Szülők, családok és pedagógusok együttműködése a 21. század óvodáiban

 

Az óvodás gyerekek nevelése elképzelhetetlen a szülők, tágabb értelemben a családok bevonása nélkül. Ezt a kapcsolatot minden résztvevőnek tanulnia, gyakorolnia kell – pedagógusnak, szülőnek egyaránt. A szemléletváltás elsőként minket, pedagógusokat érint. A tréningünkön elsajátítható új készségek, gyakorlatok, technikák segítségével a pedagógusok, intézményvezetők képessé válnak az együttműködésen alapuló intézményi folyamatok kialakítására, támogatására.

Képzésünk megoldás és jövő fókuszú, hiszen a szülő-óvodapedagógus viszonylatában jelen lévő kihívások feloldásán túl egy jövőbeni szemléletet is átadunk az érdeklődőknek. Pár kérdés, amelyekre együtt keressük a választ a tréningen:

  • Milyen lehetőségeink vannak a partneri viszony kialakítására?
  • Mit tehetünk annak érdekében, hogy intézményünkben sajátos szülőbevonási stratégiát alakítsunk ki?
  • Milyen attitűdre és milyen konkrét technikákra van szükségünk ehhez?
  • Mi a különbség az egyéni, családi kapcsolatok és a közös, a csoport egészét érintő, mindenkit megmozgató közösségi élet között?
  • Hogyan válunk támogató, együttműködő óvódapedagógussá és hogyan segítsük ezt a folyamatot?
  • Hogyan tartsunk szülőit, hogyan lehetünk benne profik?

Új év kezdődik, ezzel együtt új lehetőség adódik arra is, hogy a 2018-19-es nevelési évben változtassatok az eddigi szülő-pedagógus kapcsolaton. A közös gondolkodás után kipróbálhatjátok az általunk javasolt gyakorlatokat, amelyek segítenek a partneri viszony alakításában.

Augusztustól elérhető workshopunkon a szülőbevonási stratégiákban a szülői értekezleteknek szentelünk nagyobb figyelmet. Konkrét tervezéssel és gyakorlatokkal segítünk, hogy mindenki felkészülhessen a saját intézménye, csoportja szülős beszélgetéseire.

Workshopunkat 3 vagy 6 órás időtartamban tartjuk meg, minimum 15 fős csoportok részére. A képzésere szeretettel várjuk az óvodapedagógusokat, pedagógiai asszisztenseket, dajkákat, mindenkit, aki a nevelő testület tagja.

Együttműködés a szülőkkel
szülőbevonási stratégiák a XXI század óvodájában

Az együttműködés a mindennapok során egy olyan élő, cselekvéseket és attitűdöt is tartalmazó foglalkozások sorozata, amely az óvodás gyermekek neveléséhez alapfeltételnek tekinti a gyerekhez tartozó családokhoz való igazodást, a velük való partnerszintű kapcsolatépítést, együttműködést.

Kutatások bizonyítják, tudjuk, hogy a kora gyermekkori fejlődés hosszú távú „befektetés”, az a cél, hogy esélyt adjunk arra, hogy minden gyermek „önmaga lehessen” abban a közösségben ahol él (család, óvoda), saját képességeinek maximumára jusson el, ezzel segítve elő a sikeres iskolakezdést, majd pedig a későbbi pályafutást. Tudjuk, hogy a képességek kibontakoztatásához vezető út a kompetenciák erősítésén, fejlődésén- és fejlesztésén keresztül történik, és az evidencia, hogy a kisgyermek kompetenciái mindenekelőtt a családi háttér által befolyásoltak, beleértve az öröklött tényezőket is.

Pusztán az elvek szintjén történő együttműködés csak ideológia marad, nem épül be a családi rendszerbe, annak dinamikájába. Ezért van jelentősége annak, hogy a konkrét gyerek neveléséhez, fejlesztéséhez konkrét családok, konkrét szülők, konkrét hátterét szükséges bevonni. Ahogy minden gyerek más-és más, a családok is mások. Mindez egyfajta rendszerben, családdinamikában való gondolkodást igényel az óvodapedagógus részéről, a nélkül, hogy ő maga pszichológus, vagy családterapeuta lenne. A családok bevonása az óvodai életbe partnerviszonyt jelent, annak aktív, és a családhoz igazított megoldásait.

E folyamatnak vannak általánosítható szabályai. Ezek egy része jogi természetű, más részük pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai, vagy éppen szociológiai jellegű, attól függően, hogy milyen sajátosság mentén él a család. Egyetlen eset sem hasonlít a másikhoz. Pontosabban: éppen a családi dinamika sajátosságaiból adódnak a különbségek.

A család érzelemvilágának, a családtagok közötti dinamikának, az életük élményeihez fűződő feldolgozási folyamatának érzékelése önmagában is befolyásolja a kisgyermek állapotát, a fejlődés irányait, komplex folyamatát. A család kölcsönösen, egymásra hatóan befolyásolja a családban élő összes családtag életlehetőségeit, köztük a gyermekét is. Mindezekből következik, hogy a szülő-óvodapedagógus viszonyt, az együttműködés, a bevonás minden pillanatát át kell, hogy szője a konkrét családhoz való alkalmazkodás, illeszkedés.

Minden családban van egy közös vonás: a gyermekért küzd, és e küzdelemben segítséget kér, vár, melyben – ki-ki a maga módján – partner akar lenni. Van, aki direkt kéri ezt a segítséget, van, aki nem, netán hárít is, de nekik is szükségük van a partnerkapcsolatra, csak másképpen. Minden szülő kompetens saját gyermeke nevelésében, akkor is, ha a kompetenciája téves irányt vesz, és akkor is, ha nincs tudatában saját kompetenciájával, hatásrendszerével.

A differenciált bánásmód – egy szinten – kiterjed a családokkal történő bánásmódra is.

Ezeket a kérdéseket járja körbe a Gondolkodj egészségesen! Program képzése, kisebb részben elméleti szinten, nagyobb részben számos gyakorlattal, integratív módszerekkel.

A képzést minden óvodapedagógusnak ajánlom, függetlenül attól, hogy milyen típusú (fenntartású, szociológiai összetételű) óvodában dolgozik. Igazán az lenne a cél, ha az óvodák egészére terjedne ki a szülők aktív bevonásának igénye és képessége.

dr. Bakonyi Anna

Török Judit

pedagógiai tanácsadó, óvodai szakmentor, egyéni- és teamcoach, mediátor

Bemutatkozó

A “Szülők, családok és pedagógusok együttműködése a 21. század óvodáiban” képzésünkre minden esetben egyedi árat adunk, a képzésre jelentkező csoport létszáma (minimum 15 fő) és a helyszín (település) függvényében.

Fizetési ütemezés:

A képzés teljes díját előre kérjük rendezni. Az általunk kiállított díjbekérő megérkezését követő 8 napon belül várjuk az utalást, a részvételt pedig a jóváírást követően igazoljuk vissza.

Számlaszámunk:

CIB Bank 10701094-44554804-51100005

Lemondási feltételek:

A képzés napja előtti 1 héten belüli lemondás esetén az összeget nem áll módunkban visszafizetni. A befizetett összeget következő képzéseinkbe beszámítjuk.

Temesi Anasztázia, képzésszervező

+36 30 720 0877

anasztazia.temesi@blumprogram.hu

A továbbképzési program megnevezése:
Szülők, családok és pedagógusok együttműködése a 21. század óvodáiban

Órák:
Workshopunkat 3 vagy 6 órás időtartamban tartjuk meg, minimum 15 fős csoportok részére. A képzésere szeretettel várjuk az óvodapedagógusokat, pedagógiai asszisztenseket, dajkákat, mindenkit, aki a nevelő testület tagja.

Képzések helye, ideje:
Mindig egyedi megállapodás kérdése.

A képzés vezetője:
Török Judit – pedagógiai tanácsadó, óvodai szakmentor, egyéni- és teamcoach, mediátor

A képzés szakmai védnöke:
Dr. Bakonyi Anna, pedagógiai szakértő

További információért, kérjük, keresse:
E-mail: kapcsolat@blumprogram.hu

Ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, szükségünk van a támogatásra. Minden apróság számít.

TÁMOGASS