és ezt szívesen meg is osztja a környezetével. Az alkotás során a gyermek képessé válik a kommunikációra, nemcsak verbálisan, hanem vizuálisan is, így rátalálhat saját kifejezésmódjára. Az alkotás nemcsak a jobb agyfélketét fejleszti, hanem számos más agyterületet is, amely révén a gyermek egy teljesebb élményen keresztül szabadon eljuthat önmagához, és kiteljesedhet.

A művészetek gyakorlásának köszönhetően kialakuló agyi, vagyis kognitív tartalék pozitív hatással van többek között a tanulmányi eredményekre, a lelki- és viselkedési tényezőkre, a családi és társas kapcsolatok harmóniájára, hosszú távon pedig csökkenti a depressziót, az addiktív hajlamot és az időskori demencia kialakulásának esélyét. A művészetek alkalmazása mentális egészséget és életminőség-javulást eredményez. A művészeti tevékenységek segítenek hosszabb és egészségesebb életet élni, hozzájárulnak a rugalmasság (reziliencia), a kreativitás, az önkifejezés erősödéséhez.

A választott mese: HOGYAN SZÜLETTEK MEG A CSILLAGOK? – minden olyan élethelyzetben jól használható, ahol megújulásra vagy energetizálásra van szükség. A mese és a művészetek útján haladunk együtt, azzal a reménnyel, hogy bejárt utunk végén önmagunkban éppúgy megtaláljuk a fényt, mint ahogy az minden áldott reggel újra meg újra megszületik, sőt éjszaka is beragyogja az égboltot. Mesénk és a hozzá kapcsolódó kézműves, dramatikus, mozgásos és zenés játékok lehetővé teszik, hogy egy kicsit önmagunk felé forduljunk és felkutassuk azokat a belső erőforrásokat, amelyek a nehézségek közepette is segítenek élhetőbbé tenni a világot.

Hol lehet követni a Blum hét programjait?

Szülőknek, érdeklődőknek

A Blum program Facebook oldalán várjuk az érdeklődőket a mesével és a hozzá tartozó játékokkal.

Óvodás korosztállyal foglalkozó szakembereknek

A Blum közösségben várjuk az óvodapedagógusokat, óvodás korosztállyal foglalkozó szakembereket, ugyancsak a mesével és a hozzátartozó játékokkal, illetve szakmai tartalmakkal.

A Blum héthez tartozó mese

HOGYAN SZÜLETTEK MEG A CSILLAGOK?

Mese letöltése

Blum Magazin

Magazin letöltése

A Blum hét csapata

Bácskai Márta

A Blum program alapítója

Már tizenévesen tudtam, hogy majd egyszer, ha felnőtt leszek, tenni fogok azért, hogy a gyerekek jól legyenek a bőrükben, az életükben, és boldogan, harmonikusan nőhessenek fel. 26 éves voltam, amikor megszületett bennem a Blum (akkor még Gondolkodj Egészségesen! Program) ötlete. Bár közgazdasági diplomát szereztem, de a munkámban leginkább a családból hozott, generációkon átívelő biztos tudáshoz nyúlok vissza, miszerint a játéknak és a művészeteknek személyiségfejlesztő, világokat megnyitó hatása és gyógyító ereje van. Varázslatosnak tartom, hogy az újjászületés képességét hordozzuk magunkban, mindannyian, kicsik és nagyok! De még az állatok is, ezt látom az örökbe fogadott kutyámon, Fahéjon. Hiszem, sőt, tapasztalatból tudom, hogy a fájó, reménytelen és nehéz helyzetek, mint amilyen a jelenlegi helyzet is a világban, hordozza magában egy fénylőbb élet reményét. Él bennünk valaki, aki képes az átváltozásra, aki hisz és bízik, és tudja, hogy a legnagyobb sötétségben születik a fény. Ebben a tudatban induljunk el együtt a Blum hét mesebeli utazására!

Bácskai Dávid

A Blum program alapítója, grafikus

Szerencsésnek érzem magam, Franciaországban az alternatív Freinet óvodába jártam. Onnan és a családomból hozom magammal a nyitottságot a művészetekre és a világra. Az egymás iránti tisztelet, az elfogadás, az önismeret és az önmagunkhoz való kapcsolódás az, amit az óvodában, játékosan, a művészetek segítségével ültettek el bennünk, gyerekekben. Végigkísértem a Blum program 16 évét. Voltak könnyebb és nehezebb szakaszok. A kitartás és a hit egy egyedülállóan komplex személyiségfejlesztő képzést eredményezett, melyet hamarosan megmutatunk a nagyvilágnak. Szeretem, hogy a világ különböző pontjairól kapcsolódnak szakemberek a Blumhoz, ettől lesz még színesebb, szabadabb a képzési folyamat. Élünk a digitális világ lehetőségeivel, így kapcsolódási akadályok, határok sem léteznek. Szerencsésnek gondolom azokat a gyerekeket, akik a Blum szellemiségében nőhetnek fel. Azon dolgozunk, hogy egyre több gyerek számára tegyük elérhetővé ezt a különleges tudást, itthon és külföldön. A Blum hétre azt kívánom, hogy minél többen találjuk meg önmagunkban a fényt. Így lehet boldogabb, szeretetteljesebb ez a világ.

Balázsy Panna

Wannabe Vanity Fair Special Events Coordinator

Fotó: Szalmás Kriszta

Sok éve kísérem a Blum program útját és egyedülálló eseményeit, gondolatiságát. Több évtizedes műsorvezetői, újságírói és szülői tapasztalatommal támogatom az azóta újjászületett programot, ami az összművészetek segítségével dolgozik azon, hogy a gyerekekből csodás felnőttek váljanak. A tavaszi „40 nap alatt a Blum körül” projektet ez a szokatlan 2020-as év csalta elő belőlünk, és közben rájöttünk, hogy a digitália sokkal inkább az életünk szerves része, mint azt korábban sejtettük. 10 gyerekkönyvet írtam eddig, és kitartóan törekszem arra, hogy a rácsodálkozás és a kíváncsiság ugyanolyan fényesen lobogjon bennem, mint kislány koromban.

Boldizsár Ildikó

Mesekutató, meseterapeuta

Fiatalkori útkeresésemnek akkor értem a végére, amikor először hallottam élőszavas mesemondást. Abban a pillanatban tudtam, mivel szeretnék foglalkozni egész életemben: mesékkel. Ennek immár 35 éve. Azóta kutatom, írom, és minden korosztálynál, minden élethelyzetben használom a világ népmesekincsét. Ötvenhárom könyvem jelent meg eddig a mesékről és a meseterápiáról, s még rengeteg további tervem és ötletem van azzal kapcsolatban, hogyan gazdagíthatnánk életünket letűnt korok meséinek soha el nem avuló bölcsességével. A mesékkel való munkában egyébként az a legjobb, hogy nagyon hamar közösség teremtődik azok között, akik beszélik a mesék nyelvét. Ez történt akkor is, amikor a Blum program útnak indult – boldog vagyok, hogy egy meseközösség tagja lehetek!

Dr. Bácskai Erzsébet

Pedagógus, pszichodráma vezető, kommunikációs- és mentálhigiénés szakember

Fontos a számomra, hogy a Blum héten a családok a mesén keresztül kapcsolódjanak össze az óvodával, illetve az óvodapedagógusok a szülőkkel. Az összművészetek egységével és erejével pedagógusként, pszichodráma vezetőként, kommunikációs és mentálhigiénés szakemberként pedagógusjelöltek, családok nemzedékeit támogatom, segítem önmegvalósítási útjukon, hogy örömtelibb, boldogabb és teljesebb életet élhessenek. Napjainkban ezt online folytatom tovább: a digitális térben oktatok, tartom a kapcsolatot a családommal, órákat tartok a főiskolás hallgatóimnak, valamint a Blum program csodavilágában online kapcsolódunk a team-tagokkal, majd a családokkal és az óvodapedagógusokkal. Mindezt azért, hogy megújulhasson, ami megért a megújulásra, és újjászülethessen bennünk minden, ami megakadt, lelassult. Együtt, veletek együttműködve – BLUMING!

Grecsó Zoltán

Koreográfus, táncpedagógus

17 éve tanítok kortárs-táncot, 13 éve vezetem improvizációs műhelyem, a Willany Leót.
Koreográfusként és táncpedagógusként is megfigyeltem, hogy amikor valaki szabadon táncol, azaz improvizál, akkor az egyéni működésének rendszere megmutatkozik mozdulataiban, választott megoldási lehetőségeiben. Ennek köszönhetően rendkívül sokat tanulhatunk magunkról és társainkról is.
Az újjászületés számomra az a fajta tudatosság, amely ezen rendszerek megértésével kezdődik, és amelynek a tudatunk formálása lehet a hozadéka.

Fotó: Dömölky Dániel

Hajnal Edina

Tudományos segédmunkatárs
SZTE, Kognitív-Neuropszichológiai tanszék

Mindig lenyűgözött az, hogy a gyerekek milyen elképesztően gyorsan képesek bármit megtanulni. Hogy lehet az, hogy egy gyerek 3 éven belül elsajátít egy komplett nyelvet? Hogyan működik a képzelet vagy a kreativitás, ami annyira meghatározza a mindennapjaikat? Hogyan képesek a gyerekek arra, hogy új és új megoldásokat találjanak ki, amelyekkel a nappaliból egy mesebeli helyet varázsolnak?
Nekem a reziliencia, a kreativitás jelenti az újjászületést. Ez biztosítja, hogy a nehézségekkel megküzdjünk és egy megoldás által eljussunk valami egészen váratlan, új tudáshoz. A gyerekek ezt tudják, nekünk, felnőtteknek pedig újra kell tanulnunk ezt a képességet. Engedjük nekik, hogy tanítsanak minket!
Anyaként és kutatóként nagy öröm számomra, hogy a Blum programban be merünk lépni ennek a néha eltűnő világnak a kapuján, és a gyerekeinkkel együtt fedezhetjük fel ezt a titokzatos birodalmat.

Kassai Réka

Zeneterapeuta, kamaraművész-zenetanár

Zenetanárként és zeneterapeutaként is az a legfontosabb számomra, hogy a hozzám forduló gyerekek, fiatalok, felnőttek és idősek megtapasztalhassák a zene varázslatát, felszabadító erejét.
A karantén ideje alatt megnyugtató volt számomra a tudat, hogy mindez egy kis megújulással, de digitális formában is közvetíthető.
A zene és elemeinek használatával képessé válunk kapcsolódni egymáshoz, szavak nélkül is kifejezni legmélyebb gondolatainkat, érzéseinket. A dallamokon, a ritmusokon keresztül egymásra hangolódunk, együtt rezgünk a gyerekekkel. Ebben a folyamatban megéljük az alkotás, az önkifejezés szabadságát, felfedezzük és felszínre hozzuk a bennünk rejlő kreativitást. A zene, a mesék és a mozgás kombinálásával belső világunk képeit a valóságban is megteremtjük, láthatóvá és hallhatóvá tesszük. Az újjászületés jelen van a zenében, a mozdulatban, minden „most-ban” született zenei improvizációban, minden lejátszott dallamban. A Blum pedig lehetőséget ad, hogy megtapasztaljuk ezeket a csodálatos kapcsolódásokat.

Koren Balázs

Apa, tanár, digitális oktatási szakember

Nagyjából az első okostelefonok megjelenésével egyidőben váltam édesapává. Aztán ez még 3 alkalommal megismétlődött. Matematikatanárként, apaként azzal foglalkozom, hogyan tudjuk az okostelefonokat, tableteket az oktatásban hasznosítani. Az online világ életünk részévé vált, gyermekeket és pedagógusokat oktatok a tudatos online jelenlétre.

Menyhárt Felícia

Szociálpolitikus-közgazdász, pszichodramatista

A megismerés – megértés vágya miatt indultam el az önismereti úton, amely során a leghatékonyabb eszköznek a játékot, a befelé figyelést és a művészetek általi önkifejezést találtam. Pszichodramatistaként különösen hiszek a játék erejében, akár gyerekről, akár felnőttről legyen szó. Érdekel nagyon, hogy milyen szerepet játszanak az élet különböző dimenziói a társadalomban, hogyan támogathatják a nagyobb, akár rendszerszintű folyamatok a személyes fejlődést. Fontosnak tartom az egyéni, a közösségi-társadalmi erőforrások, értékek előhívását és megőrzését. Célom olyan közösségi formák és tartalmak kialakítása, ahol ennek lehetősége megteremtődik.

Nádasi Zsófia

Pedagógus, konduktor-szakpedagógus

Már 30 éve pedagógusként élek és dolgozom. Gyermekként bohóc szerettem volna lenni, tinédzserként pszichológus, a végeredmény pedig a konduktor-szakpedagógus hivatás lett. Azon szerencsés emberek közé tartozom, akik minden hajnalban újjászületnek es örömmel néznek az aznapi kihívások elé.
Pályám elején központi idegrendszeri sérüléssel vagy éretlenséggel élő gyermekekkel és családjaikkal foglalkoztam sok-sok éven át, Budapesten és külföldön. Később főiskolai adjunktusként konduktor hallgatóknak adtam át a megszerzett tapasztalatot, jelenleg pedig pedagógusokkal, különböző pedagógiai feladatokat ellátó kollégákkal és családokkal dolgozom, hogy ők is ki tudjanak teljesedni választott vagy vállalt szerepükben a gyermekek fejlesztésének folyamata során.
Három gyermekem van, az ő fejlődésük és boldogságuk ad még több erőt a napi feladatok szervezésében és ellátásában.
Tizenkettedik éve élünk Svédországban, innen támogatom a Blum programot.
Hiszek a fejlődésben, a napi új lehetőségekben, a fejlesztés kreatív módjainak végtelenségében, a mosoly és a pozitív attitűd erejében.
Nagy örömmel veszek részt a közös munkában és bízom az együttműködés sikerében!

Patonay Anita

Színész-drámatanár

Drámatanári létemet meghatározza, hogy együtt játszom, együtt gondolkodom gyerekekkel művészeti (színház, képzőművészet, mozdulatművészet, zeneművészet stb.) eszközök segítségével. A közös alkotásokat meghatározza a történeteken keresztüli világteremtés, világértelmezés. A folyamatos megújulásomhoz, legyen szó akár újjászületésről, a velem játszó, gondolkodó gyerekek, fiatalok, felnőttek egyénisége, egyedisége járul hozzá. A Blum pedig lehetőséget teremt ezeknek a találkozásoknak a megvalósulásához. Kapcsolódjunk!

Rázsó Orsolya

Szociológus

Már egészen fiatal korom óta foglalkoztattak a társadalmi együttélés törvényszerűségei és rejtelmei. Legyen szó gyermekekről, felnőttekről, csoportokról vagy másról. Többek között ezért is lettem szociológus. A kisgyermekek – személyes érintettségem okán is – most még nagyobb figyelmet kapnak az életemben, így külön öröm számomra, hogy aktív részese lehetek a Blum-heteknek!

Toldi Veronika

Magyartanár, a Kalligram Kiadó szerkesztője

Több mint 10 éve szerkesztő vagyok Kalligram Kiadóban, és mióta megszülettem, pedagógus. Ez utóbbit nem tudom biztosan, csak érzem, hogy nagyon rég, és állítólag mióta játszani láttak a szüleim, ezt játszottam. Aztán már nemcsak játék volt, lett három gyerekem, néhány éve pedig saját elgondolás alapján gyerekcsoportokat tartok. A csoportoknak nem a módszer, hanem a törekvés adta a nevét: Keresd a hasonlót! azaz olyan szemléletet mutatok a gyerekeknek, amellyel képesek lesznek meglátni, hogy egyetlen helyzetben sincsenek egyedül, mert mindig van olyan, aki ismeri, éli, szenvedi ugyanazt a nehézséget, amit ők. Ha nem tanítok, akkor szövegekkel bíbelődöm. Az újjászületést mindig egy új és váratlan szikra hozza el, és mindig akkor, amikor képes vagyok megengedni és belátni, hogy valami máshogy kíván megvalósulni, mint ahogy megálmodtam…

Digitália a mindennapjainkban

A koronavírus járvány felgyorsította annak szükségességét, hogy megtanuljunk eligazodni a digitális világban, és ezen keresztül tartsuk a kapcsolatot a külvilággal. Több visszajelzést kaptunk az óvodapedagógusoktól, szakemberektől arról, hogy olyan digitális támogatásra van szükségük, amely a későbbiekben is hasznos lehet a mindennapi munkában.

Első lépésként egy kérdőívet készítettünk, ami országos szinten felméri az óvodás korosztállyal foglalkozó szakemberek digitális felkészültségét. Célunk az, hogy együttműködve, kéz a kézben haladjunk a digitális világba vezető úton, hogy a legjobban tudjunk reagálni a 21.század digitális kihívásaira és gyermekeinknek meg tudjuk teremteni a biztonságot a digitális térben.

Szeretnénk megérteni, hogy mennyire komfortos a digitális tér, a digitális világ. Mennyi fantáziát, lehetőséget rejt magában.

A digitália a családi mindennapjaink része, a legszemélyesebb életterünk állandó kísérője, így óhatatlanul egyre lejjebb csúszik annak a korhatára, amikor az ember először találkozik vele. A mai szülőgeneráció legnagyobb része (az idősebbek) még „digitális bevándorlóként” csak a húszas éveiben került bele az internet és okostelefonok világába. Azonban a gyermekeink már öt-tízévesen, sőt sokszor korábban találkoznak a digitális eszközökkel. Ez a találkozás általában nem csak a szülők kezében látott kütyü megszerzését jelenti, hanem a szülők sok esetben „digitális cumiként”, gyermekmegőrzésre alkalmazzák ezeket az eszközöket. Ilyen például egy youtube-on talált mese, amit betesznek, hogy a gyermek csendben maradjon. Utána hamarosan eljutunk arra a pontra, hogy a gyermek önállóan nyomkodja a készüléket, majd hamarosan kell neki egy saját (régi, levedlett telefon), lehetőleg olyan, amivel nem tud véletlen hívásokat kezdeményezni vagy „üzeneteket” küldeni a főnökünknek.

El kell fogadnunk, hogy a gyerekek ezzel a háttérrel érkeznek az óvodába. Az óvodának fel kell nőnie ehhez a feladathoz, hogy egyszerre mértékadó és iránymutató lehessen a digitális eszközök inspiráló használatát illetően. Azonban sokszor nagyon éles a kontraszt a digitáliát övező óvodai és otthoni hozzáállás között, és a gyerekek, akik az azonnali válasz online világából érkeznek, az óvoda lassú, offline világában nem találják a helyüket. Ezt az ellentmondást az óvodapedagógusoknak kell feloldani. Ehhez viszont elképesztően fontos, hogy tisztában legyenek a gyermekek hátterével, a digitális világ adta „drogok” (játékok, mesék stb.) működésével. Hiszen meggyógyítani, visszarántani ezeket a gyerekeket csak úgy lehet a valódi világba, ha ismerjük, honnan jöttek, és mi az, ami kizökkentette őket.