A komáromi és nyitrai kerületekben, a „Beszéljünk közös nyelvet!” című uniós projekt keretében e-learning alapú nyelvi tananyagok váltak ingyenesen elérhetővé. Az angol, magyar és szlovák nyelvi képzések célja a határ menti területek társadalmi és szociális integrációjának erősítése.

Az Ökogeneráció Nonprofit Kft. és határon túli partnere, az Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých 2012 nyarán nyert el 137.377 EUR összegű forrást a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a nyelvtanulást elősegítő e-learning keretrendszerű képzés szervezésére és lebonyolítására. A 12 hónapig tartó programba négy határ menti települést vontak be: Mogyorósbányát, Pilisszentlászlót, Muzslát és Köbölkutat.

Az érintett lokális közösségek felzárkóztatásának egyik meghatározó eszköze az esélyegyenlőség megteremtése, a leszakadó rétegek és a perifériákon élő csoportok társadalmi és gazdasági integrációja. Ezen integráció alapja a közösen beszélt nyelv. Az álláskereséshez, a munkahelyi beilleszkedéshez, a kapcsolattartás érdekében, az ügyintézéshez, az érvényesüléshez, a határ menti pályázatok benyújtásához, a mindennapi kommunikációhoz elengedhetetlen a közösen beszélt nyelv.

A projekt célcsoportjai egyrészt az önkormányzatok munkatársai voltak, akiknek a napi munkájuk során, az ügyféllel történő kapcsolattartáshoz alapvető fontosságú a nyelvtudás. A projektnek szintén kedvezményezettjei azok a helyi álláskereső vagy pályát módosító településen élő lakosok, akik szeretnének piacképes nyelvtudást szerezni az esetleges külföldi munkavállalás érdekében, illetve azok, akik nyaralásuk miatt szeretnének hasznosítható nyelvtudásra szert tenni.

Az európai lakosok mintegy 63%-a véli úgy, hogy a regionális és kisebbségi nyelveket nagyobb támogatásban kellene részesíteni. A 2006-os Eurobarométer-felmérés szerint hét uniós tagállamban (Magyarországon, Írországban, Olaszországban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban) a lakosság fele vagy kétharmada egyáltalán nem beszél semmilyen idegen nyelven.

A „Beszéljünk közös nyelvet!” program során mindkét oldalon sor került az elkészült e-learning keretrendszer bevezetésére és az oktatók képzésére. A kezdeményezést több konferencián, szakmai workshop-on is bemutatták, illetve kétnyelvű tájékoztató kiadványokat és információs füzeteket adtak ki, hogy minél szélesebb körben tudják bevonni a felhasználókat.

A magyar, a szlovák és az angol nyelv közép szintű elsajátítását segítő modulokat tartalmazó e-learning rendszer úgy lett kialakítva, hogy annak kezelése és elsajátítása a kezdő felhasználóknak se jelentsen gondot. Az interaktív tananyag az alapvető nyelvtani tudnivalókon túl többek között a „banki ügyintézés”, a „bevásárlás”, az „érzelmek kifejezése”, a „jókívánságok”, és a „viselkedési tippek” témaköröket is érinti.

 

A tananyag az okogeneracio.hu/ és a partnerszervezet honlapján, a  www.ekovzdelanie.com oldalon is elérhető.