Beszámoló

A játék művészete – a művészet játéka c. konferenciáról

Mindannyian tapasztaljuk, hogy a mai, 21. századi élet és a mai, 21. századi gyerekek mások… Ahogy a modern társadalmak is heterogének, úgy az a családi környezet is sokszínű, ahonnan a gyerekek érkeznek egy-egy óvodai csoportba. Lehetetlen tehát a komplex világot szimpla módon élni, figyelni és lehetetlen nem észrevenni, hogy a mai gyerekekkel sok tekintetben ugyanaz, de sok tekintetben nagyon is más az óvodai együttlét, a családok is többféle módon vannak jelen a gyerekek életében, így a velük történő együttműködés is megváltozott. A Blum személyiségfejlesztő óvodapedagógiai program komplex szemlélete és eszköztára lehetőségeket kínál ezek tudatosítására és a művészetekkel való fejlődés-fejlesztés óvodai lehetőségeire.

A Blum program esszenciáját bemutató kisfilmünk:

Az október 19-én Nagykovácsiban megrendezett konferencián és az azt megelőző sajtótájékoztatón a megváltozott világ és a – nyomában megváltozó – pedagógia kihívásaira kínált válaszaikat osztották meg a program szakemberei az óvodai munkában érintett közönséggel, s mindazokkal, akik hisznek az óvodáskor kiemelt szerepében a személyiségfejlődés folyamatában.

A konferencia célja

A mostani konferencia célja elsősorban az volt, hogy a nagyközönséggel is megismertessük a szakmai eredményeinket és reméljük, hogy hamarosan egyre több óvodában terjed el a Blum program szellemisége és eszköztára.

A konferencia résztvevői

A konferencián a célközönség az óvodapedagógusok voltak természetesen. Elsősorban az óvodavezetők, mert ők azok, akik dönthetnek arról, hogy milyen mélységben és szinten tudnak csatlakozni a hálózathoz, de megjelentek csoportban tevékenykedő óvodapedagógus kollégáik is. Ezenkívül meghívott vendégek voltak a fenntartók is, hiszen az ő támogatásuk is kell a részvételhez, s a konferencián jelen voltak azok a támogatók és segítők, akik mindvégig bíztak a program sikerében, akik magukévá tették a személetet, és társadalmi vállalkozóként jelen vannak a program életében.

  • 200 érdeklődő vett részt a konferencián.

Tudásmegosztás – óvodapedagógusoknak

A már 14 éve működő – korábban Gondolkodj Egészségesen! néven ismert – alapítványunk rendszeresen tart akkreditált továbbképzéseket óvodapedagógusok számára. Ennek elméleti alapjait mutattuk be a konferencián, a gyakorlati megvalósítás lehetőségeit pedig a délutáni műhelyfoglalkozásokon résztvevők maguk is megtapasztalhatták.

  • 320 óvodapedagógus vett részt a képzéseinken.
  • Drámajáték, mese-báb, zeneterápia, vizuális művészetek és mozgás, Információs- és Kommunikációs Technológia óvodai alkalmazása, szülőbevonási technikák témákban tartottunk műhelyfoglalkozásokat a konferencián.

A Blum program gyakorlata a kézművesség, bábozás, zenélés, tánc, mesélés, dramatizálás összművészeti óvodai alkalmazásán alapul. A különböző művészeti ágak komplex óvodai gyakorlása hatással van a gyerekek fejlődésére és a gyermeki közösség összekovácsolására is – mindez pedig a 21. század kontextusában, a digitális kultúra hatásaira is reagálva valósul meg. A képzések kiegészülnek a szülők, családok és az óvoda együttműködéséről, partneri viszonyon alapuló kapcsolatáról szóló workshopokkal is.

Mérési eredményeink bemutatása

Az óvodában, ahol már a Blum program szemléletében foglalkoznak a kicsikkel, hatásméréseket is végeztünk, így ma már számokban is jól kifejezhető a program gyakorlati eszköztárának számos pozitív hatása, amit be is mutatott a konferencián szociológus szakértőnk. Ez a munka új óvodák, új csoportok bevonásával folytatódik.

  • A Blum csoport gyerekei a kontrollcsoporthoz képest kreatívabb és kooperatívabb problémamegoldókká váltak és együttműködésük senkit nem engedett perifériára kerülni.

Tudásmegosztás – szülőknek

A Blum program nagy gyakorlati előnye, hogy nemcsak az óvodapedagógusokat segíti egy új szemlélet elsajátításában és alkalmazásában, hanem a szülőket is. Ez a személyiségfejlesztő program számos olyan ötletet és gyakorlati megoldást kínál, amelyek alkalmazásával a szülők tudatosan is támogathatják, hogy gyermekük kiegyensúlyozott, magabiztos felnőtté cseperedjen. Fennállásunk 14 évében eddig már több mint 650.000 családhoz juttattuk el azokat a zsákocskákat, melyekben személyiségfejlesztő játékötleteink találhatók. A konferencián zsákocskáink mellett a szülők számára készült Blum magazint is bemutattuk.

Barátaink, akik eljöttek a konferenciára

A program elkötelezett támogatói közt vannak olyan sztáranyukák, mint Pásztory Dóra kétszeres paralimpiai bajnok úszó, aki maga is szívesen alkalmaz komplex művészeti eszközöket a kisfia nevelésében.

Nyáry Krisztián – irodalomtörténész, író, könyvkiadó, a Blum program barátja.

Szekeres Adrienn – 14 éve a Blum program barátja, Artisjus-díjas magyar énekesnő, dalszerző.


Érdekli, milyen témákban hangzottak el előadások a Blum program konferenciáján? Bekukkantana konferencia műhelyeibe? – Kattintson az összefoglalónkra!

  • Dr. Bénédicte Défontaines neurológus és Bertrand Schoentgen PhD neuropszichológus előadása:

Eredményeinkre felfigyelt a Dr. Bénédicte Défontaines neurológus és Bertrand Schoentgen PhD neuropszichológus alkotta francia kutatópáros is, akik tudományos szempontból vizsgálták meg, hogy a gyerekkori agyi fejlődést, az értelmi képességeket hogyan befolyásolja a művészi tevékenység gyakorlása. A kutatás – amelynek különlegessége, hogy ezeket az összefüggéseket korábban nem vizsgálták ilyen kontextusban – kimutatta, hogy a művészeti tevékenységek fontos kognitív tényezőt képeznek ahhoz, hogy a gyerekek magabiztosabban sajátítsák el a helyes nyelvhasználatot, erősítik az érzékelési képességeket és az önkifejezést, valamint elősegítik a rugalmas és empatikus életvitel kialakulását.

  • Dr. Bakonyi Anna a program pedagógia szakértőjének előadása

Bemutatta a Blum program kézikönyvét. Ez a kötet a program teljes tudástárát öleli fel, közös mű, a program minden munkatársa írt bele. A kézikönyv szemléleti megközelítést és gyakorlati megoldásokat tartalmaz. Mindennek célja az, hogy a program adaptálható legyen a csatlakozni kívánó óvodák számára. Nem cél azonban az, hogy „receptet” adjon, hiszen minden óvoda, benne minden pedagógus, szülő és gyerek más-és más körülmények között dolgozik.

  • Bitter Noémi szakmai vezető előadása

Összefoglalta a Blum program teljes tevékenységi körét. Kitért a kiadványok bemutatására, ismertette a kézikönyvet és a konferenciára készített játéktárat. Részletesen felsorolta azokat az akkreditált és workshopszerűen megtartható képzéseket, amelyek a program esszenciáját képezik. Kitért a jelenleg is futó pályázatra, amelyben három óvoda vesz részt egy pilot program keretében. A program elsődleges célja egy hálózat szerveződése, hogy az ismereteket és „fogásmódokat” egymástól tudják az óvodák dolgozói megtanulni, és alkalmazni.

Játéktár

Blum magazin

  • Bakonyi Eszter PhD hatásmérési szakember előadása

Fontos tudni azt, hogy az elvek és a gyakorlat valóban kreatív és együttműködő gyerekeket, érzékenyebb pedagógusokat és szülőket jelentek, vagy mindez csak egy puszta vágy. Az eddigi hatásmérések azt mutatják, hogy a Blum módszertan alapján nevelt gyerekek elfogadóbban, kreatívabbak és könnyebben oldanak meg olyan összetett feladatokat, melyekhez együttműködés és kreativitás szükséges.

Műhelyek

A Blum program képzéseinek „mini” leképezései szerint zajlottak a délutáni műhelymunkák.
Minden művészeti ág képviseltette magát, valamint a digitális világ és az óvodás gyerek viszonya, illetve a szülőbevonási technikák kerültek terítékre. A témákat elsősorban érzékenyítő játékokkal dolgozták fel a résztvevők mese-báb, vizuális művészetek-mozgás, drámajáték, zeneterápia művészeti ágakban és Információs és Kommunikációs Technológia témakörben.