Örömmel tudatjuk minden kedves követőnkkel, olvasónkkal és támogatónkkal, hogy a mostani óvodai nevelési évtől új elemmel gazdagodott a Gondolkodj Egészségesen! Program: elkezdtük ugyanis a program szisztematikus hatásmérését. Egyelőre kis lépésekben kezdünk el haladni ezen az úton, de az a célunk, hogy minél több óvodába eljusson a programunk és a GE- szemlélet mellett előbb-utóbb a hatásmérés is. Azért vágtunk ebbe bele, hogy végre 12 év után objektív és szisztematikus, adatokkal is alátámasztott formában megismerhessük a program mostani elemeinek erősségeit és esetleges erősítésre szoruló vagy módosítandó pontjait.

Jelenleg a nagykovácsi Kispatak Óvoda két csoportjában vizsgáljuk azt, hogy milyen megragadható, kézzelfogható hatása van a programunknak. Ez egy célzott vizsgálat, amelynek során a számunkra lényeges célokat, jelle zőket vizsgáljuk, nem általános hatásmérést vagy iskolaérettséget mérünk. A munka két csoportban: egy GE-szemlélettel működő és egy másik, kontrollcsoportban folyik egy teljes óvodai éven keresztül. Mivel a programunk nemcsak az óvodás gyerekekre, hanem a családjukra, a gyerekek szűkebb környezetére gondol és koncentrál, ezért a mérés során is a gyerekek és a velük élő, dolgozó óvodapedagógusok mellett a szülőket, a családokat is vizsgáljuk. Összesen 57 gyerek, 49 szülő (elsősorban anyukák) és 4 óvodapedagógus vesz részt a felmérésben.

A gyerekeket és a szüleiket együttesen, csoportban is vizsgáljuk (drámás és zenés játékokon keresztül), valamint külön, egyéni vizsgálatot is végzünk: a gyerekek esetében csak játszunk, a felnőttekkel kérdőívet veszünk fel és interjút készítünk. Emellett az óvodapedagógusokkal is játszunk külön, nekik kitalált játékot. Így interjú, kérdőív, csoportos és egyéni felmérés mellett mindhárom csoporttal játszunk is. Ezek során a kreativitást, az empátiát, a társas kapcsolatokat, az együttműködést, a bizalmat, az ön- és társismeretet, az elfogadást vizsgáljuk, de van a gyerekek számára finommozgásos és mennyiségfogalmat vizsgáló játékos feladat is. Az a cél, hogy kiderüljön, a GE! Program célkitűzései esetében tapasztalható-e érdemi eltérés a GE-s és a kontrollcsoport között, illetve hogy az eltelt idő alatt,
ősztől tavaszig hogyan változik ez esetleg a csoportokban.

Izgalommal várjuk az eredményeket, amelyeket nyáron osztunk majd meg az érdeklődőkkel. Ebből tanulhatunk és tovább építkezhetünk, ami hosszú távú céljainkat figyelembe véve elengedhetetlen.

Ez az önreflexiós vizsgálati folyamat arra sarkallt bennünket, hogy más óvodapedagógusokkal is megismertessük a hatásmérés módszerét, folyamatát. Azon óvodapedagógusok számára, akik szeretnék saját hatásmérésüket megtervezni és megvalósítani, a GE!P készülő kézikönyvéből kaphatnak majd plusz segítséget. Abban külön fejezet szól a program keretein belül indított mérési vizsgálatokról, illetve konkrét javaslatokat tartalmaz, egyszersmind segítséget nyújt a saját önreflexiós mérés kidolgozásához. Azon óvodai csoportok készíthetnek hatásmérést, amelyek már korábban bevezették, és olyanok is, aki a jövőben bevezetni kívánják a GE!P-et. A hatásmérés jelentősége abban áll, hogy általa valós képet kaphatnak a szakemberek saját munkájukról, annak hatékonyságáról és arról, hogy a GE!P-et valóban a leírt céloknak megfelelően sikerült-e adaptálni. A mérés segít egyértelműsíteni a nevelési munka azon pontjait, melyek jól működnek, illetve amelyeken esetleg változtatni szükséges a mindennapok során. Legyen az a szülőkkel való kommunikáció vagy a gyerekek toleranciára nevelése. A hatásmérés önreflexiós folyamatként működik, hiszen sokszor inkább csak sejtjük, hogy milyen hatást érünk el egy új program bevezetésével és nem tudjuk biztosan, hogy hol keressük a hibát, amennyiben nem a várt eredményt érjük el. A kézikönyv vonatkozó részével ehhez a folyamathoz kívánunk segítséget nyújtani. A felfedező munkához sok sikert kívánunk!

Bakonyi Eszter és Veréb Szilvia

hatásmérési szakértők


A Kispatak Óvodában zajló eseményekről a WMN.hu is beszámolt: A csoport, ahol te is újra óvodás szeretnél lenni

SaveSave

SaveSave

SaveSave