A SIÓ-ECKES Kft. amellett, hogy a magyar piac meghatározó gyümölcslé-gyártójaként a gyümölcs legjavát adja az egészséges és élvezetes élethez, jelentős szerepet vállal abban, hogy Magyarország óvodásai és kisiskolásai testileg-lelkileg egészségesen fejlődhessenek. – Azokat az értékeket, amiket gyermekkorban ismerünk meg, életünk végéig magunkban hordozzuk, és ezek adnak támpontot a legkülönbözőbb élethelyzetekben –vallja Varga Andrea a Sió márka menedzsere, akit a vállalat társadalmi felelősségvállalásáról kérdezünk.

Cégüknél mi a társadalmi felelősségvállalás mozgatórugója?

-Alapértéknek tekintjük az egészséget, a gyermekek egészséges és biztonságos fejlődését, amihez termékeinkkel és tevékenységünkkel is hozzájárulunk. Vállalatunk társadalmi felelősségvállalás programjának kidolgozása során a célok mellett, az egyes programelemek fenntarthatóságát, hosszú távú működtethetőségét, valamint a környezetre gyakorolt közvetlen és közvetett hatást is alapkövetelményként határoztuk meg.


A SIÓ-ECKES Kft a társadalmi felelősségvállalás keretein belül szociálisan rászoruló gyermekeket, gyermekkórházat támogat, illetve óvodások és iskolások egészségnevelését segíti. Miért éppen a gyerekek?

-A vállalat CSR (Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás) tevékenységének részeként jelenleg olyan integrált program megvalósításában vesz részt, amellyel közvetlenül vagy közvetetten hozzájárul a gyermekek egészséges fejlődéséhez, egészséges gondolkodásának kialakításához. Ezek az egészségnevelést, a gondoskodást, valamint a megelőzést ölelik fel éppúgy, mint fejlesztik a toleranciát és hozzájárulnak a közösség építéséhez.

Tevékenységünk kiindulópontja egyrészt, hogy a rászoruló gyermekek vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben, amin segítséggel könnyíthetünk, irányt mutatva közvetlen környezetüknek. Másrészt gyermekkorban a legfogékonyabbak, így az egészséges életmódra, azon belül az egészséges táplálkozásra nevelést a játszva tanulás módszerével, megfelelő együttműködő pedagógusi, szakmai irányítással igazi örömteli „gyerekjátékká”, élménnyé szeretnénk tenni. Ugyanakkor célunk, hogy a környezetükben élő nem rászoruló társaik szemlélete is változzon, közelebb vigyük egymáshoz a gyerekeket.


Milyen kritériumok alapján választják ki azokat a társaságokat, akikkel szorosan együttműködve juttatják el támogatásukat a célcsoporthoz?

-Alapvető szempont, hogy az együttműködés minél szélesebb körben fejtse ki hatását, általános érdeklődésre tartson számot, és érthetően fejezze ki a cégünk felelős gondolkodását.  Emellett pedig mindenképpen közvetlen kapcsolatok kiépítésére törekszünk annak érdekében, hogy a teljes folyamatot ellenőrizve meggyőződjünk arról, hogy valóban a megfelelő helyre jut el a támogatás, ami biztosítja, hogy céljainkat elérjük. A jelenleg is futó egyedi, értékteremtő, hosszútávon fenntartható, továbbfejleszthető együttműködéseink a legjobb példa mindezekre: a Köszönjük, SIÓ! Iskolatáska Program, együttműködésünk a Gondolkodj Egészségesen! Programmal és Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal – hogy a teljesség igénye nélkül említsünk közülük.

Országosan működtetett programjainkra elsődlegesen a SIÓ-ECKES által kiírt és meghirdetett pályázat útján jelentkezhetnek a kiírásban szereplő feltételnek megfelelő intézmények. Éves szinten közvetlenül elérünk 55 ezer óvodást, mintegy 20 ezer általános iskolást nevelő családot, közvetve pedig környezetüket, rokonaikat.

A 2010-ben történt számos, egész térségeket érintő természeti katasztrófa következtében a magyarországi rászorulók száma nagymértékben növekedett. Ezekre a területekre az ellátást koordináló Magyar Ökomenikus Segélyszervezet által juttatjuk el adományainkat.


Érezhető e szűkebb környezetben, illetve a cégen belül pozitív változás a CSR következményeként?

-Az elmúlt években beindított integrált programjainkban, a családi és gyermekeknek szóló országos rendezvénysorozatokon szívesen vesznek részt a SIÓ-ECKES Kft. munkatársai családostul. A cégen belüli rászoruló családoknak is lehetőséget adunk, hogy részt vegyenek a támogató programokban, így az odafigyelésben és a gondoskodásban közvetlenül is részesülnek.

A cég dolgozói közvetlenül, a családtagjaikon, gyermekeiken keresztül vagy az ismerőseik visszajelzése alapján is megtapasztalják a CSR munkánk hatását az óvodákban, iskolákban és élvezik annak gyümölcsét, és mondhatjuk, hogy büszkék minderre.

Egyre többen vannak azok a munkatársaink, akik örömmel és önként vállalnak szerepet szűkebb közösségükben az egyes programjaink népszerűsítésében.

Siófok város úgy tekint cégünkre, mint a rászorulók és a gyermekek elkötelezett segítőire, lokálpatriótaként, a közösség részeként cégünk aktív szerepet vállal a helyi megmozdulások támogatásában is.

 

Hatvani Csilla